تبلیغات
Case Method in Marketing Education - کارنامه گروهی (cv)گروه4 (ویرایش نهایی)
سه شنبه 20 بهمن 1388  01:06 ب.ظ
نوع مطلب: (كارنامه گروهی ،) توسط: گروه 4

 

نام گروه/دانشجو:

گروه4

ورودی

(آنچه بودیم یا نقطه‌ی صفر یا وضعیتپ قبلی ما در شروع ترم كه اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن در ایجاد آن تأثیر نداشته‌اند)

فرایند یا عملكرد

(آنچه خواسته یا ناخواسته در طول ترم روی ما از جهت دانش، نگرش، و رفتار تأثیر گذاشت)

خروجی


(وضعیت جدید ما كه در اثر اتفاقات انجام شده در كلاس مدیریت و حواشی آن به آن تبدیل شده‌ایم)

بازاریابی

ورودی دانش :داشتن دانش اندک و غیر حرفه ای نسبت به مقوله بازاریابی

عملكرد: مطالعه مطالب وبلاگ استادو کتاب قضایای موردی واقعی (درگی) و کتاب بازاریابی در حوزه خدمات،حضور در کلاسهای بازاریابی دکتر فیاض بخش و بررسی مطالب در حیطه بازاریابی،شركت در همایش بازاریابی دانشكده كارآفرنی دانشگاه علوم پزشكی تهران در آبان ماه

خروجی : ارتقای سطح دانش نسبت به بازاریابی بدست آوردن اطلاعاتی در زمینه تبلیغات وبازاریابی از طریق مصاحبه با مسئولین مرکز دم
كسب اطلاعات در زمینه نحوه موفقیت در بازاریابی  با شركت در همایش مرتبط

ورودی نگرش :مشاهده انواع مختلف تبلیغات بدون دیدگاه بازاریابانه

عملكرد: مطالعه استانداردها و روشهای مختلف تبلیغات وتحلیل تبلیغات در مورد رعایت استانداردها

خروجی :تغییر در دیدگاه نسبت به تبلیغات و تحلیل انواع روشهای تبلیغاتی به کار گرفته شده

ورودی رفتار :هیچ گونه رفتار تخصصی و حرفه ای در زمینه بازاریابی نداشتیم

عملكرد :تهیه وبلاگ گروهی وقرار دادن مطالب منتخب در حیطه بازاریابی در وبلک کلاس وگروهی

خروجی رفتار :ارائه روش مناسب بازاریابی برای مرکز دم (مرکز درمان در منزل )در آخر ترم

كارتیمی

ورودی دانش:داشتن تجارب و اطلاعات اولیه لازم جهت کارگروهی

عملكرد : استفاده از اطلاعات وبلاگ کلاس و مطالبی که سر کلاس توسط دکتر فیاض بخش وسایر گروهها در زمینه کار گروهی مطرح شد

خروجی :افزایش دانش در مورد کار گروهی با استفاده از مطالب علمی و راهنمایی های دکتر فیاض بخش

ورودی نگرش :داشتن دیدگاههای متفاوت اعضا (اعم از مخالفت وموافقت با کار تیمی ومشارکت)

عملكرد : (باتوجه به گروه بندی اجباری توسط دکتر فیاض بخش) پایه ریزی روابط در گروه با توجه به استانداردهای کارگروهی

خروجی : یکسان و همسو سازی نگرشها نسبت به کار در گروه با توجه به استاندارد های کار گروهی وآیین نامه تصویب شده توسط اعضا گروه و در نتیجه جلب مشارکت اعضای گروه جهت کار تیمی

ورودی رفتار : داشتن رفتارها وروابط متفاوت دوستانه و رقابتمندانه اعضا نسبت به هم وانجام فعالیتها وکارهای تیمی در کارگاهها وکلاسهای مختلف در ترمهای پیش

عملكرد : مشخص نمودن مسئولیت  ها و تعهدات اعضا توسط سر گروه وتعیین وظایف هر یک از اعضا وتعیین قوانین و آیین نامه گروهی

خروجی : تغییر رفتارها با توجه به قوانین وآیین نامه گروهی .متعهد شدن ومسئولیت پذیری تک تک اعضادر قبال وظایف محوله در موعد مقرر

سناریو نویسی

ورودی دانش: اطلاعات چندانی در مورد نوشتن سناریو نداشتیم  و در مورد کاربرد سناریو نویسی در بازاریابی آگاهی نداشتیم

عملكرد :مطالعه در مورد فرایند سناریو نویسی ومطالعه چندین سناریو نوشته شده وتحلیل آنها و استفاده از مطالب مطرح شده در کلاس توسط استاد واستفاده از مطالب وبلاگهای گروههای پیشین وجمع آوری مطالب از اینترنت واستفاده از مطالب گروههای دیگر

خروجی :کاربرد استانداردها و مطالب علمی نوشته شده در این باره جهت نگارش سناریو در آخر ترم

ورودی نگرش:در ابتدای شروع کلاس فکر میکردیم نوشتن سناریو کار بسیار مشکلی است که از عهده آن برنخواهیم آمد.تصور بر این بود که سناریو تنها مربوط به تهیه فیلم بود نه در مورد بازاریابی

عملكرد :کسب اطلاعات لازم در زمینه سناریونویسی و بدست آوردن دیدگاه علمی و صحیح نسبت به موارد کاربرد آن

خروجی :با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشته ایم تصور بر این است اکنون توانایی ارائه سناریویی را در حد قابل قبول داشته باشیم

ورودی رفتار : تابه حال اقدامی در زمینه سناریونویسی نداشته ایم

عملكرد : با بررسی ومطالعه روشهای مختلف بازاریابی سعی دار یم روشی مناسب برای مرکز دم که جهت سناریونویسی انتخاب کرده ایم ارائه دهیم

خروجی رفتار: نوشتن سناریو برای شرکت انتخابی توسط اعضای گروه که به صورت کارگروهی در پایان ترم ارائه خواهد شد

سایر (مواردی مثل مهارتهای رایانه‌ای مثل آشنایی با گروههای ایمیلی، ایمیل، وبلاگ، اندنوت، اكسل، تغییر در تعهد به اصول اخلاقی در سطح  فردی كه توسط مدرس رسماً جزو اهداف مهم كلاس تعریف نشده بودند ولی به جهت تأثیر مدرس و كلاس مدیریت روی آنها، از جهت شما مهم هستند و می‌باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرند. توجه فرمائید كه منظور در اینجا تأثیرات مثبت لزوماً نیست، و از طرف دیگر شما ممكن است بخواهید بگوئید كه ادب را در این كلاس در اثر بی آدابی مدرس یاد گرفته اید. اینهم خودش نوعی تغییر است كه در صورت تمایل می‌توانید به آن اشاره كنید)

ورودی دانش :داشتن مهارتهای مختلف در زمینه های وبلاگ نویسی و کار با کامپیوتر وsearch

عملكرد :برگزاری کلاس آموزش وبلاگ نویسی توسط استاد و استفاده از مهارت های اعضای گروه در این زمینه ها در جهت اهداف گروه

خروجی :یادگیری مهارتهای وبلاگ نویسی و کسب دانش لازم جهت راه اندازی وبلاگ گروهی

ورودی نگرش :تصور افراد بر انحصار استفاده از وبلاگ در تبادل اطلاعات وفعالیتهای انجام شده در زمینه پژوهش بود.

عملكرد : به اشتراک گداشتن مهارت ها ،تبادلات ذهنی وخلاقیت های افراد گروه

خروجی : تغییر نگرش های اعضا نسبت به توانمندی های همدیگر

ورودی رفتار :تمامی اعضای گروه دارای ایمیل و فعالیت در سایتهای مختلف بوده اند

عملكرد :شرکت در کلاس های دکتر فیاض بخش وتبادل اطلاعات اعضای گروه و به اشتراک گذاشتن مهارتها در زمینه وبلاگ نویسی

خروجی :کسب مهارت در زمینه وبلاگ نویسی 

 


  • آخرین ویرایش:-