تبلیغات
Case Method in Marketing Education - آخرین ورژن كارنامه گروهی (گروه 8)
چهارشنبه 30 دی 1388  01:21 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه گروهی ،) توسط: گروه 8

 ‌كارنامه‌ی‌اجرائی(CV)گروهی

نام گروه/دانشجو:

ورودی

(آنچه بودیم یا نقطه‌ی صفر یا وضعیت قبلی ما در شروع ترم كه اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن در ایجاد آن تأثیر نداشته‌اند)

فرایند یا عملكرد

(آنچه خواسته یا ناخواسته در طول ترم روی ما از جهت دانش، نگرش، و رفتار تأثیر گذاشت)

خروجی

(وضعیت جدید ما كه در اثر اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن به آن تبدیل شده‌ایم)

بازاریابی

. دانش ما در زمینه بازاریابی بسیار اندک بود

. دکترفیاض بخش اطلاعاتی دررابطه با اهمیت وتئوری های بازاریابی دراختیارما قرارداد ما تا حدودی با بازاریابی وتئوری های آن آشنا هستیم
ما درابتدا تصورداشتیم بازاریابی نقش چندانی درتوسعه وپیشرفت سازمان ندارد نگرش ما با توجه به دریافت این اطلاعات روزبه روز تغییر می کرد  ما به اهمیت بازاریابی تا حدودی پی برده ایم.
ما درفعالیت های خود از تئوری های بازاریابی استفاده نمی کردیم. ما با موسسات وشرکت های بهداشتی ارتباط برقرار کرده تا دانش خود را درزمینه بازاریابی افزایش دهیم

 ما سعی می کنیم که ازبازاریابی درزندگی روزمره استفاده کنیم

كارتیمی

دانش ما درزمینه کارتیمی درحد خوبی بود.

درکلاس اطلاعاتی نسبت به کارتیمی کسب نمودیم

كلیه فعالیت ها را از طریق كارتیمی انجام می دهیم

نگرش مثبتی داشتیم

 نگرش ما درحال تقویت است

نگرش ما مثبت است،به اهمیت کارتیمی پی برده ایم

دربسیاری ازواحدهای درسی ازکارگروهی استفاده کرده بودیم

ما درکلاس بازاریابی گروه تشکیل دادیم،سرگروه انتخاب کردیم،تقسیم وظایف کردیم وآیین نامه تهیه کردیم.

دردیگر کارها هم ازکارگروهی استفاده می کنیم

سناریو نویسی

دانش درحد اندک بود

 با توجه به بیان اطلاعات وآموزش های استاد درکلاس دانش ما درحال افزایش است

 دانش ما افزایش یافته، با استانداردهای سناریو نویسی و سناریوی خوب آشنا شدیم

نگرش خنثی بود

نگرش مثبت شده وگرایش به وجود آمده

به اهمیت سناریو پی برده ایم

فعالیتی دراین زمینه نداشتیم

درکتاب معرفی شده توسط استاد، سناریوهای جدیدی خوانده ایم و جندین نمونه سناریو نوشتیم وبا اصلاح آنهامتوجه اشتباهاتمان شدیم

 یک سناریوی فرضی نوشته ودروبلاگ گذاشته ایم ویک سناریوی نوشته شده را تحلیل کرده ایم.

سایر (مواردی مثل مهارتهای رایانه‌ای مثل آشنایی با گروههای ایمیلی، ایمیل، وبلاگ، اندنوت، اكسل، تغییر در تعهد به اصول اخلاقی در سطح  فردی كه توسط مدرس رسماً جزو اهداف مهم كلاس تعریف نشده بودند ولی به جهت تأثیر مدرس و كلاس مدیریت روی آنها، از جهت شما مهم هستند و می‌باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرند. توجه فرمائید كه منظور در اینجا تأثیرات مثبت لزوماً نیست، و از طرف دیگر شما ممكن است بخواهید بگوئید كه ادب را در این كلاس در اثر بی آدابی مدرس یاد گرفته اید. اینهم خودش نوعی تغییر است كه در صورت تمایل می‌توانید به آن اشاره كنید)

در رابطه با وبلاگ اطلاعات چندانی نداشتیم

استاد تهیه وبلاگ را آموزش داد

دانش ما درزمینه وبلاگ نویسی افزایش یافته است

فکرمی کردیم تهیه وبلاگ کاری کاملا تخصصی است

درکلاس عملی درسایت شرکت کردیم وبا دوستان ماهر در این زمینه مشورت كردیم

نگرش ما مثبت است

فعالیتی در این زمینه نداشتیم

در حال به روز رسانی و ارتقاء مطالب وبلاگ هستیم

 

 


  • وبلاگ گروه را درست کرده ایم ومطالبی دروبلاگ قرارداده ایم

 


  • آخرین ویرایش:-


  • آخرین ویرایش:-