تبلیغات
Case Method in Marketing Education - تازه ترین غذاهای گیاهی

 

تبلیغات پارتیزانی در سوئیس برای یک برند غذاهای گیاهی
یکی از انواع تبلیغات که من بسیار بسیار دوست دارم تبلیغات پارتیزانیست ...
این تبلیغ هم یک نمونه موفق از تبلیغات پارتیزانی است که در سوئیس برای یک برند غذاهای گیاهی انجام شده و ادعای تازگی فوق العاده ی محصولاتش را دارد.
تبلیغ به سادگی و ارزانی و با استفاده مفید از فضا انجام شده و انتقال دهنده سریع پیام است...

Location : Svizzera
Agenzia : Wirz/BBDO
Cliente : Tibits
Copy : Very, very fresh vegetarian food


  • آخرین ویرایش:-