تبلیغات
Case Method in Marketing Education - تبلیغات نامرئی یا تبلیغات غیرآشکار

تبلیغات نامرئی یا تبلیغات غیرآشکار
 
شیوه ای از ”تبلیغات غیر مستقیم" که در آن، آگهی دهنده، پیام خود را به گونه ای طراحی می کند که از حاشیه های پایین گسترهء شنوایی و بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر نا خودآگاه آنها را متاُثر سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی تواًم استفاده می شود.
حاشیه های پایین گسترهء شنوایی شدتی، شامل صداهایی با شدت حدود چند دسی بل که در شرایط معمولی شنیده نمی شود؛ و حاشیه های پایین گشترهء شنوایی بسامدی، شامل صداهای دارای بسامد کمتر از 20 هرتز است.

"در سال 1979 ، در چند فروشگاه زنجیره ای آمریکایی، در نوار موسیقی متداول در فروشگاها، صدای ضبط شده را "من دزدی نمی کنم!" را با شدت صوتی کم در هرچند ثانیــه به موسیقی اضافه کردند، به طوری که حس شنوایی خودآگاه آن را دریافت نمی کرد. طبق ادعا ، نتیجه این شد که در مدت نه ماه، تعداد سرقت ها در فروشگاها به 37 درصد کاهش یافت".
حاشیه های پایین گسترهء بینایی، عمده شامل تشخیص ناخود آگاه صحنه های نمایشی گذرا در مدت زمان کوتاه است. چشم انسان، صحنه های نمایشی را که مدت زمان آنها کمتر از حدود یک دوازدهم ثانــیه باشد (مثلا یک بیشتم ثانیه) نمی تواند تشخیص دهد.
" یک متخصص بازارشناسی در سال 1958 ، درباره "تبلیغات نامرئی"، آزمایشی انجام داد و در آن، همزمان با نمایش یک فیلم، اسلایدهایــی با مدت زمان سه هزارم ثانیه را در هر پنج ثانیه یک بار نمایش mr-mrs.jpgداد که آنها پیغام نوشتهء "کوکاکولا بنوشید!" وجود داشت؛ پس از نمایش فیلم، به ادعای وی، فروش کوکاکولا در سالن حدود 58 در صد آفزایش یافت".
"تبلیغات نامرئی"، در احساس خودآگاه تاثیر ندارد اما ممکن است براحساس خودآگاه تاثیر بگذارد. به ویژه که این نوع آگهی را می توان به دفعات و به طور ناآشکار در رسانه ها صوتی و تصویری و اینـتـرنت قرار داد. علاوه بر این، گزارش های پراکنده ای وجود دارد که بیان می کند ترکیبی از شگرد ها "تبلیغات نامرئی" و نگاره سازی و روانشناسی می تواند در "رسانه های چاپ" نیز استفاده کرد و تصاویری رسم نمود که احساس ناخودآگاه انسان را متآثر کند. مطابـــق این گزارشهای تایید نشده، در برخی از رسانه های کشور های صنعتی و در برخی از "تبلیغات فراملی" از این شگرد ترکـیبی برای منظورهای تاثیر گذاری جنسی بر مخاطـبان آگهی استفاده می شود.
در بارهء موثر بودن یا موثر نبودن "تبلیغات نامرئی" اخــتلاف نظر بسیار است. برخی از متخصصان تبلیغات، قاطعانه "تبلیغات نامرئی" را رد می کنند و برخی دیگر، آن را بسیار موثر می دانند. همچنین، "تبلیغات نامرئی"، در برخی از کشورهای صنعتی صراحتاً ممنوع شده است و بالطبع انتشار مطالب علمی و تحقیقی دربارهء تکنولوژی"تبلیغات نامرئی" نیز می تواند ممنوع باشد. اما ممکن است در برخی از متون مبحث روانشناسی ترغیب ، به "تبلیغات نامرئی" اشاره هایی شده باشد. در برخی از کشورها نیز مقرراتی وجود دارد که اگه مراعات می توان "تبلیغات نامرئی" را غیر قانونی سازد.
طبق آئین نامه ساخت آگهی های رادیوئی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیما، تبلیغات ناآشکار از طریق رسانه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیما ممنوع است.
توجه فرمائید:
اصل 15 : در آگهی ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا بكارگیری تصاویر بازرگانی كوتاه و یا شیوه های دیگر، ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تأثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به ببیندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: ژورنال تبلیغات


  • آخرین ویرایش:-