تبلیغات
Case Method in Marketing Education
پنجشنبه 22 بهمن 1388  03:42 ق.ظ

 

از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است.همانند تولید کنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود . بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند . البته، گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرآیندها، اعضا و نیز ویژگیهای سازمان با تکنولوژیهای پیشرفته به نظر آید. این مقاله درصدد است تا با مرور مختصر ادبیات موضوع، یک مدل چابکی را بر مبنای عرضه‌کنندگان، کارکنان سازمان و مشتریان ارائه دهد. فرض بر این است که ارتباطات بر یک بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های پاداش کارکنان استوار است که میان افراد و تکنولوژی ارتباط ایجاد می‌کند. این ارتباطات عبارتند از مشغولیت افراد در تصمیم‌گیری، ارائه فرآیند و محصول با کیفیت از طریق غنی‌سازی مشاغل، آموزش در زمینه فناوری، و ایجاد یک سیستم پاداش که نیروهای سوق دهنده چابکی را تقویت می‌کند.

●مقدمه

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد. محققان بسیاری در این زمینه فعالیت و هر کدام تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در زیر تعدادی از آنها آورده می شود :

●تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی .

●پاسخ پیش کنشی به تغییرات .

● سودآوری از محیط .

● قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد سریع .

●بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته .

● ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار .

● توانایی پاسخگویی موثر به مشتری .

● توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی .

چابکی در واقع برای مهندسی بنگاههای رقابتی یک پارادایم جدید شده است. نیاز به این پارادایم جدید، مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در محیطی است که بنگاهها را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییرات می‌کند. بازار‌ها و مشتریان خواهان محصولات ارزان، متناسب با سلائق خود و دسترسی سریع به آنها هستند. چابکی به دنبال پیروزی و موفقیت در سود، سهم بازار، و به‌دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است و چون این بازارها متلاطم و آشفته هستند، سازمانها از ورود به آنها هراسانند. چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات، و تغییر دائم در زمینه فرصتهای حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سطحی است و سازمانهای چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصتهای جدید می‌شود، آماده اند .

مفاهیم ضمنی رقابت چابک، وابسته به زمینه های رقابتی است که در داخل یک سازمان به طور خاصی عمل می کنند. برای رقبای چابک. تغییر و عدم اطمینان منبع احیای فرصتها از روشهای موفق دائمی است. بنابراین برای رویارویی با تغییرات بدون سابقه قبلی، چابکی متکی به ابتکار، مهارت، دانش انسانی، و دسترسی افراد به اطلاعات است. یک سازمان چابک دارای فرایندهای اداری و نوعی از ساختار سازمانی است که قادر به انتقال سریع و روان این ابتکارات در اغنای فعالیتهای تجاری مشتری است و در ایجاد فرصت برای سود و رشد به صورت تهاجمی عمل می کند. اگر چه چابکی به سازمان اجازه می دهد تا خیلی سریعتر از گذشته واکنش نشان دهند، ولی نقطه قوت رقبای چابک در پیش بینی نیازهای مشتریان و رهبری در ایجاد بازارهای جدید از طریق نوآوری دائم است. در واقع، چابکی یک توانایی اساسی ایجاب می کند تا سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس، دریافت، ملاحظه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند. بدین ترتیب، تولیدکننده چابک، سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین جهان تجارت دارد و با تواناییها و توانمندیهای معدود خود به مقابله با آشفتگیها می پردازد و جنبه های مزیتی جریانات تغییر را تسخیر می کند. لنگیال بیان می کند که چابکی توانایی یک بنگاه برای بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی است که تغییر در آن به صورت مداوم و پیش بینی نشده بوده و نیز پاسخ سریع به تغییرات سریع بازارها که ناشی از ارزش گذاری مشتری روی محصولات و خدمات است. چابکی به عنوان یک فلسفه تولیدی(نسل آینده سیستم های تولید) به سازمانهایی که در همه بخشهای اقتصادی رقابت می‌کنند، خوش آمد می‌گوید .

سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به‌خاطر نوآوریها و شایستگیهای خود هستند. سازمانهای چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه‌ای دیگر می اندیشند. این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به‌فروش می رسانند. این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزشهای دریافتی مشتریان از محصول و یا ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند. این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمانهای چابک برای رقبا می شود. علاوه بر این، سازمانهای چابک بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می شوند که به‌طور ویژه، به نیازهای منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی موثر و سریع بدین معناست که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است .

ادبیات موضوع، انشعابات و چند گانگی زیادی را در زمینه‌های تخصصی‌سازی منعکس می‌کند. مثلا، بعد مدیریت تولید و عملیات بر کسب چابکی از طریق عواملی چون زنجیره‌های تامین مشتری، کاهش زمان انتظار، قابلیت دسترسی سریع به موجودی انبار و مدلهای ریاضی (همراه با تاکید بر فناوری اطلاعات) توجه و تمرکز دارند. در حالی که با شناخت نقش مدیریت در حرکت به سمت فرهنگ چابکی، از فرآیندهای مدیریت که چابکی را ایجاد و حفظ می‌کنند، آگاهی محدودی وجود داشته است. به علاوه، بر نقش کارکنان و موضوعات انگیزش و پاداش در اجرا و پیاده‌سازی چنین تغییری توجه اندکی شده است. همچنین عوامل چارچوب سازمانی نظیر فرهنگ، ارتباطات و رهبری نیز مورد غفلت و سهل‌انگاری واقع شده است .

نظریه‌پردازان مدیریت عمومی بر بعد انسانی چابکی در قالب مدیریت کیفیت جامع ( اغلب بدون بررسی جنبه‌های محاسباتی فنی -انسانی چابکی ) توجه دارند. مناسب‌ترین مجموعه ادبیات مربوط به ارتباط میان انسانها، سازمانها و تکنولوژی همان رویکرد فنی – اجتماعی است. تقریباً پنجاه سال پیش، نقش سیستم‌های فنی در ابتدا در مطالعات مؤسسه تاوی استوک توصیف شد که به روشنی نقش و ارزش انسانها در سیستم‌های تولیدی را نشان داد. اثر و کار بعدی، نحوه تاثیرگذاری فناوری بر ساختار، روابط تفویضی و طراحی مشاغل را تشریح کرد .

چابکی برای کسب کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت

درباره اینکه آیا تولید چابک یک واکنش رقابتی است یا خیر، اشلی دو ویژگی را برای تولیدکنندگان بیان می کند: یکی توزیع گسترده جغرافیایی اقدامات و دیگری یکپارچگی تسهیلات و منابع در محدوده های نا مشهود. نیاز به اشتراک اطلاعات سازمان، تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در میان اعضای تیم پروژه، گزاره جدیدی را برای آگاهی از نحوه جریان اطلاعات و روابط شخصی نیاز دارد. تکنولوژی به تیمهای مجازی کمک می کند تا ارتباط برقرار کرده، نقل و انتقال زیر بنایی را هموار کرده، مدل‌سازی کامپیوتری را تسهیل و به عنو ان یک پشتیبان طراحی، عمل کنند . تمامی این مشابهت‌ها موجب چالاکی و چابکی می شوند و یک مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند . روابط میان فردی و کاری از طریق تکنولوژی هموار می شوند تا منافع داده ها و الکترونیک ادغام شود .

مشتری مداری و کیفیت جامع عرصه هایی هستند که در آنها، محققان مدیریت تولید و عمومی می توانند به دنبال تدوین دیدگاهی جامع از محتوا و فرایند کیفیت آفرینی باشند که به وسیله آنها، سازمان به مزیت رقابتی دست می یابد. در جهت این یکپارچه سازی، یک مدل کاربردی توسط یوسف ارائه شده است. وی فرض می کند که سه بخش تکنولوژی، تامین کنندگان و مشتریان ، بر اساس سرعت، کیفیت و حداقل سازی هزینه در پارامترهای پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، موجب چابکی می شوند. ما این مدل را کمی بسط داده و ابعاد انسانی و سازمانی مشارکت کارکنان در شبکه های تامین کنندگان و مشتریان را وارد می کنیم .

همچنین برای اجرای چابکی، چهار اصل زیربنایی بیان شده است که عبارتند از :

1-تحویل ارزش به مشتری

۲ - آمادگی رویارویی با تغییرات

۳ - ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی

۴ - تشکیل دادن مشارکت مجازی

و یک سازمان، زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری (داخلی و با دیگر سازمانها) قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق، تولید و پشتیبانی کند. بنابراین، سازمان باید :

-اطلاعات حساس را با تامین کنندگان، شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارد

-تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کند

-با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد

-توانایی انسجام افراد، فرایندها، و دانش و مهارتها را داشته باشد که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکتهای تامین کننده، شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت .

-مدل چابکی سازمانی :

●اجزای این مدل در زیر به تشریح آورده می شود :

- رهبری: شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنندگان است. . این کار می‌تواند توانایی درکنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد. شریف و ژنگ این کار را توانمندی یا تولید چابک می‌نامند در حالی که یوسف و بقیه دیدگاهی کلی از تولید معرفی می‌کنند که در آن وضعیت رقابتی از طریق همیاری فناوری، ماشین آلات، عملیات، استراتژی، افراد و مدیریت حاصل می‌شود. ما پا را یک گام فراتر گذاشته و این کار را مدیریت چابک می‌نامیم. ما معتقدیم علاوه بر توانایی در بازار و دانش محیطی، چابکی به توانایی رهبری در ایجاد چشم‌انداز و مأموریت چابک نیز بستگی دارد. این عامل با پاداشهای سازمانی برای کنترل و پذیرش تغییر و سازگاری فوری با آن یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازاری برای کسب مزیت، حمایت و پشتیبانی می‌شود. همچنین، رهبران در پیشبرد سازمان یادگیرنده و پذیرش تحول ضروری و حائز اهمیت هستند.

-فرهنگ: فرهنگ از تاریخچه تصمیمات، اقدامات، نمادها و فلسفه سازمان نشأت می‌گیرد. فرهنگ، یادگیری سازمانی را با گذشت زمان نشان می‌دهد. رهبر استراتژیک کسی است که می‌تواند فرهنگی را به منظور ایجاد مزیت رقابتی شکل دهد. نماد فرهنگ سازمان نحوه کنترل تغییرات لازم برای اقتدار و ارتباطات به هنگام اجرای نوآوریها توسط مدیریت است. برای مثال، تکنولوژیهای پیشرفته تولید، اغلب نیاز به واسطه‌ها (یعنی عمده فروشان یا نمایندگان) را با تولید کنندگان که مستقیماً در تعامل با مشتریان هستند، از میان برمی دارد . مدیریت باید آماده آموزش مجدد کارکنان، شامل آموزش فنی و درون فردی، برای رسیدگی موفق به گونه‌های مختلف مشتریان باشد. فرهنگ بیان می‌کند که با تغییر ماهیت برخی مشاغل، هم مدیران و هم دیگران مجبورند که بیشتر سبک تصمیم‌گیری مشارکتی را بپذیرند .

-سیستم‌های پاداش: برای اینکه فرهنگ نوآوری در سازمان پذیرفته شود، افراد باید باور کنند که ساخت نظام پاداش سازمان و سیستم‌های پشتیبان به بهبود مستمر آنها کمک می‌کند. یکی از مسئولیتهای رهبری تعیین یک جو اخلاقی برای سازمان و انتظار یکپارچگی از اعضای آن است. یک نشانه از این مسئولیت، آزمون ارتباطات فردی – سازمانی و قرارداد اخلاقی است. سیستم بررسی آموزش، دستمزد و پاداش که کارکنان را محترم و توانمند می کند و آنها را قادر می‌سازد تا بهتر در شبکه‌های فراسازمانی کار کنند. به همین علت، بررسی چند هزار تولید کننده نشان داد که سازگاری با فناوریهای پیشرفته خصوصاً با استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای موجب دستمزد بالاتر، رشد شغلی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. مشارکت با مشتریان و تامین کنندگان تنها زمانی روی می‌دهد که اعضای سازمان برای انجام نوآوریهایی مثل فناوری پیشرفته، از طریق سیستم‌های پاداش برای یادگیری انگیخته شده و برای تحول سازمانی آماده و حاضر شوند .

-عضویتهای سازمانی: برای تغییر و تحول، لازم است که مشتریان، عرضه کنندگان، کارکنان و مقامات سازمان همه با هم همگام و یکصدا شوند. اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی افراد مایل به مشارکت در بهبود مستمر محصولات یا خدمات سازمان نیستند. عضویت‌های سازمانی یکی از بخشهای مهم چابکی سازمانی است. رویکرد کار گروهی‌ حد ومرز میان مدیران و کارکنان در محورهای کاربردی تخصصی‌سازی را درهم می‌شکند. به وسیله کار گروهی، حس یگانگی و وحدت به افراد دست داده و آنها، خود را در تمامی امور سازمان مسئول و موظف می‌دانند، از شکستها عبرت گرفته و برای موفقیت سازمان از هیچ کوشش دریغ نمی کنند. به عبارت دیگر، تعلق سازمانی موجب می شود که کارکنان برای نیل به اهداف فردی و سازمانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و درجهت تامین نیازهای مشتری بکوشند تا سازمان به یک مزیت رقابتی دست یابد. لذا می بایست حلقه های وفاداری و همیاری را در سازمان مستحکم کرد .

-تامین کنندگان: بحث اصلی در این قسمت از مدل، پیرامون ارتباط میان عرضه کنندگان و اعضای سازمان است. این قسمت به بازاریابی و استراتژی سازمان اشاره دارد. عرضه کنندگان مجبورند که مرتباً مشتریان جدیدی را به زنجیره مشتریان اضافه کنند. تامین کنندگان اطلاعات سازمانی را اخذ نموده و به موقع پردازش سفارشات و محصولات سازمان را انجام داده و سازمان را در جهت رفع بهینه نیازها و خواسته‌های مشتریان،‌ یاری می‌دهند .

-مشتریان: این بعد پیرامون نحوه برخورد و رفتار با مشتری است. علاوه بر شناخت مشتریان و ایجاد یک پایگاه بلند مدت برای مشتری، می‌بایست به ابعاد میان فردی روابط مشتری و سازمان توجه کرد. گام برداشتن در جهت شناخت مشتری و نیز آگاهی از نیازهای وی و کوشش در جهت تامین با کیفیت نیازها و خواسته‌های او، موجب می‌شود که مشتری به سازمان وفادار شده و روابط بلند مدت و سودآوری را باسازمان داشته باشد. به عبارت دیگر، مشتریانی که از نحوه تامین نیازهای خود راضی باشند، روابط خود با سازمان را گسترش و خریدهای بیشتری را از سازمان انجام خواهند داد .
- فناوری اطلاعات: سیستم‌ دوستانه و سازگار فناوری اطلاعاتی نیز یک بخش اساسی در مشارکت موثر اعضای سازمان در شبکه‌های مشتریان و تامین کنندگان است. اعضای سازمان در تهیه داده‌ها، طراحی و دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری پیشرفته سازمان مهم هستند . وجود پایگاه اطلاعاتی آزاد(گشوده) و دقیق به اعضا اجازه می‌دهد که اطلاعات درست و واقعی را برای مشتریان مهیا سازند. ارتباط فرد با دیگران از طریق اشکال الکترونیک ارتباطات، نوعی از محیط کاری کنونی است. در حالی که فناوری می‌تواند در انجام و طراحی برخی مشاغل صرفه‌جویی زمانی داشته باشد، مهارتهای شخصی نیز در اکتساب و توزیع اطلاعات، پیش‌بینی و کنترل مشکلات و تسهیل ارتباطات اثربخش با اهمیت هستند .

●نتیجه گیری :

در مدلی که مورد نظر ما است، فرض می شود که ابعاد نرم و سخت سازمانها برای رقابت بهتر به سمت فناوریهای پیشرفته سوق داده می شوند. در هدایت سازمان به سمت فناوریهای پیشرفته، بسترسازی از طریق انگیزش، رهبری مؤثر، سیستم‌های پاداش و غیره حائز اهمیت است. از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذی‌نفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوریها موجب افزایش انعطاف پذیری و میزان پاسخگویی سازمان می شود. در این حالت است که سازمان می تواند با ایجاد ارتباط موثر با تامین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته های مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدی دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، می‌توان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده می شود و سازمانها می بایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالیه برسانند .

منبع:

بهنام شهایی

برگرفته از : روزنامه تفاهم


 • آخرین ویرایش:-

"چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی " 2 و 3 اسفند ماه 1388 در سالن همایش های رازی برگزار می گردد.

برنامه‌ها و ویژگی‌های كنفرانس
* ارایه 10 عنوان كارگاه آموزشی مبتنی بر نیاز مخاطبان كنفرانس در زمینه مسائل بازاریابی توسط صاحبنظران داخلی بین المللی
* ارایه بیش از 10 عنوان تجربه‌ عملی از بكارگیری مفاهیم بازاریابی در شركت‌های ایرانی توسط مدیران این شركت‌ها
* اریه 30 مقاله برتر مدیریت بازاریابی
* سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بین الملل
* ارایه مطالب آموزشی متنوع در 3 سالن به صورت موازی با امكان ترجمه همزمان
* نمایشگاه توانمندی شركتهای برتر در حوزه تبلیغات و بازاریابی
* دریافت گواهینامه آموزشی معتبر برای شركت‌كنندگان
* اهدای بسته آموزشی كامل كنفرانس به تمام شركت‌كنندگان در كنفرانس
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت فرم ثبت نام و ... می توانید از آدرس اینترنتی زیر و یا شماره تلفن دبیرخانه استفاده نمائید.
وب سایت : www.irmmc.com
تلفن دبیرخانه : 88342900


عناوین برخی کارگاه ها و سخنرانی ها و تجارب مدیران بازاریابی

حل مسئله های فروش شرکت ها با طراحی دوباره پازل فروش دکتر جاناتان فارینگتن
استراتژی های قیمت گذاری مشتری محور دکتر فلورین بائر
توسعه ارتباطات و شبکه ها به عنوان ابزار قدرتمند در بازاریابی پروفسور استفان هننبرگ
عوامل موفقیت و شکست محصولات جدید و شناسه ها دکتر احمد روستا
دام های بازاریابی دکتر محمود محمدیان
بازاریابی در دوران رکود: تمرکز بر مشتریان وفادار یا مشتریان سودآور؟ دکتر کامبیز حیدرزاده

میزگرد بررسی تحولات بازار ایران در سال آینده
جمعی از اقتصاددانان و اساتید برجسته بازاریابی
آسیب شناسی و سوء تفاهم های بازاریابی در شرکت های ایرانی علی عیاری
مدیریت امور نمایندگان دکتر محمد بلوریان تهرانی
بایدها و نبایدهای تبلیغات محیطی مجتبی محمدیان
الگوهای مشارکت و توسعه کسب و کار مجتبی اسدی
بازاریابی بر مبنای هیاهو (تجربه شرکت زرماکارون) علیرضا محسنی فر، زرماکارون
امرسان: از ایده فنی تا تولد یک برند کامیار جوادی، معاون فروش امرسان
تدوین طرح بازاریابی با استفاده از استراتژی توسعه محصول در نیلپر امیر رضا ملکی، مدیر بازاریابی نیلپر
مدیریت ارتباط با آژانسهای تبلیغاتی ناصر پاشاپور، مدیر عامل اشاره
راه حل های نسکافه برای ورود به بازار نژده هوانسیان، مشاور نستله
راه حلی برای معرفی یک محصول مصرفی در بازار شلوغ، روژین تاک مهرداد یاسایی، مشاور بازاریابی روژین تاک
چگونگی ورود موفق ژیلت به بازار دکتر سید محمد موسوی
چالشهای پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان در توشیبا محمدرضا بیرانوند، مدیر بازاریابی توشیبا
طراحی سازمان بر اساس تمایزات بازار در رستوران زنجیره ای شیلا سپیده طاهر زاده، مدیر شعب شیلا
تحقیقات بازار ابزار کاربردی برای توسعه محصول منصور بقایی معاون بازاریابی انرژی


 • آخرین ویرایش:-
سه شنبه 20 بهمن 1388  12:06 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه گروهی ،) توسط: گروه 4

 

نام گروه/دانشجو:

گروه4

ورودی

(آنچه بودیم یا نقطه‌ی صفر یا وضعیتپ قبلی ما در شروع ترم كه اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن در ایجاد آن تأثیر نداشته‌اند)

فرایند یا عملكرد

(آنچه خواسته یا ناخواسته در طول ترم روی ما از جهت دانش، نگرش، و رفتار تأثیر گذاشت)

خروجی


(وضعیت جدید ما كه در اثر اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن به آن تبدیل شده‌ایم)

بازاریابی

ورودی دانش :داشتن دانش اندک و غیر حرفه ای نسبت به مقوله بازاریابی

عملكرد: مطالعه مطالب وبلاگ استادو کتاب قضایای موردی واقعی (درگی) و کتاب بازاریابی در حوزه خدمات،حضور در کلاسهای بازاریابی دکتر فیاض بخش و بررسی مطالب در حیطه بازاریابی،شركت در همایش بازاریابی دانشكده كارآفرنی دانشگاه علوم پزشكی تهران در آبان ماه

خروجی : ارتقای سطح دانش نسبت به بازاریابی بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تبلیغات وبازاریابی از طریق مصاحبه با مسئولین مرکز دم
كسب اطلاعات در زمینه نحوه موفقیت در بازاریابی  با شركت در همایش مرتبط

ورودی نگرش :مشاهده انواع مختلف تبلیغات بدون دیدگاه بازاریابانه

عملكرد: مطالعه استانداردها و روشهای مختلف تبلیغات وتحلیل تبلیغات در مورد رعایت استانداردها

خروجی :تغییر در دیدگاه نسبت به تبلیغات و تحلیل انواع روشهای تبلیغاتی به کار گرفته شده

ورودی رفتار :هیچ گونه رفتار تخصصی و حرفه ای در زمینه بازاریابی نداشتیم

عملكرد :تهیه وبلاگ گروهی وقرار دادن مطالب منتخب در حیطه بازاریابی در وبلک کلاس وگروهی

خروجی رفتار :ارائه روش مناسب بازاریابی برای مرکز دم (مرکز درمان در منزل )در آخر ترم

كارتیمی

ورودی دانش:داشتن تجارب و اطلاعات اولیه لازم جهت کارگروهی

عملكرد : استفاده از اطلاعات وبلاگ کلاس و مطالبی که سر کلاس توسط دکتر فیاض بخش وسایر گروهها در زمینه کار گروهی مطرح شد

خروجی :افزایش دانش در مورد کار گروهی با استفاده از مطالب علمی و راهنمایی های دکتر فیاض بخش

ورودی نگرش :داشتن دیدگاههای متفاوت اعضا (اعم از مخالفت وموافقت با کار تیمی ومشارکت)

عملكرد : (باتوجه به گروه بندی اجباری توسط دکتر فیاض بخش) پایه ریزی روابط در گروه با توجه به استانداردهای کارگروهی

خروجی : یکسان و همسو سازی نگرشها نسبت به کار در گروه با توجه به استاندارد های کار گروهی وآیین نامه تصویب شده توسط اعضا گروه و در نتیجه جلب مشارکت اعضای گروه جهت کار تیمی

ورودی رفتار : داشتن رفتارها وروابط متفاوت دوستانه و رقابتمندانه اعضا نسبت به هم وانجام فعالیتها وکارهای تیمی در کارگاهها وکلاسهای مختلف در ترمهای پیش

عملكرد : مشخص نمودن مسئولیت  ها و تعهدات اعضا توسط سر گروه وتعیین وظایف هر یک از اعضا وتعیین قوانین و آیین نامه گروهی

خروجی : تغییر رفتارها با توجه به قوانین وآیین نامه گروهی .متعهد شدن ومسئولیت پذیری تک تک اعضادر قبال وظایف محوله در موعد مقرر

سناریو نویسی

ورودی دانش: اطلاعات چندانی در مورد نوشتن سناریو نداشتیم  و در مورد کاربرد سناریو نویسی در بازاریابی آگاهی نداشتیم

عملكرد :مطالعه در مورد فرایند سناریو نویسی ومطالعه چندین سناریو نوشته شده وتحلیل آنها و استفاده از مطالب مطرح شده در کلاس توسط استاد واستفاده از مطالب وبلاگهای گروههای پیشین وجمع آوری مطالب از اینترنت واستفاده از مطالب گروههای دیگر

خروجی :کاربرد استانداردها و مطالب علمی نوشته شده در این باره جهت نگارش سناریو در آخر ترم

ورودی نگرش:در ابتدای شروع کلاس فکر میکردیم نوشتن سناریو کار بسیار مشکلی است که از عهده آن برنخواهیم آمد.تصور بر این بود که سناریو تنها مربوط به تهیه فیلم بود نه در مورد بازاریابی

عملكرد :کسب اطلاعات لازم در زمینه سناریونویسی و بدست آوردن دیدگاه علمی و صحیح نسبت به موارد کاربرد آن

خروجی :با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشته ایم تصور بر این است اکنون توانایی ارائه سناریویی را در حد قابل قبول داشته باشیم

ورودی رفتار : تابه حال اقدامی در زمینه سناریونویسی نداشته ایم

عملكرد : با بررسی ومطالعه روشهای مختلف بازاریابی سعی دار یم روشی مناسب برای مرکز دم که جهت سناریونویسی انتخاب کرده ایم ارائه دهیم

خروجی رفتار: نوشتن سناریو برای شرکت انتخابی توسط اعضای گروه که به صورت کارگروهی در پایان ترم ارائه خواهد شد

سایر (مواردی مثل مهارتهای رایانه‌ای مثل آشنایی با گروههای ایمیلی، ایمیل، وبلاگ، اندنوت، اكسل، تغییر در تعهد به اصول اخلاقی در سطح  فردی كه توسط مدرس رسماً جزو اهداف مهم كلاس تعریف نشده بودند ولی به جهت تأثیر مدرس و كلاس مدیریت روی آنها، از جهت شما مهم هستند و می‌باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرند. توجه فرمائید كه منظور در اینجا تأثیرات مثبت لزوماً نیست، و از طرف دیگر شما ممكن است بخواهید بگوئید كه ادب را در این كلاس در اثر بی آدابی مدرس یاد گرفته اید. اینهم خودش نوعی تغییر است كه در صورت تمایل می‌توانید به آن اشاره كنید)

ورودی دانش :داشتن مهارتهای مختلف در زمینه های وبلاگ نویسی و کار با کامپیوتر وsearch

عملكرد :برگزاری کلاس آموزش وبلاگ نویسی توسط استاد و استفاده از مهارت های اعضای گروه در این زمینه ها در جهت اهداف گروه

خروجی :یادگیری مهارتهای وبلاگ نویسی و کسب دانش لازم جهت راه اندازی وبلاگ گروهی

ورودی نگرش :تصور افراد بر انحصار استفاده از وبلاگ در تبادل اطلاعات وفعالیتهای انجام شده در زمینه پژوهش بود.

عملكرد : به اشتراک گداشتن مهارت ها ،تبادلات ذهنی وخلاقیت های افراد گروه

خروجی : تغییر نگرش های اعضا نسبت به توانمندی های همدیگر

ورودی رفتار :تمامی اعضای گروه دارای ایمیل و فعالیت در سایتهای مختلف بوده اند

عملكرد :شرکت در کلاس های دکتر فیاض بخش وتبادل اطلاعات اعضای گروه و به اشتراک گذاشتن مهارتها در زمینه وبلاگ نویسی

خروجی :کسب مهارت در زمینه وبلاگ نویسی 

 


 • آخرین ویرایش:-

الگوی فازی در مدیریت بازار
بازارهای فازی
امروزه مدیران بازاریابی باید با واقعیتهای بازار و تغییراتی كه در خلال این واقعیتها رخ می دهد، تطبیق پیدا كنند تا امکان دستیابی به اهداف فراهم شود. برای دسترسی به این مهم، آنها باید به سازگاریها و ناسازگاریهای آن دسته از مشتریانی كه در حال حاضر در بازار هستند (مشتریان موجود)، توجه داشته باشند و توجه كمتری را به مشتریانی كه هنوز وارد بازار شركت نشده اند یا آن را ترك كرده اند، معطوف دارند.
یك بازار پویا به شیوه زیر می تواند شكل گیرد:
(اول)یك مشتری مراجعه می كند.
(دوم)یك مشتری مراجعه می كند.
*یك شخص(اولی یا دومی)برای بار دوم خرید می كند.
(مشتری دیگری)وارد می شود.
(مشتری دیگری)برای بارچندم خرید می كند.
(برخی مشتریان) دیگر مراجعه نمی‌كنند.( ترك می كنند)
* مشتریان دیگری وارد می شوند.
*مشتریان به طور فراوان و متعدد برای بارچندم خرید می كنند.
*برخی مشتریان دیگر مراجعه نمی كنند.
گامهایی كه با علامت( *) نشان داده شده اند با توجه به توالی چندم كه ممكن است عدد بزرگی باشد، به طور تصادفی اتفاق می‌افتند. اما از یك مشتری به مشتری دیگر و نیز از لحاظ درجات توالی با هم متفاوت هستند.
بنابراین در خصوص بازارهای فازی می توان گفت كه در یك زمان مشخص، صاحبان كسب و كار، بازار را به عنوان اثری تجمعی از ورودها، تكرار تجارب و ترك آن درك می كنند. آنان می دانند كه تغییرات فردی، بسیار فراوان و آنی بوده و تعریف دقیق آن از یك فرد به فرد دیگر متفاوت است. بنابراین هر مفهومی از بازار یك مقوله فازی است.
مدیران باید همچنین بدانند كه بازار و مولفه های آن از هم مجزا نیستند و اینكه ادراك آنها از بازار، واقعیتی كه در بازار جریان دارد، نیست. از آنجا كه بازارها واقعا به این مسئله كه مدیران چگونه آنها را درك می كنند، توجه نمی كنند، لازم است كه مدیران بر درك بازار (ادراك صحیح آن) و مولفه هایش توجه كنند. برای مثال از تحقیقات مستمر بازار استفاده كنند.
بازار یك پدیده فازی نیست بلكه ادراك و تعریف آن فازی است و این دقیقا همان چیزی است كه مدیران باید با آن سر و كار داشته باشند.

گفته شد كه بازار، مولفه های بازار و ادراكات مدیریتی آن پویا هستند و نیز تركیب بازار به تبع خواسته های تك تك مشتریان تغییر می كند. پس باید ادراكات صاحبان كسب و كار نیز تغییر كند. در اینجا تعریف "بازار فازی" لازم به نظر می‌رسد. چنین تعریفی در هر لحظه زمانی خاص، به ادراك فعلی از آن بستگی دارد. در كوتاه مدت، فعالیتهای بازاریابی، برای تطبیق با واقعیات درك شده جدید، تعدیل می شوند. بنابراین این فعالیتها با توجه به ادراك تركیب بازار تغییر می كنند. برای هر مشتری معینی، هر یك از شرایط زیر با توجه به فعالیتهای بازاریابی ممكن است وجود داشته باشد:
-1 تغییر در فعالیتهای بازاریابی ممكن است با تغییر در مشتریان شانه به شانه باشد.
-2 سرعت تغییر در فعالیتهای بازاریابی ممكن است از سرعت تغییر در مشتریان پیشی بگیرد.
-3 سرعت تغییر در مشتریان ممكن است از سرعت تغییر در فعالیتهای بازاریابی پیشی بگیرد.
بروز تغییرات شدید در بازار ممكن است آنقدر زیاد شود كه مشتری خاصی را در زمان ویژه ای نادیده بگیرد. از سویی مشتریان به عنوان افرادی سرگردان با توجه به ادراكات خود از داده های بازار (كالاها و خدمات) حضور دارند و از سوی دیگر داده های سرگردان بازار بر آن است تا با ادراكات مدیریتی در حال تغییر تطبیق یابد.
هنگامی كه این دو حالت سرگردانی از هم فاصله می گیرند، مشتری احتمالا ترجیح می دهد به جستجوی گزینه دیگری برای تامین رضایت فردی خود بر آید، تقریبا بدون آنكه هیچگونه شناختی از وضعیت برای تصمیم گیرندگان بازاریابی وجود داشته باشد.

تعامل با بازارهای فازی
هنگامی كه با پدیده های فازی ارتباط برقرار می كنیم لازم است كه با فازی بودن تطبیق یابیم و از تعاریف مطلق بپرهیزیم. روابط با مشتریان صرفا زمانی ثابت است كه نقشهای آنها را دنبال و از طبقه بندی آنها كه تعاملات ما را محدود می سازند، دوری كنیم. بنابراین یك مدیر باید آنقدر انعطاف‌پذیر باشد كه زمانی كه پدیده های فازی رخ می دهند، بتواند با آنها تطبیق یابد، یعنی قادر به ایجاد ادراك و پاسخ انطباقی به بازار باشد، اگرچه ممكن است تصور شود كه ارائه پاسخ ثابت كاراتر باشد.
بنابراین در نظر آوردن تعریف ثابتی از بازار بسیار مطلق گرایانه است، اگر چه در این حوزه نیازمند تعاریف مشخص هستیم، اما باید دیدگاهی انعطاف پذیر از درك و پاسخ بازار وجود داشته باشد.

طبقه بندی فازی مشتریان
فواید این تقسیم بندی به شرح زیر است:
** مشتریان را به صورت تك به تك مورد توجه قرار می دهد.
**منجر به ایجاد و متنوع كردن برنامه های جامع بازاریابی می شود.
**ارزیابیهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
مثالی از طبقه بندی فازی مشتریان عبارت است از طبقه بندی آنان بر مبنای ویژگیهای:
-1 گردش عملیات (100-0):
گردش پایین عملیات (499-0) و گردش بالای عملیات (1000-500)
-2پرداختها (از قبل، بموقع، پس از موعد، بسیار دیر):
رفتار پرداخت جذاب (از قبل، بموقع) و رفتار پرداخت غیر جذاب (پس از موعد، بسیار دیر). در طبقه بندی فازی خطوط جداكننده را باید به شكل خط چین ترسیم كرد چراكه احتمال انتقال هر گروه از مشتریان به خانه های دیگر وجود دارد. این مثال و کارکرد آن در شکل (1) قابل مشاهده است.

نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی
فیلیپ کاتلر مدیریت بازاریابی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه های طراحی شده برای ایجاد مبادلات مطلوب با مخاطبان هدف، با هدف سود شخصی یا متقابل تعریف کرده است. یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت بازاریابی، تعیین ارزشهای آمیخته بازاریابی و انتخاب و به کارگیری استراتژی است که به طور ادواری آمیخته بازاریابی مربوط را در واکنش به تغییرات محیط کسب و کار تغییر می دهد. مشکل آمیخته بازاریابی، تعیین ارزشهای متغیرهای تصمیم بازاریابی است؛ چهارپی (4p) یعنی محصول (کیفیت آن)، قیمت، مکان (توزیع و هزینه های نیروی فروش) و ارتقا (تبلیغات، فروش). توسعه یک آمیخته بازاریابی مؤثر برای برنامه ریزان و طراحان محصول جهت کسب مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی اهمیت دارد. تصمیم مربوط به تعیین و مشخص کردن آمیخته بازاریابی، بستگی به نوع متغیرها، میزان تصادفی بودن، پویایی، ابهام یا نادقیق بودن و کیفی یا ناملموس بودن آنها دارد؛ نظیر قیمت رقیب، کیفیت محصول رقیب، سطح رقابت، فروش پیش بینی شده و غیره.
این نوع متغیرها، اتخاذ رویکردهای مناسبی را که می توانند با ماهیت چنین متغیرهایی سر و کار داشته باشند، می طلبند. الگوی مورد بررسی در اینجا عموما برای هر بخش کسب و کار یا صنعتی کاربرد دارد و بویژه در موقعیتی که متغیرهای تصادفی، کیفی و مبهم در ورودیها یا داده های مربوط به مسئله به طور بالقوه وجود دارند، سودمند است.

 


 • آخرین ویرایش:-
دوشنبه 19 بهمن 1388  11:48 ب.ظ

تعریف بازار فارکس

برای تعریف چگونگی فراز و نشیب های بازار فارکس در زیر گزیده ای از یک سایت را در تعریف بازار فارکس

برای شما می اورم:

 فاركس، بازار جهانى خرید و فروش ارز است؛ بازارى كه بانك ها و مؤسسات مالى بزرگ در آن ارزهاى مختلف جهان مانند دلار و یورو را معامله مى كنند. این بازار برعكس بازارهاى سهام كه در مكان فیزیكى خاصى انجام مى شود در جاى خاصى متمركز نیست به این معنى كه كار بازار سهام آمریكا با باز شدن تالار بورس نیویورك در خیابان وال استریت آغاز مى شود. اما خرید و فروش دلار مكان خاصى همچون تالار وال استریت ندارد و فقط از طریق تلفن یا شبكه ارتباط بین بانك ها و امروزه اینترنت جریان مى گیرد. بازار ارز بین المللى (Foreign Exchanage) هر دوشنبه با باز شدن بانك هاى استرالیا شروع به كار مى كند. بانك هاى این قاره شروع به معامله ارز و دادن قیمت به مشتریان در كلیه نقاط دنیا مى كنند، سپس وقتى این بانك تعطیل مى شود بانك هاى كشورهاى آسیایى كه صبح را آغاز كردند این كار را ادامه مى دهند تا این چرخه به بانك هاى اروپا و آمریكا برسد. این چرخه زمانى پنج روز هفته بدون یك ثانیه توقف تا روز شنبه ادامه دارد. به عبارتى بزرگ ترین بازار معاملاتى دنیا با ۱‎/۶ میلیارد دلار معامله روزانه (۴۰ درصد بازار تجارت الكترونیكى) نور خورشید را دور تا دور زمین تعقیب مى كند تا یك لحظه هم از معامله باز نایستند تا عده اى سود و عده اى نیز ضرر برند.

 

فارکس یک بازار بین بانکی است که در سال 1971 زمانی که تجارت جهانی از قیمتهای ثابت به قیمتهای شناورتغییر کرد تاسیس شد. فارکس مجموعه ای است که در آن مبلغ مشخصی از پول براساس ارز رایج یک کشور به ارز رایج کشور دیگربا نرخ برابری مشخص وتوافق شده و درتاریخ معین توسط تعدادی معامله گر تبادل می شود. در طول تبادل نرخ برابری یک ارز نسبت به ارز دیگر به راحتی تعیین می شود: براساس عرضه و تقاضا- تبادلی که هر دو طرف معامله با آن موافق هستند.

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما" رو به رشد است، که این امر بستگی به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در بسیاری از کشورها دارد. تبادلات روزانه معاملات جهانی در اواسط 1998 به 1.982 بیلیون دلار رسید(بازار انگلستان 32% و بازارنیویورک بیش از 18% و بازار آلمان10% معاملات روزانه را تشکیل می دادند). نه تنها گسترش دامنه معاملت بلکه نرخ توسعه بازار نیز بسیار جالب است. در سال 1977 میزان مبادلات روزانه 5 بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به600 بیلیون دلار امریکا و در سال 1992 به 1 تریلیون رسید. معاملات احتکاری یعنی محاسبه نرخ های برابری که در بیش از 80% مجموع تبادلات وجود دارد سود گرفت. این محاسبات تعداد زیادی از گروهها را اعم از سرمایه گذاران خرد را به خود جلب می کند.

با پیشرفت فن آوری اطلاعات به بالاترین درجات در دو دهه اخیر، بازاربه مرحله فراتر از شناخت راه یافته است. زمانیکه این بازار با هاله ای از ابهام پوشیده می شود، حتی متخصصان هم دیگر قادر به تشخیص وضعیت بازار نمی باشند. سیستم فارکس تحسین همگان را برانگیخته، هر چند معاملات در بازار فارکس در گذشته ای نه چندان دور یکی ازبزرگترین امتیازات بانکهای انحصاری محسوب می شد، در حال حاضر به لطف سیستم تجارت الکترونیک فراگیر شده و اکثر بانکها نیز ترجیح می دهند تا در سیستم الکترونیکی تجارت کنند تا اینکه تن به معاملات دوطرفه بدهند. کارگزاران الکترونیکی 11% تبادلات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده اند. دایره معاملات روزانه بزرگترین بانکها دویچه بانک، بارکلی بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، چیس منهتن بانک، بانک استاندارد چارتربه بیلیونها دلار رسیده است.

بازار فارکس به عنوان مکانی برای به چالش کشیدن قدرتهای مالی و روحی و روانی اشخاص برای کسب درآمد آسان طراحی نشده است. گاهی اوقات بعضی اشخاص با یک چنین هدفی وارد می شوند، ولی این کار برای مدت کوتاهی خواهد بود. کلید استفاده مفید و سودآور از فارکس "زیرکی" است. یکی دیگر از رموزموفقیت دربازار فارکس بدون توجه به اینکه چقدر قوی به نظر برسد، پشتکار و استقامت آن می باشد. همه می دانند که سقوط های ناگهانی یکی از خصوصیت های بازارهای مالی است. اگرسهام با کاهش قیمت روبرو شود یعنی با شکست روبرو شده است. اما اگر دلار ضعیف شود یعنی یک ارز مقابل دیگری قوی شده است. برای مثال در اواسط سال 1998 ین ژاپن به اندازه یک چهارم از دلار قوی تر شد. در همان روزها دلار آمریکا در حدود 12 درصد افت کرد. در هر حال بازار هرگز ازبین نرفت و تجارت روال عادی خود را ادامه داد. به این ترتیب است که بازارها و تجارتهای وابسته به ارز همواره پایدار هستند و همواره می توانند تجارت خود را داشته باشند.

فارکس تحقق آرزوها

از مهمترین دلایلی که کاربران جذب این بازار که۴۰٪ از بازار تجارت الکترونیک را یک تنه به خود اختصاص داده است را شاید موارد زیر باشد:

کسب در آمد بدون محدویت زمان و مکان در بازار های جهانی

1-  24 ساعته بودن
این یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بازار فارکس می باشد . در واقع می توان گفت : به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکی تمام جهان و با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه از ابتدا تا انتهای هفته امکان دسترسی وجود دارد. لذا این بازار بدون  گپ بوده و سرمایه گذار می تواند طی داشتن نظارت 24 ساعته بر بازار و قیمتها با در اختیار داشتن یک فرصت 24 ساعته جهت معامله اقدام به اعمال استراتژی های لازم درهر وقتی از شبانه روز بپردازد.

2-  مارجین
معمولا تجارت ارزهای خارجی با یک درصد مارجین در دسترس است. بدان معنا که تریدر می تواند پوزیشنی به ارزش یک میلیون دلار را با داشتن تنها 10 هزار دلار آمریکا در حسابش کنترل کند.

3-  نقد بودن

این ویژگی از ویژگی های منحصر به فرد این بازار محسوب شده و به این معنی است که این بازار کاملا روان بوده و مشتری همیشه حضور دارد. در واقع سرمایه گذار مطابق بر این ویژگی می تواند ضمن انجام معامله در هر لحظه که بخواهد بتواند با شکار موقعیتها بهترین استفاده ممکن از شرایط بازار را ببرد.

 4-  مدیریت ریسک:
امروزه مطالعات بسیار گسترده ای توسط سرمایه گذاران جهت برآورد ریسک هر معامله صورت می پذیرد در بازار فارکس با کمک دو ویژگی قبلی سرمایه گذار می تواند قبل از انجام هر معامله ریسک آن را دقیقا بداند و پس از پشت سر گذاشتن فرایند مربوط به آنالیز ریسک در صورت صلاحدید اقدام به معامله نماید و چنانچه ریسک بازار را مناسب نیافت منتظر موقعیت بعدی باشد.

توضیح اینکه به دلیل حجم بالای نوسانات روزانه (روزی 18 هزار دفعه تغییر قیمت) سرمایه گذار یا انبوهی از فرصتها مواجه است که می تواند با توجه به ابزار آنالیز ریسک از آنها بهره برداری کند.

5-  دو طرفه بودن:
درواقع این خاصیت باعث می گردد تا سرمایه گذار بتواند در هر دو حالت صعود و نزول قیمتها از بازار استفاده کند.

6-  اعتبار مضاعف یا leverage
سرمایه گذاران در این بازار می توانند با بهره گیری از وامهای مالی از پیش تعیین شده تا صد برابر موجودی خود جهت معامله گری و سرمایه گذاری در این بازار اعتبار بگیرند لذا می توانند با سرمایه های کوچک دست به انجام معاملات بزرگ ( به لحاظ حجمی ) بزنند.

7-  درگیر نبودن همه سرمایه:
سرمایه گذار همه اعتباری که جهت معامله گری در این بازار دریافت می دارد را مجبور نیست بطور یک دفعه در یک معامله بکار گیرد لذا می تواند مثلا برای شروع از ده درصد آن استفاده کند و در حالت سود آور به حجم معاملات خود تا سقف اعتبار اعطاء شده بپردازد . از آنجایی که تمام این فعالیت به صورت الکترونیکی و به واسطه اینترنت صورت می پذیرد، تنها ابزار کار این فعالیت عبارت است از :
کامپیوتر، اینترنت و نرم افزار مربوطه

لذا مشغول شدن به این فعالیت احتیاج به مکان خاصی ندارد و به واسطه الکترونیکی بودن تمامی کارها می توان ضمن دسترسی سریع به اطلاعات وادغام خرید و فروشهای الکترونیکی به صورت لحظه ای از وضعیت حساب، کسب اطلاع کرد.
مطابق ویژگیهای فوق این بازار، افراد فقط با تکیه بر دانش فنی و آموزش فن پیش بینی قیمتها می توانند مستقلا به سرمایه گذاری و معامله گری بپردازند بی آنکه نیاز به داشتن شرایط مالی یا ابزار خاصی ( مثل کارت اعتباری) باشند.


 • آخرین ویرایش:-
دوشنبه 19 بهمن 1388  11:42 ب.ظ

 

بازار آزاد

اصطلاح بازار آزاد دارای دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم است:

 1. بازاری که در آن دولت دخالتی نداشته باشد و نیروهای عرضه و تقاضا آزادانه عمل کنند. بازار آزاد در این مفهوم بیشتردر متون مربوط به نظریه های اقتصادی کاربرد داشته و معادل « اقتصاد بازار آزاد» است.
 2. بازاری که در آن با سوء استفاده از تقاضای بازار، کالاهای کمیاب به قیمت گزاف به فروش روند و بدون وقفه به خریدار تحویل داده شوند.

این وضعیت بویژه در خلال جنگ ها و انقلاب ها یا دوره های بحرانی پس از آن پدید می آید و اساساً با نظام دو قیمتی همراه است: قیمت متداولی که برخی مشتریان خاص می توانند براساس آن کالاهای کمیاب را مستقیماً از تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی دریافت دارند، و قیمت بسیار بالاتری که طبق آن همان کالا توسط برخی تولید کنندگان، توزیع کنندگان، یا دلالان به متقاضیان معمولی بازار عرضه می گردد.

در ایران پس از انقلاب بازار آزاد در کنار بازار سیاه و نظام سهمیه بندی
کالاهای اساسی عمل کرده و در خصوص بعضی کالاها مصداق داشته است. مثلاً کره، پنیر، یا گهگاه گوشت مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهایی بودند که مشمول کارکرد بازار آزاد می شده اند.
فرق این بازار با بازار سیاه آنست که معاملات بازار آزاد منع قانونی ندارد.

بازار حراج

منظور از بازار حراج بازار سازمان یافته ای است که در آن قیمت ها پیوسته با تغییرات عرضه و تقاضا انطباق می یابند. مشخصات اصلی بازارهای حراج عبارتند از: اقلام و کالاهایاستاندارد شده، معاملات مجهول الطرفین، و تعداد کافی خریدار و فروشنده که تضمین کننده رقابت باشند. بازار حراج در متون درسی الگویی برای نشان دادن رقابت در عرضه است.

بازار رقابتی

بازار رقابتی به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند. بدینسان هیچ عضو بازار نمی تواند تاثیر زیادی بر قیمت بگذارد.

بازار سیاه

به هر بازار غیر قانونی در جامعه ای که در آن دولت قیمت ها را در سطح حد اقل یا حد اکثر تثبیت کرده باشد بازار سیاه اطلاق می شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد قیمت ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد.

بازار سیاه هنگام
جیره بندی یا بحران های ملی مانند وقوع جنگ، رواج می یابد. به نسبت تنوع، گستردگی و تداوم این قبیل بازارها، سوداگران و احتکارگران بسیاری در رده های مختلف به سودها و ثروت های باد آورده چنگ انداخته و درمقابل، قدرت خرید اقشار و طبقات پایین و متوسط، اعم از کارگران و کارمندان به شدت رو به کاهش می گذارد.
کارکرد چنین نظامی سرانجام به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر می شود.

بازار طلا

بازار مبادله طلا به صورت سکه یا شمش بازار طلا نامیده می شود. در همه مراکز مالی جهان غیر از نیویورک بازار طلا وجود دارد، ولی آزادی مبادله طلا در همه جا نامحدود نیست. بازار طلای لندن، که سابقه ی آن به سال 1684م باز می گردد، کاملاً آزاداست، ولی در دوره پیش از لغو کنترل ارز در اکتبر 1979 میلادی مبادله ی طلا صرفاً منحصر بود به دلالان مجاز و افراد غیر مقیم در بریتانیا.

در حال حاضر در بازار طلای لندن، که از معروفترین بازارهای جهانی است، پنج بنگاه دست اندر کار مبادلات طلا هر روز گرد هم می آیند و با در نظر گرفتن
عرضه و تقاضا، قیمت طلا را برای همان روز تعیین می کنند.

بازار عوامل

بازار خرید و فروش عوامل تولید را بازار عوامل می نامند. تجزیه و تحلیل این بازارها چگونگی تعیین قیمت عوامل تولید را مشخص می کند و از این رو زمینه مناسبی برای تعیین توزیع درآمد است.

بازار کار

بازار کار بازاری است که در آن عرضه و تقاضا برای کار معین جهت انجام فعالیت معین، نمود می یابد و فرآیند تعیین میزان پرداخت برای کارهای مختلف دنبال می شود. افزون بر این، چگونگی تغییرات دستمزدها و جابجایی کارگران میان شغل های مختلف و مراجعه آنها به کارفرمایان مختلف نیز در این بازار انجام می گیرد.

باید توجه داشت که کاربرد اصطلاح بازار در این مورد به معنای مشابهت کامل کار با دیگر
کالاها نیست، بلکه « بازار کار» در اقتصاد، « مکان » یا مکانیسمی است که از طریق آن عرضه و تقاضا برای کار با یکدیگر روبرو شده و تلاقی می یابند.

بازار مشترک

بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی و اتخاذ سیاست بازرگانی واحد اتحادیه گمرکی در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیزهست.

بازار مکاره

بازار مکاره بازاری است که هر ازگاه برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر کالا به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه نمایشگاه های بین المللی جایگزین آنها شده اند.

واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکاریف (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار موسمی پر رونقی گذاشته شده بود، گرفته شده و ظاهراً از زمان
ناصرالدین شاه به تدریج در این زبان رواج یافته است. در گذشته اینگونه بازارها در ایران بسیار برپا می شد، لیکن امروزه بازارهای موقت در مراسم قالیشویان مشهد اردهال (کاشان)، جشن قره کلیسا، مراسم زرتشتیان و یا شاید بازارهای هفتگی را می توان باقیمانده این سنت کهن دانست.


 • آخرین ویرایش:-
دوشنبه 19 بهمن 1388  11:18 ب.ظ
نوع مطلب: (متفرقه ،) توسط: گروه 4


 • آخرین ویرایش:شنبه 1 اسفند 1388
دوشنبه 12 بهمن 1388  02:59 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه فردی ،) توسط: گروه 3(MST)

اطلاعات فردی:

نام: شکفته

نام خانوادگی: عسگری

جنس:مونث

وضعیت تاهل: مجرد

متولد: 1367

اطلاعات آموزشی:

دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ورودی85،كارشناسی، روزانه

معدل کل تاکنون: 49/15

اطلاعات پژوهشی:

1.شرکت در همایش سیمای سلامت در جهان اسلام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان به مدت 16 ساعت ( 21/9/85 22/9/85)

2. شرکت در اولین همایش علمی دانشجویان پیراپزشکی کشور 3 الی 5 دیماه

3. شرکت در کارگاه آموزشی ارتقا کیفیت ( FOCUS_PDCA) در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 2 روز (22/12/85 23/12/85)

4. شرکت در کارگاه آموزشی SWOT  در پنجمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در دانشگاه تبریز در تاریخ 20/2/86

5. شرکت در پنجمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 19_22 اردیبهشت 86

6. شرکت در کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 2 روز (16/3/86 17/3/86)

7. شرکت در کارگاه آموزشی ISO و استانداردسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 1 روز(10/8/86)

8. ارایه پوستر در اولین همایش سراسری علوم انسانی و سلامت در چهل یکمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان (6-7 آذر 86)

9. شرکت در دومین همایش علمی دانشجویان پیراپزشکی کشور- دیماه 86

10. شرکت در ششمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 1 و2 اسفند 87

11.شرکت در اولین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی تهران در رشته مدیریت و اقتصاد سلامت خرداد 88

12. همكاری با كانون مدیریت دانشكده پیراپزشكی درسال85

 

علایق فرهنگی و هنری:

 

1.      کسب مدرک Pre_Intermediat در زبان انگلیسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (16/2/2006)

2.      طی دوره Upper_Intermediat در زبان انگلیسی

3.      همكاری با كانون خیریه مهریاس درسال 86 و 87

4.      علاقمند به نقاشی ،موسیقی، شنا، طبیعت

 

 


 • آخرین ویرایش:-
جمعه 9 بهمن 1388  06:08 ب.ظ
نوع مطلب: (متفرقه ،) توسط: گروه 7

"به نام خدا"

با ابراز مسرت  فراوان از گذران ترمی بسیار پربار و سرشار از پیشرفت و با تشکر از استاد گرامی و ارجمند، جناب آقای دکتر فیاض بخش به دلیل کلاسهای متفاوت و اثربخش ایشان که توانست بر فضای یکنواخت کلاسهای درسی فائق آید و با سپاس به جهت متد تدریس منحصر بفرد این استاد گرامی که نقش بسزایی در انگیزش دانشجویان، ثغییر نگرش آنان نسبت به مقوله بازاریابی و در نتیجه افزایش چشمگیر راندمان کلاس در مقایسه با سایر کلاسها. امید است این روند پربارتر از گذشته ادامه یافته و هنچنان موجبات افزایش توانمندیهای دانشجویان گردد.

در پایان با عنایت کامل به کاستی ها ودر مقابل آن توجه به تلاشهای فراوان تک تک اعضای گروه علیرغم وجود مشغله لای فراوان و انجام کار منسجم و موفق تیمی اعضای این گروه لایق نمرات زیر(و حتی بالاتر...) شناخته میشوند:

 

- سارا طیبی( سرگروه)           19.5

- شیما خاراباف                     19.5

- مرجان حقگو                      19.5

- مریم جنتی                         19.5

- مهدی کشاورز                    19.5

 

نمره گروهی(میانگین)            19.5


 • آخرین ویرایش:-
چهارشنبه 7 بهمن 1388  11:08 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه گروهی ،) توسط: گروه 7

 

نام گروه:گروه3

 

ورودی

 

فرآیند یا عملكرد

 

خروجی

 

 

 

 

بازاریابی

 

- دانش گروه در سطح پایینی قرار داشت و اطالاعات خاصی راجع به روشهای بازاریابی نداشتیم.

 

 

 

- نگرش گروه نسبت به بازاریابی مثبت بود اما به این موضوع به چشم یك فعالیت فانتزی نگاه میكردیم.

 

 

 

- معمولا به تبلیغاتی که در اطراف می دیدیم توجه خاص و نگاه تخصصی نداشتیم.

- در طول چند ماه به مطالعه كتب و با راهنمایی های دكتر فیاض بخش به تحقیقات از طریق وبلاگها و.. پرداختیم.با تعدادی بازاریاب و مسئول فروش صحبت کردیم. 

 

-در پس افزایش سطح دانش به مرور به انجام فعالیتهای محوله از سوی استاد محترم در زمینه ی بازاریابی پرداختیم و به صحبتها و تجربیات بازاریابهای مذکور توجه کردیم.

 

- از طریق وبلاگ كار تبلیغاتی انجام دادیم و تلاش كردیم روشهای بازاریابی را در آن پیاده كنیم.

- اطالاعات زیادی راجع به روشهای بازاریابی و عوامل موفقیت،و نقش بازاریابی در بازار بدست آوردیم.

 

 

 

- به جایگاه علمی و اجتماعی یک بازاریاب موفق پی بردیم ومتوجه شدیم كه بازاریابی نه تنها مقوله ای فانتزی نیست،بلكه مسئله ای بسیار مهم و وموثر در دنیای امروز است.

 

-بادید تحلیلی به تبلیغات نگاه کرده و گاهی به بحث پرداخته یا گاهی به  صورت آگاهانه  در زندگی روزمره از روشهای بازاریابی استفاده می كنیم.

 

 

 

 

كارتیمی

- اطلاعات اولیه راجع به كار تیمی داشتیم.

 

 

 

 

-تصور می كردیم فعالیت 1یا2نفر عضو فعال میتواند برای راه افتادن كارها كافی باشد.

 

 

 

 

- همه افراد از آنجا كه به اهمیت كار كروهی در این كلاس پی برده بودند وظایف خود را به خوبی انجام میدادند

 

- با تشكیل جلسات و تقسیم وظایف كاملا درگیر كار تیمی و وظایف محوله به خود شدیم.

 

 

 

- برای اینكه كارها به درستی پیش برود مجبورشدیم به صورت كامل تقسیم وظایف كنیم،قوانین وضع كنیم و حتی گاهی برای انجام سریعتر كارها افراد راتحت فشار قرار دهیم.

 

 

- در طول ترم استاد مدام دانشجویان را راهنمایی میكردند و آنها را برای انجام به موقع كارها و قانونمند كردن گروهها ترغیب مینمودند.

- متوجه شدیم كه كار كروهی در پیشبرد اهداف موثر است و این فعالیت نیازمند قانونمندیست ولذت یک کار گروهی موفق را دریافتیم .

 

-دریافتیم كه شركت در امور و انجام صحیح وظایف توسط تك تك اعضا بسیار مهم بوده وتا چه حد در نتیجه ی كار مؤثر است.به علاوه در کار تیمی افراد باید به یکدیگر کمک کنند(نه اینکه جور یکدیگر را بکشند)

 

- كار گروه كاملا قانونمند و دارای چارچوب گردیده و امور به خوبی پیش رفت و در حال حاضر اهداف مورد انتظار تا حدود زیادی محقق گشته.

 

سناریو نویسی

- اطلاعاتی راجع به سناریونویسی نداشتیم.

 

 

 

 

- تصور میكردیم كه این مقوله تنها مربوط به تئاتروسینماست.

 

 

- در ابتدا توانایی نوشتن سناریو را نداشتیم.

- با سناریوهای متفاوت آشنا شدیم و آنها را مورد مطالعه قرار دادیم و در سایتها مدام به دنبال سناریو های جالب و روشهای سناریو نویسی بودیم.

 

- سناریوها را تحلیل كردیم و یك سناریوی تخیلی طراحی نمودیم.

 

- تعدادی سناریوی تخیلی طراحی كردیم و به تحلیل تعدادی سناریو پرداختیم.

- با مفهوم سناریونویسی و روش و چگونگی آن آشنا شدیم.

 

 

 

 

- متوجه كاربرد و اهمیت  سناریونویسی در بازاریابی شدیم.

 

 

- توانایی نگارش و تحلیل سناریو را تا حدی پیدا نمودیم و به این مقوله علاقه مند شدیم.

 

سایر...

(طراحی وكار با وبلاگ)

-اطلاعاتی راجع به روش طراحی وبلاگ و اداره ی آن نداشتیم.

 

 

- تصور می كردیم وبلاگ نویسی مقوله ای فانتزی و مخصوص زمینه های ادبی و هنریست.

 

- فعالیتی در زمینه ی وبلاگ نویسی نداشتیم.

- به آموزش های استاد محترم وتوضیحات افرادی كه با این مسئله آشنایی داشتند توجه كردیم.

 

- به وبلاگ های متفاوت در زمینه های علمی بویژه بازاریابی مراجعه كردیم.

 

 

-وبلاگ گروه را طراحی كردیم و در در وبلاگ كلاس نیز فعالیت كردیم و با برخی وبلاگنویسان رابطه برقرار کردیم. 

- با روش طراحی وبلاگ و كار با آن آشنا شدیم.

 

 

- متوجه شدیم وبلاگ نویسی در زمینه های مختلف علی الخصوص بازاریابی كاربرد مهمی دارد.

 

 

- توجه خاصی به تبلیغات روی سایتها پیدا کردیم و تاحدی توانایی كار با وبلاگها را پیدا كرده و وبلاگ گروه را مدیریت میكنیم.

 

 


 • آخرین ویرایش:-
دوشنبه 5 بهمن 1388  01:47 ب.ظ
توسط: گروه 5

درتاریخ 2/11/88 جلسه ای در سالن شهدای دانشكده پزشكی باحضور تمامی اعضای گروه5 تشكیل شد كه به موجب آن اعضای گروه نمرات پیشنهادی خودرا به سرگروه تحویل دادند.

با میانگین به دست آمده از نمرات تك تك اعضا نمره گروه 75/19 شد كه به اطلاع استاد گرامی می رسانیم.

در آخرجلسه نیزتاریخ اتمام سناریوی نهایی اعلام وجلسه ختم شد.


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 12 بهمن 1388
جمعه 2 بهمن 1388  09:36 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه فردی ،) توسط: گروه 7

مهدی کشاورز

تاریخ تولد1360

محل تولد :تهران

مضعیت تاهل:مجرد

مدارس دوران ابتدایی:مدرسه ابتدایی استقلال واقع در وحیدیه  تهران

مدارس دوران راهنمایی:مدرسه راهنمایی ابن سینا در تهرانسر

دوره دبیرستان در و پیش دانشگاهی در موسسه فارابی در تهرانسر

مدارک تحصیلی در مقاطع بالاتر:

1-کاردانی پروتز دهان ودندان از دانشگاه شهید بهشتی تهران

از سال 1379الی1381

کارهای علمی و پژوهشی:

شرکت در تدوین پروتکل مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی

تدوین مجلد ایمنی در مراکز بهداشتی و درمانی

تدوین کتاب اصول احداث بیمارستان صحرایی
ارزیابی ایمنی
مراکز درمانی در سطح تهران در بیمارستانهای هدف

شرکت در دوره حرفه ای اعتبار بخشی  بیمارستانها

همکاری در تدوین اصول معماری و ساختمانسازی مراکز درمانی

بررسی اثر آموزش پرسنل درمانی و اثر آموزش جهت کاهش استرس در آنها

شرکت در کنگره مدیریت بیمارستانی در جزیره کیش در سال1387

شرکت در دوره کلاسهای SPSSوتایپ وآموزش مقاله نویسی و کارگاه کارآفرینی و

علاقمند به ورزش والیبال و فوتبال در حد تفریح


 • آخرین ویرایش:-
جمعه 2 بهمن 1388  03:51 ب.ظ

به علت عدم توانایی در upload کردن عکس لطفا بن link زیر مراجعه کنید

http://www.facebook.com/album.php?aid=15141&id=100000109725493&saved#/photo.php?pid=201107&id=100000109725493


 • آخرین ویرایش:جمعه 2 بهمن 1388
جمعه 2 بهمن 1388  02:49 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه فردی ،) توسط: گروه 7

 

 مریم جنتی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مقطع کارشناسی(دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران)

متولد20/6/1367 ازتهران

 

 

فعالیتهای تحقیقاتی،ورزشی،آموزشی و..

شرکت در کارگاه SPSS  جمع آوری اطلاعات مربوط به رعایت حقوق بیماران ازطریق پرسشنامه در5 بیمارستان-  گذراندن چندترم کلاسهای زبان – شرکت در کلاسهای ایروبیک – گذراندن دوره ICDL


 • آخرین ویرایش:-

اصول و اهداف بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
هدف بازاریابی رابطه مند عبارت است از بهبود در سود آوری شرکت از طریق تغییر دیدگاه شرکت از بازاریابی معاملاتی و تاکید بر جذب مشتریان جدید به سوی حفظ و نگهداری مشتریان از طریق کاربرد مدیریت موثر ارتباط با مشتری.

 

بازاریابی


بازاریابی رابطه مند در تلاش است تا مشتریان ، عرضه کنندگان و سایر شرکای مهم اقتصادی را در فعالیتهای توسعه ای و بازاریابی شرکت دخیل سازد. چنین درگیری منجر به پیدایش روابط تعاملی نزدیک با عرضه کنندگان، مشتریان یا سایر شرکای زنجیره ارزشی شرکت می شود. رابطه منسجم نیازمند همپوشانی در طرحها و فرایند های طرفین متقابل است و پیوندهای نزدیک اقتصادی، عاطفی و ساختاری را میان آنها پیشنهاد می کند.
این امر به جای استقلال عمل در میان طرفین ، بازتاب گر وابستگی دو سویه است و به جای رقابت و درگیری حاصل از آن ، در میان فعالان بازار بر همکاری تاکید می کند. در نتیجه توسعه بازاریابی رابطه مند به تغییری مهم در اصول بازاریابی اشاره دارد: تغییر از رقابت و نزاع به مشارکت متقابل.
یکی از اصول بازاریابی معامله محور (معاملاتی) اعتقاد به این است که رقابت و منفعت فردی محرکهای خلق ارزش هستند. از طریق رقابت به فروشندگان حق انتخاب عرضه و این انتخاب از سوی عرضه کنندگان مطرح می‌شود و بازاریابان را تحریک می کند تا ارزش بیشتری برای منفعت فردی خود ایجاد کنند. این اصل از رقابت اینک توسط مدافعان بازاریابی رابطه مند به چالش کشانده شده است، چرا که آنها معتقدند که مشارکت متقابل در برابر رقابت و نزاع ، منجر به خلق ارزش بالاتری می شود.
از دیگر اصول بازاریابی معامله محور اعتقاد به این نکته است که استقلال انتخاب در میان فعالان بازار، سیستم موثرتری را برای خلق و توزیع ارزش بازاریابی فراهم می آورد. سازمانهای صنعتی و سیاست گذاران معتقدند که استقلال در میان فعالان بازاریابی به آنها آزادی می دهد تا شرکای معاملاتی خود را انتخاب کنند و این انتخاب را بر مبنای منافع فردی خود در تصمیم گیریها صورت دهند.این امر منجر به توانایی خرید با پایین ترین هزینه از طریق چانه زنی و پیشنهاد قیمت می شود. اما این اعتقاد نیز به تازگی در عرصه اقتصادی به چالش کشیده شده است. بر طبق این اعتقاد ، هر معامله ای شامل هزینه های معاملاتی مانند جستجو،مذاکره و سایر فعالیتهای مرتبط می شود که به جای کاهش هزینه بر آن می افزاید و در نتیجه به جای بهره وری برای شرکتهای در گیر در معاملات، برای آنها نزول بهره وری را به همراه دارد. معتقدان به کارگیری بازاریابی رابطه مند عقیده دارند که وابستگیهای دو سویه سبب کاهش هزینه های معاملاتی می شود و کیفیت را ارتقا می بخشد. به طور خلاصه کیفیت بهتر با هزینه پایین تر از طریق وابستگی طرفین در میان فعالان زنجیره ارزش گذاری حاصل می شود. از این رو هدف بازاریابی رابطه مند، ارتقای بهره وری بازاریابی از طریق دست‌یابی به اثر گذاری و شایستگی است.
امروز ما شاهد یک دگرگونی اساسی در نحوه سازماندهی شرکتهای برتر هستیم و آن تغییر ساختارهای سازمانی از محصول گرایی به سوی مشتری گرایی است و عامل اصلی و محرک این تغییر ظهور پدیده ای به نام مدیریت ارتباط با مشتری است.
ریشه های مدیریت ارتباط با مشتری را می توان در بازاریابی رابطه مند جستجو کرد. بر مبنای یافته های تحقیقات ریچهلد و ساسر (1990)، 5 درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتریان می تواند به طور متوسط منجر به افزایش 35 تا 95 درصدی در ارزش دوره عمر مشتری شود.
ریچهلد عنوان داشت که به دلایل زیر نگهداری مشتریان برای سازمانها سودآوری به همراه خواهد داشت:
_ هزینه های جذب مشتریان ممکن است بالا باشد، بنابراین مشتریان سودآور نخواهند بود، مگر اینکه آنها برای مدت بیشتری حفظ شوند و از شرکت خرید کنند.
_ جریان حاصله از سودهای کسب شده از مشتریان حفظ شده و وفادار، شرکت را در پوشش هزینه های خود یاری می رساند.
_ با خرید های بیشتر مشتریان از شرکت، درآمدها افزایش یافته و شرکت از کارایی بیشتری در ارائه خدمات به مشتریان برخوردار می شود، بنابراین هزینه ها کاهش می یابد.
_ مشتریان خشنود و حفظ شده ( وفادار) موجب جذب دیگر مشتریان بالقوه برای شرکت خواهند بود.
_ برقراری روابط با مشتریان برای آنها ارزشمند است و در نتیجه مشتریان وفادار حساسیت کمتری به قیمت خواهند داشت.

 
نقش تکنولوژی در بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
امروز به دلیل بهره گیری از کامپیوتر، بحث بازاریابی فرد به فرد در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی شده است.تکنولوژی پایگاه داده ها این امکان را به شرکتها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. تکنولوژی تعاملی نظیر سایت های وب به فروشندگان ابزاری داده است تا ارتباط بین مشتری و شرکت برقرار شود. در این ارتباط از مشتری بازخورد گرفته و مشخصات مورد نیاز وی استعلام می شود. تکنولوژی تولید انبوه سفارشی به شرکتها اجازه می دهد، پیشنهادهای خود را دیجیتال ارائه کنند و در واقع تولید انبوه را تا حد جوابگویی سفارشی شرکت به هر مشتری برسانند.
وقتی یک مشتری در درون این رابطه قرار می گیرد، بعد از مدت کوتاهی تکرار خرید از شرکت حتی زمانی که شرکت هیچ تخفیفی برای او قائل نیست، آسانتر از مراجعه به رقیب این شرکت است که باید خواسته هایش را از نو به آن آموزش دهد.


 • آخرین ویرایش:-
 • تعداد کل صفحات :88  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...