تبلیغات
Case Method in Marketing Education - مطالب گروه 2
پنجشنبه 22 بهمن 1388  03:42 ق.ظ

 

از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است.همانند تولید کنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود . بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند . البته، گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرآیندها، اعضا و نیز ویژگیهای سازمان با تکنولوژیهای پیشرفته به نظر آید. این مقاله درصدد است تا با مرور مختصر ادبیات موضوع، یک مدل چابکی را بر مبنای عرضه‌کنندگان، کارکنان سازمان و مشتریان ارائه دهد. فرض بر این است که ارتباطات بر یک بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های پاداش کارکنان استوار است که میان افراد و تکنولوژی ارتباط ایجاد می‌کند. این ارتباطات عبارتند از مشغولیت افراد در تصمیم‌گیری، ارائه فرآیند و محصول با کیفیت از طریق غنی‌سازی مشاغل، آموزش در زمینه فناوری، و ایجاد یک سیستم پاداش که نیروهای سوق دهنده چابکی را تقویت می‌کند.

●مقدمه

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد. محققان بسیاری در این زمینه فعالیت و هر کدام تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در زیر تعدادی از آنها آورده می شود :

●تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی .

●پاسخ پیش کنشی به تغییرات .

● سودآوری از محیط .

● قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد سریع .

●بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته .

● ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار .

● توانایی پاسخگویی موثر به مشتری .

● توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی .

چابکی در واقع برای مهندسی بنگاههای رقابتی یک پارادایم جدید شده است. نیاز به این پارادایم جدید، مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در محیطی است که بنگاهها را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییرات می‌کند. بازار‌ها و مشتریان خواهان محصولات ارزان، متناسب با سلائق خود و دسترسی سریع به آنها هستند. چابکی به دنبال پیروزی و موفقیت در سود، سهم بازار، و به‌دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است و چون این بازارها متلاطم و آشفته هستند، سازمانها از ورود به آنها هراسانند. چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات، و تغییر دائم در زمینه فرصتهای حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سطحی است و سازمانهای چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصتهای جدید می‌شود، آماده اند .

مفاهیم ضمنی رقابت چابک، وابسته به زمینه های رقابتی است که در داخل یک سازمان به طور خاصی عمل می کنند. برای رقبای چابک. تغییر و عدم اطمینان منبع احیای فرصتها از روشهای موفق دائمی است. بنابراین برای رویارویی با تغییرات بدون سابقه قبلی، چابکی متکی به ابتکار، مهارت، دانش انسانی، و دسترسی افراد به اطلاعات است. یک سازمان چابک دارای فرایندهای اداری و نوعی از ساختار سازمانی است که قادر به انتقال سریع و روان این ابتکارات در اغنای فعالیتهای تجاری مشتری است و در ایجاد فرصت برای سود و رشد به صورت تهاجمی عمل می کند. اگر چه چابکی به سازمان اجازه می دهد تا خیلی سریعتر از گذشته واکنش نشان دهند، ولی نقطه قوت رقبای چابک در پیش بینی نیازهای مشتریان و رهبری در ایجاد بازارهای جدید از طریق نوآوری دائم است. در واقع، چابکی یک توانایی اساسی ایجاب می کند تا سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس، دریافت، ملاحظه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند. بدین ترتیب، تولیدکننده چابک، سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین جهان تجارت دارد و با تواناییها و توانمندیهای معدود خود به مقابله با آشفتگیها می پردازد و جنبه های مزیتی جریانات تغییر را تسخیر می کند. لنگیال بیان می کند که چابکی توانایی یک بنگاه برای بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی است که تغییر در آن به صورت مداوم و پیش بینی نشده بوده و نیز پاسخ سریع به تغییرات سریع بازارها که ناشی از ارزش گذاری مشتری روی محصولات و خدمات است. چابکی به عنوان یک فلسفه تولیدی(نسل آینده سیستم های تولید) به سازمانهایی که در همه بخشهای اقتصادی رقابت می‌کنند، خوش آمد می‌گوید .

سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به‌خاطر نوآوریها و شایستگیهای خود هستند. سازمانهای چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه‌ای دیگر می اندیشند. این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به‌فروش می رسانند. این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزشهای دریافتی مشتریان از محصول و یا ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند. این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمانهای چابک برای رقبا می شود. علاوه بر این، سازمانهای چابک بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می شوند که به‌طور ویژه، به نیازهای منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی موثر و سریع بدین معناست که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است .

ادبیات موضوع، انشعابات و چند گانگی زیادی را در زمینه‌های تخصصی‌سازی منعکس می‌کند. مثلا، بعد مدیریت تولید و عملیات بر کسب چابکی از طریق عواملی چون زنجیره‌های تامین مشتری، کاهش زمان انتظار، قابلیت دسترسی سریع به موجودی انبار و مدلهای ریاضی (همراه با تاکید بر فناوری اطلاعات) توجه و تمرکز دارند. در حالی که با شناخت نقش مدیریت در حرکت به سمت فرهنگ چابکی، از فرآیندهای مدیریت که چابکی را ایجاد و حفظ می‌کنند، آگاهی محدودی وجود داشته است. به علاوه، بر نقش کارکنان و موضوعات انگیزش و پاداش در اجرا و پیاده‌سازی چنین تغییری توجه اندکی شده است. همچنین عوامل چارچوب سازمانی نظیر فرهنگ، ارتباطات و رهبری نیز مورد غفلت و سهل‌انگاری واقع شده است .

نظریه‌پردازان مدیریت عمومی بر بعد انسانی چابکی در قالب مدیریت کیفیت جامع ( اغلب بدون بررسی جنبه‌های محاسباتی فنی -انسانی چابکی ) توجه دارند. مناسب‌ترین مجموعه ادبیات مربوط به ارتباط میان انسانها، سازمانها و تکنولوژی همان رویکرد فنی – اجتماعی است. تقریباً پنجاه سال پیش، نقش سیستم‌های فنی در ابتدا در مطالعات مؤسسه تاوی استوک توصیف شد که به روشنی نقش و ارزش انسانها در سیستم‌های تولیدی را نشان داد. اثر و کار بعدی، نحوه تاثیرگذاری فناوری بر ساختار، روابط تفویضی و طراحی مشاغل را تشریح کرد .

چابکی برای کسب کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت

درباره اینکه آیا تولید چابک یک واکنش رقابتی است یا خیر، اشلی دو ویژگی را برای تولیدکنندگان بیان می کند: یکی توزیع گسترده جغرافیایی اقدامات و دیگری یکپارچگی تسهیلات و منابع در محدوده های نا مشهود. نیاز به اشتراک اطلاعات سازمان، تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در میان اعضای تیم پروژه، گزاره جدیدی را برای آگاهی از نحوه جریان اطلاعات و روابط شخصی نیاز دارد. تکنولوژی به تیمهای مجازی کمک می کند تا ارتباط برقرار کرده، نقل و انتقال زیر بنایی را هموار کرده، مدل‌سازی کامپیوتری را تسهیل و به عنو ان یک پشتیبان طراحی، عمل کنند . تمامی این مشابهت‌ها موجب چالاکی و چابکی می شوند و یک مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند . روابط میان فردی و کاری از طریق تکنولوژی هموار می شوند تا منافع داده ها و الکترونیک ادغام شود .

مشتری مداری و کیفیت جامع عرصه هایی هستند که در آنها، محققان مدیریت تولید و عمومی می توانند به دنبال تدوین دیدگاهی جامع از محتوا و فرایند کیفیت آفرینی باشند که به وسیله آنها، سازمان به مزیت رقابتی دست می یابد. در جهت این یکپارچه سازی، یک مدل کاربردی توسط یوسف ارائه شده است. وی فرض می کند که سه بخش تکنولوژی، تامین کنندگان و مشتریان ، بر اساس سرعت، کیفیت و حداقل سازی هزینه در پارامترهای پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، موجب چابکی می شوند. ما این مدل را کمی بسط داده و ابعاد انسانی و سازمانی مشارکت کارکنان در شبکه های تامین کنندگان و مشتریان را وارد می کنیم .

همچنین برای اجرای چابکی، چهار اصل زیربنایی بیان شده است که عبارتند از :

1-تحویل ارزش به مشتری

۲ - آمادگی رویارویی با تغییرات

۳ - ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی

۴ - تشکیل دادن مشارکت مجازی

و یک سازمان، زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری (داخلی و با دیگر سازمانها) قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق، تولید و پشتیبانی کند. بنابراین، سازمان باید :

-اطلاعات حساس را با تامین کنندگان، شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارد

-تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کند

-با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد

-توانایی انسجام افراد، فرایندها، و دانش و مهارتها را داشته باشد که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکتهای تامین کننده، شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت .

-مدل چابکی سازمانی :

●اجزای این مدل در زیر به تشریح آورده می شود :

- رهبری: شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنندگان است. . این کار می‌تواند توانایی درکنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد. شریف و ژنگ این کار را توانمندی یا تولید چابک می‌نامند در حالی که یوسف و بقیه دیدگاهی کلی از تولید معرفی می‌کنند که در آن وضعیت رقابتی از طریق همیاری فناوری، ماشین آلات، عملیات، استراتژی، افراد و مدیریت حاصل می‌شود. ما پا را یک گام فراتر گذاشته و این کار را مدیریت چابک می‌نامیم. ما معتقدیم علاوه بر توانایی در بازار و دانش محیطی، چابکی به توانایی رهبری در ایجاد چشم‌انداز و مأموریت چابک نیز بستگی دارد. این عامل با پاداشهای سازمانی برای کنترل و پذیرش تغییر و سازگاری فوری با آن یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازاری برای کسب مزیت، حمایت و پشتیبانی می‌شود. همچنین، رهبران در پیشبرد سازمان یادگیرنده و پذیرش تحول ضروری و حائز اهمیت هستند.

-فرهنگ: فرهنگ از تاریخچه تصمیمات، اقدامات، نمادها و فلسفه سازمان نشأت می‌گیرد. فرهنگ، یادگیری سازمانی را با گذشت زمان نشان می‌دهد. رهبر استراتژیک کسی است که می‌تواند فرهنگی را به منظور ایجاد مزیت رقابتی شکل دهد. نماد فرهنگ سازمان نحوه کنترل تغییرات لازم برای اقتدار و ارتباطات به هنگام اجرای نوآوریها توسط مدیریت است. برای مثال، تکنولوژیهای پیشرفته تولید، اغلب نیاز به واسطه‌ها (یعنی عمده فروشان یا نمایندگان) را با تولید کنندگان که مستقیماً در تعامل با مشتریان هستند، از میان برمی دارد . مدیریت باید آماده آموزش مجدد کارکنان، شامل آموزش فنی و درون فردی، برای رسیدگی موفق به گونه‌های مختلف مشتریان باشد. فرهنگ بیان می‌کند که با تغییر ماهیت برخی مشاغل، هم مدیران و هم دیگران مجبورند که بیشتر سبک تصمیم‌گیری مشارکتی را بپذیرند .

-سیستم‌های پاداش: برای اینکه فرهنگ نوآوری در سازمان پذیرفته شود، افراد باید باور کنند که ساخت نظام پاداش سازمان و سیستم‌های پشتیبان به بهبود مستمر آنها کمک می‌کند. یکی از مسئولیتهای رهبری تعیین یک جو اخلاقی برای سازمان و انتظار یکپارچگی از اعضای آن است. یک نشانه از این مسئولیت، آزمون ارتباطات فردی – سازمانی و قرارداد اخلاقی است. سیستم بررسی آموزش، دستمزد و پاداش که کارکنان را محترم و توانمند می کند و آنها را قادر می‌سازد تا بهتر در شبکه‌های فراسازمانی کار کنند. به همین علت، بررسی چند هزار تولید کننده نشان داد که سازگاری با فناوریهای پیشرفته خصوصاً با استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای موجب دستمزد بالاتر، رشد شغلی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. مشارکت با مشتریان و تامین کنندگان تنها زمانی روی می‌دهد که اعضای سازمان برای انجام نوآوریهایی مثل فناوری پیشرفته، از طریق سیستم‌های پاداش برای یادگیری انگیخته شده و برای تحول سازمانی آماده و حاضر شوند .

-عضویتهای سازمانی: برای تغییر و تحول، لازم است که مشتریان، عرضه کنندگان، کارکنان و مقامات سازمان همه با هم همگام و یکصدا شوند. اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی افراد مایل به مشارکت در بهبود مستمر محصولات یا خدمات سازمان نیستند. عضویت‌های سازمانی یکی از بخشهای مهم چابکی سازمانی است. رویکرد کار گروهی‌ حد ومرز میان مدیران و کارکنان در محورهای کاربردی تخصصی‌سازی را درهم می‌شکند. به وسیله کار گروهی، حس یگانگی و وحدت به افراد دست داده و آنها، خود را در تمامی امور سازمان مسئول و موظف می‌دانند، از شکستها عبرت گرفته و برای موفقیت سازمان از هیچ کوشش دریغ نمی کنند. به عبارت دیگر، تعلق سازمانی موجب می شود که کارکنان برای نیل به اهداف فردی و سازمانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و درجهت تامین نیازهای مشتری بکوشند تا سازمان به یک مزیت رقابتی دست یابد. لذا می بایست حلقه های وفاداری و همیاری را در سازمان مستحکم کرد .

-تامین کنندگان: بحث اصلی در این قسمت از مدل، پیرامون ارتباط میان عرضه کنندگان و اعضای سازمان است. این قسمت به بازاریابی و استراتژی سازمان اشاره دارد. عرضه کنندگان مجبورند که مرتباً مشتریان جدیدی را به زنجیره مشتریان اضافه کنند. تامین کنندگان اطلاعات سازمانی را اخذ نموده و به موقع پردازش سفارشات و محصولات سازمان را انجام داده و سازمان را در جهت رفع بهینه نیازها و خواسته‌های مشتریان،‌ یاری می‌دهند .

-مشتریان: این بعد پیرامون نحوه برخورد و رفتار با مشتری است. علاوه بر شناخت مشتریان و ایجاد یک پایگاه بلند مدت برای مشتری، می‌بایست به ابعاد میان فردی روابط مشتری و سازمان توجه کرد. گام برداشتن در جهت شناخت مشتری و نیز آگاهی از نیازهای وی و کوشش در جهت تامین با کیفیت نیازها و خواسته‌های او، موجب می‌شود که مشتری به سازمان وفادار شده و روابط بلند مدت و سودآوری را باسازمان داشته باشد. به عبارت دیگر، مشتریانی که از نحوه تامین نیازهای خود راضی باشند، روابط خود با سازمان را گسترش و خریدهای بیشتری را از سازمان انجام خواهند داد .
- فناوری اطلاعات: سیستم‌ دوستانه و سازگار فناوری اطلاعاتی نیز یک بخش اساسی در مشارکت موثر اعضای سازمان در شبکه‌های مشتریان و تامین کنندگان است. اعضای سازمان در تهیه داده‌ها، طراحی و دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری پیشرفته سازمان مهم هستند . وجود پایگاه اطلاعاتی آزاد(گشوده) و دقیق به اعضا اجازه می‌دهد که اطلاعات درست و واقعی را برای مشتریان مهیا سازند. ارتباط فرد با دیگران از طریق اشکال الکترونیک ارتباطات، نوعی از محیط کاری کنونی است. در حالی که فناوری می‌تواند در انجام و طراحی برخی مشاغل صرفه‌جویی زمانی داشته باشد، مهارتهای شخصی نیز در اکتساب و توزیع اطلاعات، پیش‌بینی و کنترل مشکلات و تسهیل ارتباطات اثربخش با اهمیت هستند .

●نتیجه گیری :

در مدلی که مورد نظر ما است، فرض می شود که ابعاد نرم و سخت سازمانها برای رقابت بهتر به سمت فناوریهای پیشرفته سوق داده می شوند. در هدایت سازمان به سمت فناوریهای پیشرفته، بسترسازی از طریق انگیزش، رهبری مؤثر، سیستم‌های پاداش و غیره حائز اهمیت است. از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذی‌نفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوریها موجب افزایش انعطاف پذیری و میزان پاسخگویی سازمان می شود. در این حالت است که سازمان می تواند با ایجاد ارتباط موثر با تامین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته های مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدی دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، می‌توان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده می شود و سازمانها می بایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالیه برسانند .

منبع:

بهنام شهایی

برگرفته از : روزنامه تفاهم


 • آخرین ویرایش:-

"چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی " 2 و 3 اسفند ماه 1388 در سالن همایش های رازی برگزار می گردد.

برنامه‌ها و ویژگی‌های كنفرانس
* ارایه 10 عنوان كارگاه آموزشی مبتنی بر نیاز مخاطبان كنفرانس در زمینه مسائل بازاریابی توسط صاحبنظران داخلی بین المللی
* ارایه بیش از 10 عنوان تجربه‌ عملی از بكارگیری مفاهیم بازاریابی در شركت‌های ایرانی توسط مدیران این شركت‌ها
* اریه 30 مقاله برتر مدیریت بازاریابی
* سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بین الملل
* ارایه مطالب آموزشی متنوع در 3 سالن به صورت موازی با امكان ترجمه همزمان
* نمایشگاه توانمندی شركتهای برتر در حوزه تبلیغات و بازاریابی
* دریافت گواهینامه آموزشی معتبر برای شركت‌كنندگان
* اهدای بسته آموزشی كامل كنفرانس به تمام شركت‌كنندگان در كنفرانس
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت فرم ثبت نام و ... می توانید از آدرس اینترنتی زیر و یا شماره تلفن دبیرخانه استفاده نمائید.
وب سایت : www.irmmc.com
تلفن دبیرخانه : 88342900


عناوین برخی کارگاه ها و سخنرانی ها و تجارب مدیران بازاریابی

حل مسئله های فروش شرکت ها با طراحی دوباره پازل فروش دکتر جاناتان فارینگتن
استراتژی های قیمت گذاری مشتری محور دکتر فلورین بائر
توسعه ارتباطات و شبکه ها به عنوان ابزار قدرتمند در بازاریابی پروفسور استفان هننبرگ
عوامل موفقیت و شکست محصولات جدید و شناسه ها دکتر احمد روستا
دام های بازاریابی دکتر محمود محمدیان
بازاریابی در دوران رکود: تمرکز بر مشتریان وفادار یا مشتریان سودآور؟ دکتر کامبیز حیدرزاده

میزگرد بررسی تحولات بازار ایران در سال آینده
جمعی از اقتصاددانان و اساتید برجسته بازاریابی
آسیب شناسی و سوء تفاهم های بازاریابی در شرکت های ایرانی علی عیاری
مدیریت امور نمایندگان دکتر محمد بلوریان تهرانی
بایدها و نبایدهای تبلیغات محیطی مجتبی محمدیان
الگوهای مشارکت و توسعه کسب و کار مجتبی اسدی
بازاریابی بر مبنای هیاهو (تجربه شرکت زرماکارون) علیرضا محسنی فر، زرماکارون
امرسان: از ایده فنی تا تولد یک برند کامیار جوادی، معاون فروش امرسان
تدوین طرح بازاریابی با استفاده از استراتژی توسعه محصول در نیلپر امیر رضا ملکی، مدیر بازاریابی نیلپر
مدیریت ارتباط با آژانسهای تبلیغاتی ناصر پاشاپور، مدیر عامل اشاره
راه حل های نسکافه برای ورود به بازار نژده هوانسیان، مشاور نستله
راه حلی برای معرفی یک محصول مصرفی در بازار شلوغ، روژین تاک مهرداد یاسایی، مشاور بازاریابی روژین تاک
چگونگی ورود موفق ژیلت به بازار دکتر سید محمد موسوی
چالشهای پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان در توشیبا محمدرضا بیرانوند، مدیر بازاریابی توشیبا
طراحی سازمان بر اساس تمایزات بازار در رستوران زنجیره ای شیلا سپیده طاهر زاده، مدیر شعب شیلا
تحقیقات بازار ابزار کاربردی برای توسعه محصول منصور بقایی معاون بازاریابی انرژی


 • آخرین ویرایش:-


رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
عرصه برندسازی ایران نیازمند فرهنگ سازی است
خبرگزاری موج -
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای برند سازی در ایران باید فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار موج، سید حسین هاشمی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، با بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری این جشنواره ها به ایجاد فرهنگ توجه به مقوله برند در کشور کمک بسزایی می کند.
وی افزود: هم اکنون کشورهای غربی با داشتن شرکت های چند مدیریتی و چند ملتی، کالاهای با کیفیت، قیمت مناسب و برند های معتبر به راحتی می توانند گوی رقابت را از کشورهای جهان سوم بربایند.
هاشمی با بیان اینکه بخش صنعت کشور برای رقابت با محصولات این کشورها باید به ایجاد برند های معتبر و تولید کالاهای مرغوب بپردازد، تصریح کرد: اینجاست که نقش ایجاد برندهای معتبر برای بالا بردن رقابت پذیری تولیدات خودنمایی می کند.
وی اضافه کرد: برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه راهی جزء تقویت بخش صنعت و ورود به بازارهای منطقه و بین المللی نداریم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشرفت این بخش باید به گونه ای باشد که کالاهای صنعتی ایرانی با برند های معتبر به راحتی در سایر کشورها عرضه شوند، عنوان کرد: در سال گذشته بخش صنعت با وجود تمام مشکلات بیش از 70 درصد صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و این نشانگر اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: کشور ما دارای برندهایی است که همواره برای آن افتخار آفرین بوده اند و در شرایط کنونی ایجاد برند برای تولیدات صنعتی و عرضه آن در جهان می تواند نام ایران را در دنیا مطرح کند و باید به سمت ایجاد برندهای صنعتی حرکت کنیم.
هاشمی با اشاره به کمیسیون ویژه ای که در مجلس تشکیل شده است، عنوان کرد: امیدواریم با حمایت های این کمیسیون جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران مشخص شود.

بیشتر شرکت های ایرانی استراتژی برندسازی ندارند
فرشاد به آبادی دبیرکل دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، در مورد اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره با اهدافی چون تاکید بر ارزشیابی و ارزش گذاری مالی نام تجاری به عنوان یک دارایی نامشهود، شناسایی، معرفی و تجلیل از شركت های برتر در حوزه مدیریت نام و نشان تجاری، تاکید بر لزوم توجه بر مدیریت نام و نشان تجاری به عنوان یک مزیت رقابتی برای ماندگاری و رشد بنگاه های اقتصادی و ترویج فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط موثر با مشتریان به منظور ارتقاء سطح فروش برگزار می شود.
وی افزود: موضوعات اصلی این جشنواره عبارتند از انتخاب یکصد برند برتر ایران، انتخاب بیست برند برگزیده از میان یکصد برند، انتخاب برترین برندهای خارجی فعال در بازار ایران و انتخاب سفیر برند ایران.
دبیر دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران در مورد مشکلات بر سر راه مقوله برندینگ در ایران عنوان کرد: هم اکنون بیشتر شرکت های ایرانی استراتژی برندسازی ندارند و با مفهوم هویت برند به خوبی آشنا نمی باشند.
وی گفت: بیشتر شرکت های ایرانی هویت برند خود را به خوبی نمی شناسند، تصویر درون سازمانی برند در اغلب آنها انگاشته می شود، قدرت برند از درو ن سازمان و براساس دانش و تجربه منابع انسانی شکل می گیرد و تصویر درون سازمانی برند علاوه بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان به شکل گیری تصویر برونی برند نیز کمک می کند.
به آبادی با بیان اینکه براساس چشم انداز تعریف شده برای جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، این جشنواره یك روند تكاملی خواهد داشت و فرایند تكامل آن براساس نقشه راه ترسیم شده دارای سه مقطع زمانی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌باشد، تصریح کرد: دربرنامه‌كوتاه مدت انتخاب یكصد برند برتر براساس ارزیابی برند و اعلام برندهای برتر بدون رتبه بندی آنها برای مدت سه دوره برگزاری جشنواره(سه سال) تدوین شده است.
وی اضافه کرد: ازسال چهارم برای مدت دو دوره برگزاری جشنواره (دو سال)، براساس ارزیابی صورت گرفته علاوه بر اینكه یكصد برند برتر انتخاب می‌شوند رتبه بندی نیز خواهند شد که در این مرحله براساس روش‌های ارزیابی برند و امتیاز اكتساب شده هر برند رتبه بندی صورت خواهد گرفت.
دبیرکل دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایرانی در خصوص برنامه بلند مدت این جشنواره توضیح داد: برطبق نقشه راه ترسیم شده، پس از پنج سال و در جشنواره ششم مدل ارزیابی جشنواره مبتنی بر روش‌های تعیین ارزش برند براساس الگوهای معتبرجهانی خواهد بود.
وی ادامه داد: براساس برنامه زمانی تدوین شده برای دومین جشنواره انتخاب یکصد برند برتر و با استفاده از تجربیات كسب شده از اولین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، براساس رویه‌ها و دستور العمل‌های مدل ارزیابی، بررسی برند‌ها در 24 صنعت مختلف شامل 350 برند مصرفی آغاز شد که از میان آنها 100 برند برتر و 20 برند برگزیده انتخاب شدند.
وی افزود: همچنین در سند راهبردی که برای فعالیت های خود تنظیم کرده ایم طی یک برنامه پنج ساله برند ها بر اساس حروف الفبا معرفی می شوند، دو سال بعد ارزش گذاری شده و از دوره هشتم این جشنواره به بعد برند ها بر اساس ارزش مالی معرفی خواهند شد.

کیفیت شرط لازم برای برند شدن است اما شرط کافی نیست
همچنین در ادامه مراسم مدیر اجرایی دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، این جشنواره را یگانه آیینی دانست که در آن 100 نام و نشان تجاری نیک و ارزشمند از حوزه های مختلف صنایع و خدمات می توانند در کنار هم حضور داشته باشند و عنوان کرد: این تنها در سایه مفهومی به نام برند امکان پذیر شده است.
برزو پورعبداللهیان برند را به عنوان مقوله ای بسیار با اهمیت برشمرد که هنوز در کشور ما آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است و گفت: برند به عنوان یک دارایی نامشهود در پاره ای از موارد ارزشش از تمام دارایی های مشهود یک بنگاه نیز بیشتر است.
وی افزود: برای مثال ارزش برند Google توسط موسسه Milwardbrown چیزی در حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است در حایکه این رقم چندین برابر کل دارایی های مشهود Google می باشد یا مطابق با اعلام موسسه Eurobrand در سال 2008 سهم نوکیا در میزان تولید ناخالص داخلی کشور فنلاند در حدود 35 درصد بوده است.
مدیر اجرایی دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایرانی با اشاره به اینکه زمانی یک بنگاه می تواند چنین ارزش افزوده ای را از برند خود کسب کند که مقوله برند و برندینگ مانند چتری تمام فعالیت های آن را تحت پوشش بگیرد، بیان کرد: قرار گرفتن در یک جایگاه ویژه در ذهن مصرف کنندگان و متمایز بودن از سایر رقبا تنها در سایه تفکر برند محور امکانپذیر است.
وی اضافه کرد: کیفیت شرط لازم برای برند شدن است اما شرط کافی نیست، کیفیت ثابت ادراک شده توسط مصرف کنندگان تنها یکی از عواملی است که باعث تقویت برند می شود در حالیکه بر اساس رویکردهای مشتری گرا در ارزش برند، عوامل درون سازمانی و رویکردهای مالی در ارزش برند، متغیرهای بسیاری بر ارزش یک برند تاثیرگذار هستند.
اختتامیه دومین جشنواره بین المللی برترین نام و نشان های تجاری ایران (یکصد برند برتر ایران) با شعار "خلیج همیشگی فارس ماندگارترین برند ایران"، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.


 • آخرین ویرایش:-

چهارمین كنفرانس بین المللی برند با پیام وزیر بازرگانی و سخنان بابك افقهی، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت خارجی ایران در مركز همایش های بین المللی صداوسیما افتتاح شد.
     در این كنفرانس كه به مدت دو روز برگزار می شود وضعیت فعلی برندهای ایرانی و چگونگی تقویت آنها مورد بحث سخنران های داخلی و خارجی از جمله دیویداكر، كلوین كبر و اریك تالر قرار گرفته و از آن به عنوان یك ضرورت جهت حضور موفق در بازارهای جهانی یاد شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در ابتدای مراسم افتتاح چهارمین كنفرانس بین المللی برند رییس سازمان توسعه تجارت ایران با تاكید بر حمایت این سازمان از برندهای برتر تجاری اظهار داشت: بیش از 50 تا 60درصد هزینه های استقرار برندهای تجاری در بازارهای هدف در قالب ایجاد مراكز تجاری پرداخت خواهد شد. مهندس بابك افقهی با اشاره به اینكه به زودی مراكز تجاری در كشورهای عمان، افغانستان، سودان، عراق و سنگال راه اندازی خواهد شد، اضافه كرد: سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد 50درصد هزینه تحقیقات و 80درصد هزینه های نمایشگاهی برندهای برتر ایرانی را بپردازد.وی با اشاره به اینكه برندسازی با حمایت از تولید داخلی و ملی از طریق ایجاد تمایز در بازار هدف انجام می شود، افزود: توسعه صادرات غیرنفتی از طریق بالابردن ارزش برند محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی، ارتقای تصویر و اقتدار محصول ایرانی در عرصه جهانی، توسعه ارتباطات تجاری در سطح منطقه ای و جهانی و همچنین افزایش ضریب ماندگاری محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی از دیگر اهداف برندسازی است. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینكه این وزارتخانه اجرای طرح مدیریت واردات را در اولویت كاری خود قرار داده است، افزود: مطابق آمارهای رسمی فائو، ایران در 15 محصول كشاورزی رتبه های اول تا دهم جهان را دارا است، اما فقدان برندهای ملی، ماندگاری محصولات ایرانی را در بازارهای هدف صادراتی متاثر كرده است. رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه كرد: تولیدكنندگان داخلی نمی توانند مطابق سلیقه خود تولید كنند و انتظار ماندگاری در بازارهای هدف داشته باشند؛ لذا انطباق تولیدات داخلی با نیازهای مصرف كنندگان بازارهای هدف اجتناب ناپذیر است.بابك افقهی همچنین در حاشیه این كنفرانس در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: پیرو انتشار دو لیست از كالاهای غیراستاندارد و بی كیفیت وارداتی به كشور و پی گیری برخورد با واردكنندگان این اقلام، هم اكنون لیست بلند بالای دیگری نیز در راه است. افقهی در اعلام جزئیات بیشتر لیست سوم كالاهای وارداتی بی كیفیت و غیراستاندارد، بیان داشت: فهرست بلند بالای دیگری از كالاهای بی كیفیت را مشمول مواد غذایی، بهداشتی و دارویی و آرایشی هم اكنون در دست داریم. متاسفانه بخش عمده ای از این كالاهای غیراستاندارد با جان، مال و سلامت مردم مرتبط است؛ به همین دلیل شناسایی و اعلام لیست كالاهای غیراستاندارد را ادامه خواهیم داد.
    


 • آخرین ویرایش:-

 

 
 

با برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی انتخاب برترین نام و نشان های تجاری ایران، یکصد برند برتر ایران معرفی شدند.  

 
 

با برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی انتخاب برترین نام و نشان های تجاری ایران، یکصد برند برتر ایران معرفی شدند.

به گزارش ایسنا؛ در این جشنواره 100 نام و نشان تجاری در 24 صنعت و از بین 350 برند، در حوزه هایی همچون مواد غذایی، فرش، خدمات مالی و پولی، آموزشی، صنعت و معدن، داروسازی و همچنین استادان برگزیده در زمینه دانش بازاریابی و نشریات منتخب، معرفی شدند.

طبق اعلام، شیوه انتخاب برندهای برتر در مرحله اول بر مبنای سهم از ذهن مصرف کنندگان صورت گرفته است که در این مرحله 250 شرکت در 131 حوزه صنایع و خدمات انتخاب شدند، و 100 برند برتر در مرحله دوم و براساس مدل پژوهش انتخاب شده است.

براساس این گزارش 20 برند برگزیده شامل بانک صادارت، همراه اول، ایران خودرو، زر ماکارون، پارس خودرو، استیل البرز، یک و یک، گلبافت، تکدانه، داروپخش، بهروز، دلپذیر، سپهر الکتریک، ارژن، خوشخواب، نوین زعفران، هاویلوکس، بوف، تلاونگ و گلرنگ حایز دریافت تندیس و لوح سپاس از دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران شدند.

100 برند برتر ایران شامل ارژن، استیل البر، اشی مشی، الوان، اسنوا، اوه، ایران ایر، ایران خودرو، ایران رادیاتور، ایرانسل، ایساکو، آبسال، آیدین، بانک اقتصاد نوین، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک صادارت، بانک ملت، بانک ملی، بوتان، بهروز، بوف، بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پارسیان، بیمه کارآفرین، پارس خزر، پارس خودرو، پاکسان، پالاز موکت، پگاه، پلان، پومر، پونل، تاژ، تک ماکارون، تکدانه، تلاونگ، تولی پرس، جلیس، چی توز، چینی زرین، چینی مقصود، حلوای عقاب، خوشخواب، داروپخش، داروسازی فارابی، داروسازی اکسیر، داروگر، دامداران، دایتی، دلپذیر، رازی، زرماکارون، زمزم، سحر خیز، سایپا، سپهر الکتریک، ستاره کویر یزد، سن ایچ، شیرین عسل، شیلتون، صحت، صنام، ظریف مصور، فرش عظیم زاده، فرش مشهد، فومن شیمی، قالی سلیمان، قلم چی، کاچیران، کاله، کبریت توکلی، گاج، گلبافت، گلرنگ، گلستان، لاستیک بارز، لادن، لایکو، مادیران، مانا، ماهان، مزمز، مهرام، میهن، مانی، بهران نفت، نفت پارس، نوشین، نوین چرم، نوین زعفران، نیلپر، هاکوپیان، هاویلوکس، همراه اول، همکاران سیستم، هواپیمایی ماهان، یک و یک و خلیج فارس است.

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی برترین نام و نشان های تجاری ایران (یکصد برند برتر ایران) با شعار "خلیج همیشگی فارس ماندگارترین برند ایران"، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.


 • آخرین ویرایش:-


 

نام تجاری به عنوان سرمایه اصلی یک محصول ویا خدمت میباشد. انتخاب نام تجاری متناسب با محصول وفرهنگ جامعه مورد هدف موجب ایجاد ارزش برای آن ونیز جلب اعتماد مصرف کنندگان به آن می شود .


هرچه از قدمت نام تجاری بگذرد وصاحب آن نام باارائه محصول یاخدمت با کیفیت ومناسب با خواست مشتری تلاش نموده واصل رضایت مشتری را محور فعالیت های خود قرار دهد ،بر ارزش مادی ومعنوی افزوده می شود.داروگر شاید درزمره نخستین برند های ایرانی باشد ،که با هشتاد سال سابقه اکنون برای همه ایرانیان شناخته شده می باشد.همچنین ریکا به عنوان برنداولین مایع ظرفشویی تولید شده درکشور از جایگاه ارزشی ویژه ای برخوردار می باشد، به گونه ای که ریکا به عنوان سمبل وبرند ملی بای مایع ظرفشویی شناخته می شود.برهمین اساس است که در نخستین جشنواره نام هاونشان های ایرانی دو نام تجاری داروگر وریکا در فهرست یکصد برند مشهور ایران قرار گرفته ولوح تقدیر جشنواره را به خود اختصاص داده‌اند.
مجموعه افتخارات شركت كف – گواهینامه ها
گواهینامه تأیید كیفیت محصول شامپو سیب داروگر از انستیتو دكتر شرودر آلمان
گواهینامه تأیید كیفیت محصول شامپو گیاهی داروگر از انستیتو دكتر شرودر آلمان
گواهینامه تأیید كیفیت محصول صابون نخل 73 داروگر از انستیتو دكتر شرودر آلمان
گواهینامه ISO 9002 : 1994 از DNV توسط شركت صنایع بسته بندی داروگر
گواهینامه QM System از RWTUV برای تولید ، بسته بندی و فروش محصولات صابون ، شامپو ، خمیردندان و مایع های شوینده
گواهینامه ISO 9002 از RWTUV برای تولید ، بسته بندی و فروش محصولات صابون ، شامپو ، خمیردندان و مایع های شوینده
گواهینامه ISO 9002 از RWTUV برای تولید ، بسته بندی و فروش محصولات صابون ، شامپو ، خمیردندان و مایع های شوینده
گواهینامه ISO 9001 : 2000 از DNV توسط شركت صنایع بسته بندی داروگر
گواهینامه ISO 9001 : 2000 توسط شركت یاس خرمشهر (وابسته به شركت سهامی عام كف (داروگر) برای تولید صابون و مواد ضد عفونی كننده
گواهینامه ISO 9002 از RWTUV برای تولید ، بسته بندی و فروش محصولات صابون ، شامپو ، خمیردندان و مایع های شوینده
گواهینامه تأیید كیفیت محصولات شركت سهامی عام كف (داروگر) از اداره ثبت صادرات آمریكا
گواهینامه تولید صابون امپریال لدر در شركت كف از شركت كسنز اینترناشنال لیمیتد انگلستان
مجموعه افتخارات شركت كف – لوح ها و تقدیرنامه ها
تقدیرنامه انطباق كیفیت كلیه كالاهای تولیدی در شركت سهامی عام كف (داروگر) از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
لوح سپاس جهت فعالیت در عرصه فرهنگ و صنعت از سوی وزارت صنایع
لوح یادبود به عنوان تولید كننده نمونه سال از سوی رئیس جمهور
لوح تشكر و قدر دانی از زحمات مهندس علی نقیب (مدیر عامل شركت كف) اهدایی از نماینده مجلس شورای اسلامی
لوح تشكر به پاس همكاری شركت سهامی عام كف با كنگره سراسری و بازآموزی بیماری های پوست اهدایی توسط دبیر كنگره
لوح تشكر و یادیود از همكاری های مدیر عامل شركت سهامی عام كف با جمعیت دوستاران بهزیستی
لوح یادبود به عنوان تولید كننده نمونه سال از سوی رئیس جمهور (آقای علی اكبر هاشمی رفسنجانی) و اهداء توسط وزیر صنایع
تقدیرنامه انتباق كیفیت صابون بهداشتی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
لوح تقدیر با سابقه ترین واحد تولید مواد شوینده و پاك كننده كشور اهدایی از سازمان صنایع ملی ایران
لوح تقدیر پنجمین نمایشگاه كالاهای استاندارد شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
لوح تقدیر به جهت تلاش در افزایش صادرات و حضور فعال در بازار های بین المللی در سومین نمایشگاه تخصصی صادراتی شوینده ها ، مواد پاك‌كننده، بهداشتی و آرایشی از سوی وزارت بازرگانی
لوح و تندیس بهترین غرفه در نمایشگاه كالاهای دارای استاندارد در خصوص كلیه كالاهای تولیدی اهدایی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
لوح تبریك به مناسبت دریافت گواهینامه از موسسه تحقیقاتی و فیزیولوژی دكتر شرادر آلمان از سوی معاون صنایع غیر فلزی وزارت صنایع
لوح تقدیر و هدیه یادبود به عنوان غرفه نمونه در امر طراحی و غرفه آرائی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران از سوی وزارت بازرگانی
لوح تقدیر و تندیس بلورین پنجمین همایش بین المللی صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی
لوح تقدیر و تندیس بلورین دومین سمینار بین المللی صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی
لوح تقدیر صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست
لوح تقدیر و تندیس بلورین نهمین همایش بین المللی صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی
لوح تقدیر و تندیس بلورین تولید كننده برتر اولین جشنواره اقتصاد سبز
لوح تقدیر و تندیس زرین روابط عمومی برتر اولین جشنواره اقتصاد سبز
لوح تقدیر و تندیس بلورین R&D جهت تولید خمیردندان داروگر 3 از سوی وزارت صنایع و معادن
لوح تقدیر دومین كنفرانس بین المللی مدیریت كیفیت فراگیر TQM و تجارت جهانی از سوی وزارت صنایع و معادن
لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1384 از سوی وزارت صنایع و معان از دست رئیس جمهور (آقای دكتر محمود احمدی نژاد)
لوح تقدیر و تشكر مدیر عامل سازمان اقتصادی كوثر از زحمات جناب آقای مهندس نقیب مدیریت محترم عامل به خاطر كسب عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1384
لوح تقدیر و تندیس بلورین كارآفرین برتر در دومین جشنواره كارآفرینان برتر امیركبیر از سوی سازمان كار و فنی و حرفه ای استان تهران از دست وزیر محترم كار
دریافت لوح تقدیرواحد صنعتی نمونه استان تهران درسال 87
دریافت تندیس از جشنواره اقتصاد سبز درسال 87
انتخاب به عنوان یکصد برند برتر کشور برای دو برند داروگر وریکا ودریافت لوح تقدیر در سال 87
نوآوریهای شركت كف
(( داروگر نوآوری می آفریند ))
اولین واحد تولید كننده فرآورده های بهداشتی و آرایشی در ایران
اولین تولید كننده صابون به شیوه صنعتی
اولین تولید كننده مایع ظرفشویی
اولین تولید كننده شامپو
اولین تولید كننده خمیر دندان دو رنگ
اولین تولید كننده در ایجاد پایه و ساختار پودر لباسشویی
اولین تولید كننده بسته بندی بصورت چند لایه لمینیت
اولین تولید كننده مایع دستشویی ویتامین دانه
اولین تولید كننده ژل ضد عفونی كننده دست
اولین تولید كننده شامپو لایه بردار سفیدآب
اولین تولید كننده خمیر دندان سه رنگ


 • آخرین ویرایش:-

در این مقاله به بررسی مفهوم «جامعه برندی» و چگونگی استفاده بازاریابان از آن در راستای افزایش اثرگذاری فرآیند بازاریابی، پرداخته خواهد شد.
تعریف جامعه برندی
واژه «جامعه برندی» اصطلاحی است که محققین علوم اجتماعی به گروهی از مشتریان اتلاق کرده اند که همفکر بوده و با یک نام تجاری مشترک شناخته می شوند. پژوهشگرانی چون توماس.کو.گویین و آلبرت مونیز از آن به عنوان «اطلاعات، آداب و رسوم و مسئولیت اخلاقی مشترک» یاد می کنند و معتقدند که این امکان وجود دارد که تعدادی از مشتریان در جهت تبادل تجربیات خود درباره یک نام تجاری گروههایی را تشکیل دهند و اطلاعات عرضه شده در این جوامع بازتابی از ارزش های نام تجاری مربوطه می باشد.

ادبیات نام های تجاری و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، بحث هایی را در مورد چند نمونه اولیه از جوامع برندی، مطرح ساخته اند : موتورسواران هارلی دیویدسن و رانندگان ساب، هوداران کامپیوتر اپل یا مصرف کنندگان استارباکس. انتخاب این نام های تجاری از آن جهت بوده است که شناسایی مشتریان آنها برای محققین به سادگی امکان پذیر بوده است و بدان معنا نمی باشد که هر نام تجاری برای داشتن یک جامعه برندی باید همچون هارلی دیویدسن یا استارباکس باشد.حتی مشتریان چای و قهوه پیت یا سایر نام های تجاری کوچک محلی، ممکن است نسبت به نام تجاری منتخب خود بسیار علاقمند و مشتاق باشند. به نظر میرسد حداقل ملزومات داشتن یک جامعه برندی عبارتند از :
* نام تجاری که مشتریان خود را کاملاً متمایز سازد.
* مکانیزم هایی که آن ها (مشتریان) را درگیر تجربه مشترکی از نام تجاری مربوطه نماید.
مثال های ارائه شده، نشان دهنده این هستند که مشخصه های کیفی یک نام تجاری، در مشتریان آن منعکس می شود و آنچه که مشتریان می خواهند در کیفیت آن نام تجاری بازتاب می یابد. مثلاً نام تجاری هارلی دیویدسن با مفاهیمی چون آزادی فردگرایی و نافرمانی شناخته می شود، پس خیلی عجیب به نظر نمی رسد که این مفاهیم در رفتارها و منش موتورسوران چرم پوش هارلی دیویدسن به عرضه ظهور برسد.

آنچه که این تحقیقات به خوبی نشان نمی دهند، میزان تمایل مشتریان برای نزدیک شدن به مشخصه های خاص یک نام تجاری می باشد و توجه به این مسئله در تبدیل اعضای کنونی و آینده یک جامعه برندی، از جایگاه یک مشتری بی تفاوت و غیر متعهد به هوادار واقعی و وفادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از مدل های جامعه برندی در بازاریابی شامل چهارگروه افراد می شود : گروه اول ناظرین نامیده می شوند و آن دسته از افراد هستند که تنها با نام تجاری آشنا هستند، دسته دیگر غیر متعهدین می باشند افرادی که بدون هیچگونه ترجیح خاصی از محصول یک نام تجاری خرید کرده اند اما تعهدی نسبت به آن نام تجاری برای تکرار خرید ندارند. گروه بعد، تحسین کنندگان هستند که نام تجاری مذکور را به سایرین ترجیح می دهند و در نهایت هوادران می باشند که هم نام تجاری را ترجیح داده و هم به آن وفادار می مانند.

بنابراین بخشی از وظیفه یک بازاریاب سوق دادن مصرف کننده از پیرامون به مرکز جامعه برندی (در جهت افزایش وفاداری و درآمد حاصل از هر مشتری ) و همچنین جذب مشتریان جدید می باشد. این مسئله نیازمند تعریف گسترده ای از جامعه برندی است بطوری که تمامی هواداران موجود یک نام تجاری، تحسین کنندگان و متمایلانی که واقعاً نام تجاری را ترجیح می دهند و غیر متعهدین (که تصادفی نام تجاری را برگزیده اند) و ناظرین (هنوز تصمیم به خرید نگرفته اند) را در بر گیرد. نکته دیگری که ادبیات نام تجاری به آن اشاره می کند و توصیه های ضروری به مالکان نام های تجاری است :
زمانی که ادعا شود هواداران یک نام تجاری، کنترل شدیدی روی پیام آن دارند، قادر خواهد بود که بر علیه مالک آن نام تجاری طغیان کرده و محصولات جدید یا نوآوری هایی را که مطابق با ارزش های آنها نیست را متوقف سازند. پورشه چنین بحرانی را با آغاز معرفی محصولات جدید و متفاوت خود Cayenne SUV, Boxter تجربه کرد.
شما می توانید مثال های مشابهی را در جوامع برندی کامپیوتر اپل، BMW و... بیاید. جوامع برندی ثابت کرده اند که نیروهای قدرتمندی در دست بازاریابان هستند تا با اعضای آن ها ارتباط برقرار کرده و اشتیاق و علاقه مشتریان را همسو با منافع نام تجاری مربوطه سازند.

دو تفسیر عمده از قدرت جوامع برندی وجود دارد :
1. اعضای یک جامعه برندی به عنوان مشتریان یک نام تجاری خاص که در جامعه دیده می شوند، می توانند بهترین ترویج کنندگان باشند. آنها پیام نام تجاری (و اشتیاق خود نسبت به آن) را به بازار منتقل می سازند و همچنین مجرایی مناسب برای نمایش بازخورد بازار می باشند. براساس تحقیقات، گروه های کانون و تحلیل های صورت گرفته (در مورد مضامین جذاب) اعضای یک جامعه برندی می توانند منبع ارزشمند تحقیقات مصرف کننده باشند.
2. یک جامعه برندی نماینده گروه منسجمی است، در نتیجه بازاریابان قادر خواهند بود با مشتریان همچون اعضا رفتار کرده و برنامه های مخصوص اعضا که می تواند ارتباطات مشتریان را عمیق کند، را گسترش دهد.
ـ در یک مدل عضویت، بازاریاب نام تجاری تشویق به کارگیری برنامه های یکپارچه ارتباطی در مجلات، وب سایت ها، وب بلاگ ها، ایمیل های خبری، کتاب های الکترونیکی، رویدادهای زنده و سایر انواع رسانه ها، می نماید. هر یک از این برنامه ها، فرصت ترویج نام تجاری را به تنهایی مهیا می سازند. حال آن که بازاریابان با ترکیب آن ها با یکدیگر قادر خواهند بود علاوه بر افزایش اثرگذاری هزینه های خود را نیز کاهش دهند.
ـ جوامع برندی، راه جدیدی را برای یافتن خریداران فعال به بازاریابان ارائه می دهند. با استفاده از این جوامع به عنوان یک شاخص آماری حقیقی (در مقایسه با جنسیت، سن یا درآمد) بازاریابان قادر خواهند بود در برنامه های ارتباطی مالکان برای دستیابی به خریداران فعال در رسانه های سنتی ارزان، مشارکت داشته باشند.
مشتریان به عنوان اعضاء
بازاریابی جامعه برندی بحث جدیدی نمی باشد، به طوری که سالهاست ناشران مجلات و سازمان های عضو پذیر به آن مشغول می باشند. بویژه مجاری سازمان هایی که در اموری چون شبکه های فروش مجدد، همایش و نشریات و غیره، پیشرو و پیشگام بوده اند. همه اینها برنامه های ساخت یک جامعه در مقیاس صنعتی (B2B) می باشد. آنچه که در زمینه تکنولوزی اطلاعات جدید است، جمع آوری اطلاعات مهم مشتریان توسط بازاریابان نام های تجاری مصرفی است که از آنها در جهت ساخت برنامه های ارتباطات بازاریابی حول محور اعضاء استفاده می نمایند.
از تقاطع دو مفهوم جوامع برندی و تکنولوژی اطلاعات این سوال پیش می آید : «اگر بازاریابان برای بدست آوردن اطلاعات مشتریان از طریق رسانه ها رقابت می کنند، پس ذات ساخت یک نام تجاری چیست ؟» این بیشتر شبیه توسعه مخاطبان تحت پوشش است در حالی که اساس رقابت، توانایی جذب و حفظ اعضای از دست رفته ایست که علایق خود به نام تجاری محبوب شان را با انتظارات جدید جایگزین خواهند کرد.
در این جا می توان از تجربه انتشار مجموعه هایی که برای ایجاد صمیمیت با مشتری مورد استفاده قرار گرفته است، یاد کرد : این مطالب برای ارائه خدمات به اعضاء جامعه برندی شکل گرفته و مرتباً اخبار مفید و اطلاع رسان را بدست آنها میرساند و سبب تغییر دیدگاه آن در راستای اهداف نام تجاری میگردد. مالکان نام های تجاری می توانند :
ـ زمانی را که مصرف کنندگان از یک نام تجاری لذت می برند را افزایش دهند.
ـ پیام نام تجاری را به گونه ای مطرح نمایند که مشتریان برداشت های جدیدی از آن داشته باشند.
ـ کانال های تحقیقاتی و ارتباطی بوجود بیاورند که در طول زمان علایق اعضاء را ردیابی نمایند.
ـ هزینه های تبلیغات و ترویج را بوسیله برنامه هایی که براساس هر یک از آنها ساخته می شود، کاهش دهند.
به عنوان مثال ، برنامه رسانه ای یک جامعه برندی می تواند شامل چاپ دوره ای یک مجله و توزیع آن میان 000ر100 تا میلیون ها نفر از مشتریان و ناظرین باشد. چنین سطحی از تولید سبب صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید میگردد و مهمتر آن که باعث هدایت مشتریان به سوی وب سایت هایی می گردند که در آن جا، بازاریابان می توانند اطلاع از وقایع و ترفیعات بیشتر، مضامین غنی تر، بحث های عمومی و خبرنامه های الکترونیکی را در اختیار مشتریان قرار دهند. مخاطبان رسانه های چاپی همچین می توانند به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پیگیری بازاریابی مستقیم مانند یک آزمون تحقیقاتی که بستری بوسیله تحقیقات پیمایشی و پانل های مصرف کننده می سنجد، مورد استفاده قرار گیرد.
در این مثال، توزیع رسانه های چاپی، همانند اهرمی برای رسیدن به یکپارچگی رسانه ای است که می تواند شامل وب سایت، کتاب الکترونیکی، وقایع زنده، خبرنامه های الکترونیکی، تحقیقات مشتریان و خدمات بازاریابی مستقیم باشد. رسانه های چاپی بخصوص برای فائق آمدن بر محدودیت بازاریابی الکترونیکی در جذب مشتریان جدید بسیار مناسب و مفید می باشند. زمانی که آدرس مشتریان در اختیار هستند می توان از خبرنامه های الکترونیکی برای استحکام روابط بهره گرفت.
برای اجرای چنین برنامه هایی در روش های سنتی بازاریابی مستقیم باید حدود 50 سنت به ازای هر کارت پست شده تا چند دلار برای ارسال بروشور و کاتالوگ هزینه نمود. نمونه سه تکه ای پستی (بروشور، پاکت نامه و وسیله ارسال پاسخ) حدود 2 دلار هزینه دارد. در حالی که نرخ پاسخ های قابل قبول تنها دو درصد می باشد. برعکس، یک مجله 68 صفحه ای و یک وب سایت مرتبط قادرند مشتریان را به واکنش های عمیق تر، ورود آنها به بحث های محرک و اقدام به خرید وا دارند و در نهایت هزینه کمتری نسبت به روش های سنتی پست مستقیم که 98 درصد آنها یا مورد غفلت واقع می شوند یا دور انداخته می شوند، خواهد داشت.
نتیجه :
بازاریابان باید برای آزاد ساختن تمامی پتانسیل های موجود در جوامع برندی، روش هایی را در پیش گیرند که سبب افزایش تجربیات ارزشمند مصرف کنندگان گردد. بدین ترتیب می توانند توجه آنها را خارج از بحث خرید و استفاده نیز، جلب نمایند. در صورت اجرای دقیق و صحیح این روش ها، رسانه جامعه برندی به واسطه ارسال متون مفید و اطلاع رسانی برای مخاطبان خلق ارزش نموده و توجه مصرف کنندگان را جلب، آنان را به خرید تشویق می نماید. بازخوردی که از این روش بدست می آید بسیار ارزشمند بوده و کل این سیستم باعث ایجاد وفاداری در تحسین کنندگان، غیر متعهدین و حتی ناظرین می گردد.
منبع : جامعه برندی Brand Cammunity نوشته A.M.Muniz.J.r و T.C.O’Guinn
پژوهش نامه تحقیقات مشتری مارچ


 • آخرین ویرایش:-

به زودی در مراکز خرید، فروشگاه‌ها و مطب‌ها، تبلیغات متناسب با سلیقه مشتریان پخش خواهد شد.
امروزه می‌توان دوربین‌های کوچکی را درون صفحه نمایشگر جا داد و یا در اطراف آن پنهان کرد. این دوربین‌ها می‌توانند کسانی را که به نمایشگر نگاه می‌کنند، تشخیص دهند و طول مدت نگاه‌کردنشان را پی‌گیری کنند. سازندگان این سیستم‌های پی‌گیرنده‌ می‌گویند نرم‌افزارشان می‌تواند جنس،‌ سن تقریبی و در برخی موارد نژاد تماشاگر را تشخیص دهد و متناسب با آن، نوع تبلیغی را که پخش می‌شود، تغییر دهد. یعنی تبلیغات مربوط به ریش‌تراش برای مردان، تبلیغات مربوط به لوازم آرایشی برای زنان و تبلیغات بازی‌های کامپیوتری برای نوجوانان!

حتی اگر تبلیغات بر اساس تماشاگر تغییر نکند، ‌این فناوری با ایجاد توانایی تشخیص آماری تماشاگران، برای سازندگان تبلیغات بسیار طلایی است،‌ کسانی که می‌خواهند بدانند تا چه حد در ساخت تبلیغ و جذب تماشاگر موفق بوده‌اند.

در حالی که از این فناوری فعلا به طور محدود استفاده می‌شود، تحلیل‌گران صنعت تبلیغات می‌گویند این سیستم بالاخره توانسته انتظاراتی را که از آن می‌رود، برآورده کند. تولیدکنندگان فناوری پی‌گیرنده می‌گویند سیستمشان می‌تواند جنسیت را با دقت 85 تا 90 درصد تشخیص دهد. دقت سایر سنجش‌ها نیز در حال ارتقا است.

این فناوری، ‌فیلم علمی- تخیلی «گزارش اقلیت» را تداعی می‌کند که در آن، قهرمان فیلم (با بازی تام کروز) وارد فروشگاهی می‌شود و صفحه تبلیغات، او را به اسم صدا می‌کند و از او دعوت می‌کند که از چند بخش فروشگاه دیدن کند. در آن فیلم، اسکنرهای شبکیه‌ای افراد را شناسایی می‌کنند و متناسب با اطلاعات ذخیره شده در مرکز، تبلیغات را پخش می‌کنند؛ اما فناوری تبلیغاتی امروز قرار نیست تا این حد پیش ‌رود. این نرم‌افزار نمی‌تواند افراد را شناسایی کند، بلکه خیلی ساده آن‌ها را بر اساس ظاهرشان طبقه‌بندی می‌کند.

کنترل فعال تجارت
ویکی رابنو،‌ مدیر دفتر سنجش تامپا و از مدیران تولید این فناوری،‌ می‌گوید: «ممکن است نمایشگری برای گروهی از مردان تبلیغ موتورسیکلت را پخش کند؛ اما وقتی زنان و کودکان به این گروه اضافه شوند،‌ تبلیغ مینی‌ون را پخش می‌کند. این کنترل فعال تجارت است. شما با تبلیغات هوشمند،‌ مردم را هدف قرار می‌دهید.»

صنعت پی‌گیرنده بسیار نوپاست و هنوز بر سر چگونگی ارجاع به آن، توافق وجود ندارد. برخی آن را چهره‌خوان،‌ چهره‌شمار،‌ پی‌گیر نگاه یا به صورت کلی‌تر، سنجش مخاطب بر اساس چهره می‌نامند. جک سالیوان،‌ مشاور تبلیغاتی و از مدیران ارشد استارکام آمریکا در شیکاگو می‌گوید:«هر چه نامیده شود، سازندگان تبلیغات بالاخره آماده‌اند تا آن را امتحان کنند. فکر می‌کنم تا آخر امسال شاهد استقبال زیاد از آن، در 10 مرکز خرید برتر ایالات متحده خواهید بود.»

پی‌گیریی چهره ممکن است افراد را یاد «برادر بزرگ‌تر» بیاندازد (منظور، ساختارهای نظارتی و امنیتی دولتی است)؛ بنابراین سازندگان آن در تلاشند تا بتوانند اطمینان ایجاد کنند. وقتی سیستم از کسی که در حال تماشای نمایشگر است، ‌تصویر می‌گیرد، یک کامپیوتر فورا آن‌را تحلیل می‌کند. سازندگان سیستم اصرار دارند که هیچ چیز هرگز ذخیره نمی‌شود و هیچ اطلاعات هویتی با تصویر مربوط نمی‌شود. آنان می‌گویند که این سیستم نسبت به دوربین‌های نظارتی که همه چیز را ضبط می‌کنند، کم‌تر در حریم خصوصی افراد سرک می‌کشد.

«ما به بدی بقیه نیستیم» معنی ندارد!
اما این ایده هنوز هم لی تیان را نگران می‌کند. وی از وکلای ارشد یک گروه آزادی شهروندی به نام بنیاد مرز الکترونیک، در سان‌فرانسیسکو است. او ‌می‌گوید:‌»این کافی نیست که بگویند سیستم ما به بدی سیستم‌های دیگر نیست». از نظر او، دوربین‌هایی که افراد را بررسی کنند، ‌به نوعی در نابودی تدریجی حریم‌ خصوصی مردم نقش دارند.

هارلی گیجر، یک وکیل مدافع حریم خصوصی نیز به استفاده از این سیستم بدون اطلاع مشتریان اعتراض دارد. این مشاور مرکز دموکراسی و فناوری در شهر واشنگتن می‌گوید: «سازندگان تبلیغات باید به مشتریان بگویند که چه جزئیاتی را و به چه منظوری جمع‌آوری می‌کنند. با توسعه این فناوری،‌ حالا و یا در آینده‌ای نزدیک، باید حفاظت از حریم خصوصی را در نظر بگیریم. اگر از همین مراحل اولیه آن را ایجاد نکنیم، در آینده،‌ ایجاد آن برای سیستم ساخته شده، بسیار مشکل خواهد بود.»

پی‌گیر چهره چگونه کار می‌کند؟
به طور کلی، سیستم‌های پی‌گیری به این صورت کار می‌کنند: حسگر یا دوربین که درون یا در اطراف نمایشگر نصب شده، با جمع‌آوری شکل‌ها، رنگ‌ها و سرعت نسبی حرکت،‌ چهره تماشاگران را تشخیص می‌دهد. ایده آن شبیه همان روشی است که دوربین‌های خودکار امروزی تشخیص می‌دهند که آیا چهره‌ها در تصویر واضح شده یا خیر.

وقتی این سیستم روی چهره‌ای متمرکز می‌شود، آن را با شکل‌ها و الگوهایی که از قبل در بانک اطلاعاتی با عنوان زنانه یا مردانه ذخیره شده،‌ مقایسه می‌کند. این‌چنین جنسیت فرد را فورا حدس می‌زند.

پائولو پراندونی، مدیر علمی کوییوی، یک ‌شرکت فرانسوی که در فناوری پی‌گیرنده چهره نقش دارد، ‌می‌گوید:« به نظر می‌رسد که مهم‌ترین ویژگی‌ها برای تشخیص جنسیت، استخوان گونه،‌ پر بودن لب‌ها و فاصله بین ابروها است.»

توانایی این سیستم در تشخیص جنسیت بسیار پیشرفت کرده، اما هنوز با تشخیص سن مشکل دارد. نرم‌افزار تنها می‌تواند سن افراد را در بازه‌های بسیار گسترده تشخیص دهد، مثلا نوجوان، جوان، میان‌سال و بالاتر. علاوه بر آن، تقاضاهایی نیز برای تبلیغات متناسب با نژادهای گوناگون مطرح شده؛ اما مشکلات در تشخیص نژادی بسیار بیشتر از تشخیص سن و بازه سنی است.

حتی 70 درصد هم خوب است
پراندونی نسخه محدودی از نرم‌افزار کوییوی را برای آسوشیتدپرس تهیه کرد که از وب‌کم معمولی برای رساندن تصویر به یک کامپیوتر استفاده می‌کند. این نسخه آزمایشی صرفا می‌تواند با استفاده از کدهای مرتبط با رنگ برای تمایز چهره زن و مرد، جنسیت را تشخیص دهد. حجم نمونه برای معناداری آماری بسیار کم بود، اما دقت آن بین 80 تا 90 درصد بود.

به گفته دوبرا میچل، استاد روانشناسی مشتری در دانشگاه ویسکانسین مدیسون، ‌این رقم نشان می‌دهد که این سیستم به اندازه سایر سیستم‌ها دقیق است. حتی مغز انسان هم نمی‌تواند جنس، ‌سن و نژاد را همیشه به‌درستی تشخیص دهد. وی که در دانشکده تجارت ویسکانسین تدریس می‌کند، می‌گوید:« اگر حتی نتیجه دقت این سیستم به 70 درصد هم برسد، باز به شما اطلاعات ارزشمندی می‌دهد.»

بیل کچام، مدیر بازاریابی شرکت شبکه‌های ادسپیس نیز باور دارد این اطلاعات به طور یقین ارزشمندند. شرکت وی در نیویورک،‌ برای 1400 نمایشگر واقع در 105 مرکز خرید در سراسر کشور تبلیغات ویدیویی می‌فروشد.

وی می‌گوید:« ادسپیس در حال آزمایش 6 سیستم ترومدیا در مراکز خرید وینستون‌سالم، ان.سی.، پیتسبورگ و خیابان لوییس است. کیوسک‌ها روزانه لیستی از 10 فروش اول مرکز خرید را در کنار تبلیغاتی که اغلب از استودیوها و شبکه تلویزیونی می‌آیند، نشان می‌دهند. یک ویدیوی 15 ثانیه‌ای که در شبکه ملی ادسپیس تکرار شود، ماهانه 765هزار دلار هزینه برمی‌دارد. به همین دلیل، سازندگان تبلیغات شدیدا در انتظار اطلاعات در مورد کسانی هستند که این تبلیغات را تماشا می‌کنند، همان اطلاعاتی که حالا سیستم پی‌گیرنده چهره می‌تواند فراهم کند.»


 • آخرین ویرایش:-

SEOچیست ؟ معنای لغوی SEO که مخففSearch Engine Optimization است، بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر می باشد .
SEO یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجوگرجالب و فریبنده هستند.
بسیاری از وب سایت ها هستند كه نمیتوانند ترافیك كافی را برای سایت خود بدست آورند ، یكی از این علت ها یك نكته ساده است : ” وب سایت برای موتور های جستجوگر بهینه نشده “ .
موتور جستجو ابزاری است قدرتمند در زمینه اینترنت که کاربران از آن برای جستجو وب سایتها و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز و یا مورد علاقه شان استفاده می کنند.

موتورهای جستجوگر مهمترین ابزار بازاریابی الکترونیک نیز محسوب می شوند.
از بین موتورهای جستجوگر موجود چهار موتور جستجو دارای اهمیت زیادی هستند :
Google
Yahoo
Msn
Alltheweb
بهینه سازی محتوای سایت , انتخاب کلید واژگان (Keyword) و توضیحات مختصر (Description) هر مطلب ,تهیه نقشه یا Site Map سایت شما , بهینه سازی تگهای صفحه بر اساس آخرین استاندارد های کنسرسیوم جهانی وب (W3C) , گسترش لینک سایت در وب سایت های مرتبط , معرفی به موتورهای جستجوگر , ارتقاء رتبه سایت , مشاوره و راهنمایی و آموزش در مورد تکنیک های معرفی بهتر به موتورهای جستجو باعث می شود که وب سایت برای موتور های جستجوگر بهینه شود.
مختصر هر مورد را برایتان تشریح می کنیم.

1- نیازهای موتور جستجوگر برای جستجوی وب سایت شما :

برای یك موتور جستجو گرافیك سایت شما یا فلش ها و كد های جاوا اسكریپت جذابی كه ساخته اید اهمیتی ندارد .
بلكه استفاده از تگ هایی است كه جستجوگر ها از آنها استفاده میكنند . تگ های مهم در یك صفحه وب عبارتند از : تگ title و description و Keywordsو Alt . ( این روزها بعضی از موتور های جستجو فقط از تگ Keywords برای ارائه نتایج استفاده میكنند ).

2- كلمات كلیدی Keywords :
استفاده از این تگ بسیار اهمیت داره و نوع كلمات استفاده شده در اون هم مهمه . سایت wordtracker كلمات كلیدی خوبی را برای هر نوع سایتی پیشنهاد میدهد كه میتوانید از آن بهره بگیرید . تعداد كلماتی كه میتوان در این تگ استفاده كرد محدودیت خاصی ندارد ، اما برای حصول نتیجه بهتر از 10 الی 15 كلمه برتر استفاده كنید .
3- محتوای سایت :
بسیاری از موتور های جستجو از متن اصلی صفحات برای یافتن كلمات كلیدی استفاده شده در تگ keywords استفاده میكنند . پس استفاده درست از كلمات كلیدی و مطابقت آن كلمات با متن شما بسیار اهمیت دارد. كلمات اصلی متن را در تگ heading و یا bold بگذارید و یا آن را لینك كنید تا جستجوگر ها به آن لغات اهیت ویژه ای دهند .

4- لینك های هدایتگر :
استفاده از منوهای pop up و فلش و مانند آن از خوانایی لینك های شما می كاهد .اگر مجبور به استفاده از لینك های پیچیده در طراحی سایت هستید میتوانید از لینك های ساده در انتهای صفحات استفاده كنید تا موتور های جستجوگر نیز بتوانند لینك های شما را شناسایی كنند .

5- گرافیك :
موتور های جستجو فقط كلمات را میشناسند و عكس ها را هم با تگ Alt آنها شناسایی میكنند . بنا براین استفاده از عكس به جای لینك و یا بجای متن از خوانایی سایت شما برای چشم های یك موتور جستجوگر می كاهد .

6- عنوان سایت :
موتور های جستجوگر به عناوین صفحات بیش از كلمات كلیدی اهمیت میدهند . تعداد كلماتی كه در عنوان صفحات استفاده میكنید نیز برای اینكه از حد استاندارد جستجوگر ها خارج نباشد باید حداكثر 9 كلمه باشد.

7- Search Engine Position وضعیت سایت شما در موتورهای جستجوگر:
این ابزار هم تعداد نتایج جستجوی سایت شما را در موتورهای جستجوی بزرگ ازجمله گوگل نمایش میدهد.

توجه :
Google Rank Checkerچک کننده ی امتیاز شما در گوگل: موتور جستجوی گوگل با محاسباتی خاص و دقیق به وب سایت ها امتیاز میدهید, هر چه امتیاز سایت شما در گوگل بالاتر باشد ارزش سایت شما بالاتر است. معمولا چک کردن این امتیاز آسان نیست اما این ابزار در بیشتر سایت های مرتبط با Tools SEO کار شما را آسان کرده و شما میتوانید به راحتی امتیاز خود را در گوگل چک کنید.

چرا بهینه سازی برای موتورهای جستجو مفید می باشد. موارد ذیل برخی از دلایل این موضوع می باشند :
- برتر بودن در نتایج جستجو مشتری های زیادی را به دیدار از وب سایت شما دعوت میکند.
- 87 در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند.
- 91 در صد از کاربران اینترنت از موتورهای جستجوگر استفاده میکنند.
- طبق آخرین تحقیقات بیش از 250 میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میگیرد.

- 73 در صد معاملات آنلاین به وسیله موتورهای جستجوگر آغاز میشود.
- 3.5 بیلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند، اما واقعیت این این است که فقط کسرهای از یک درصد به صفحه اول می رسند.


 • آخرین ویرایش:-

مقدمه:

ویروس، یک پوشش پروتئینی است که شامل مواد ژنتیک است. ویروس حمله کننده از پوشش پروتئینی خود برای اتصال به یک سلول سالم استفاده می کند. اولین بار که اتصال محکم و قابل اطمینانی صورت پذیرفت، ویروس مواد ژنتیک خود را وارد سلول سالم می کند و به صورت دائمی د.ان. ای (D.N.A ) سلول میزبان را تغییر می دهد. یک ویروس نسبتا مؤثر می تواند سلول میزبان را تبدیل به یک کارخانه تکثیر ویروس كند.

از همین خاصیت ویروس در بحث بازاریابی ویروسی استفاده می شود. بازار یابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می کنند، شرکت را در معرض دید همه قرار می دهد. پیام تبلیغی یک شرکت با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می‌تواند به طور چشمگیری افزایش یابد. در واقع شرکت از مشتریان خود برای انجام کار استفاده می كند و مشتری با هر بار استفاده‌، بی اختیار فروشنده محصول شرکت می‌شود. اگر درصد زیادی از دریافت کنندگان پیام، آن را به تعداد زیادی از دوستان خود ارسال کنند، رشد ارسال آن پیام بسیار قابل توجه خواهد بود و به طبع اگر تعداد تبادل کم شود، رشد با شکست مواجه خواهد شد.

شرکتهایی از جمله یاهو، هات میل و آ.او.ال از این روش استفاده می کنند . این شرکتها از طریق پیامهایی در برنامه های پست ا لکترونیک برای خود تبلیغ می کنند. بر اساس این روش هر نامه ای که توسط خدمات پست ا لکترونیک این شرکتها صادر می شود، حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است، یعنی به تعداد نامه هایی که مردم با استفاده از خدمات این شرکتها بین هم مبادله می كنند، این پیامها هم توزیع می‌شود. از آنجا که این پیامها بدون فعالیت و دخالت مستقیم این شرکتها توزیع می شود و در تمام مکاتبات بین افرادی که نشانی الکترونیک خود را از این شرکتها اخذ کرده اند، منتشر می شود، به این شیوه بازاریابی، ویروسی راهبردی می گویند. به عبارت دیگر ، بازار یابی ویروسی هر استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق می کند و ایجادکننده امکان رشد ترویجی در نمایش و نفوذ پیام است.

●بازار یابی ویروسی دو بینش ارائه می‌دهد:

اول اینکه: دنیایی که در آن بازاریابان می توانند با هزینه های تقریبا معادل صفر مشتری ایجادکنند.

دوم: پیشنهاد می کند که ارتباطات ازحالت " بازاریاب- مصرف کننده" به طرف" مصرف کننده- مصرف کننده" جا به جا شود.در واقع، بیشترین قدرت در فروش محصولات و ایده ها از طریق بازاریاب به مشتری صورت نمی گیرد، بلكه از طریق مشتری به مشتری انجام می شود.

این نوع بازاریابی به سه دلیل این روزها محبوبیت یافته است:

-1 شبکه های اجتماعی کاملا به سمت وب حرکت کرده اند. اکنون بخش بزرگی از دوستان و اعضای خانواده هر شخص روی خط است یا به زودی به آن متصل می شود.

-2 تماس شخصی بر روی وب تقریبا به صورت رایگان است. هر شخص می تواند در عرض کمتر از یک روز با صد نفر ارتباط برقرار کند و هر کدام از این صد نفر نیز به نوبه خود می توانند با بیش از صد نفر دیگر ارتباط برقرار سازند. در واقع هرم ارتباطی می تواند در مدت یک روز ساخته شود.

-3 تأثیر شبکه نقش مهمی را ایفا می کند. همانطور که افراد بیشتری ثبت نام می کنند، آنها می توانند با گروه بزرگتری ارتباط برقرار کنند و به زودی تعداد کل به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

شرکتها می توانند از راههای زیر، مشتریان خود را برای انجام کارهای شرکت برانگیزند:

_ خدمات یا مفاهیم ارزشمند

_ تشویق مالی( درشکل رقابت و مسابقه یا برنامه های حق و حساب)؛

_ احساس تشخص به علت همراه بودن با نام و نشان تجاری شرکت؛

_ سرگرمی ( انیمیشن، کارت پستال و .... )

 

●انواع بازاریابی ویروسی

انواع بازاریابی ویروسی به شرح زیر است:

-1 ویروسی ارزشی: در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می شوند.

فرد الف محصولی را امتحان می کند و آن را خوب می‌یابد. پس او به فرد ب می گوید که او نیز این محصول را امتحان کند. سایتهای هات میل، آمازون، یاهو و کتابهای هری پاترهمگی مثا لهایی از این نوع بازاریابی هستند. در این حالت محصولات باید به اندازه کافی خوب باشند تا منجر به ترغیب افراد شوند. در واقع استفاده از این جمله که " این موضوع را برای دوستان خود به‌صورت رایگان ارسال کنید" یک محصول را ویروسی نمی کند، بلکه آنها فقط به استفاده کنند گان اجازه می دهد تا درباره محصولات خوب با دیگران صحبت کنند.

-2 ویروسی حیله ای : افراد به دلایل زیادی‌، ازطریق تشویق دیگران سعی در فروش محصول می كنند.

فرد الف سعی می کند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن است در صورت استفاده فرد ب از آ ن محصول، فرد الف پاداشی دریافت کند. در این حا لت استفاده کننده بایستی احساس کند که پاداش ارزشمند است و اینکه محصولات به اندازه کافی خوب باشند که برای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک كرد. به عبارت ساده ، زمانی که محصولات به اندازه کافی با کیفیت نیستند ، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شدید استفاده کننده در برابر فروش شود.

-3 ویروسی حیاتی : افراد می خواهند تا در تجربیات خود با کسانی شریک شوند که به محصولات معین و ویژه ای نیاز دارند. فرد الف می خواهد در تجربه یك محصول با فرد ب شریک شود و فرد ب نیاز به محصول دیگر دارد و الی آخر. نرم افزارآکروبا ت و سا یت ای بی (eBay) مثالهایی از این دسته اند. در این حالت استفاده کننده است که بایستی احساس كند که آن تجربه و محصول ارزشمند است تا علاوه بر ایجاد تغییر در خود شخص ، دلیلی برای ارسال آن به دیگران نیزداشته باشد.

-4 ویروسی مار پیچی: افراد می خواهند تا در تجربیات شاد، و یا جالب با دیگران شریک شوند.

فرد الف می خواهد تجربه خود را با فرد ب در میان بگذارد، به خاطر اینکه او فکر می کند که فرد ب نیز آن موضوع را مثل خودش شاد ، و یا جالب می داند. ذکر این موضوع لازم است که محصولات و کالاهای اجباری مناسب این طبقه نیستند.

-5 ویروسی نا خوشایند: افراد به دیگران درباره تجربیات منفی خود هشدار می‌دهند.

فرد الف محصول را امتحان می کند و در می یابد که محصول خیلی بدی است‌. سپس او مانع استفاده فرد ب از این محصول می شود. كسی كه محصولاتی با کیفیت پایین ایجاد می‌کند که مطابق با نظر و سلیقه استفاده کننده نیست. یا محصولاتی که استفاده کننده حالت مزورانه‌ای را در آن محصول مشاهده می‌کند، این نوع ویروس را ایجاد می‌کند_ مطابق با آ نچه ذکر شد برای ویروسی ساختن بایستی نوع آن را در نظرداشت. شرکتها باید سعی کنند تا نیازها و خواسته های استفاده کنندگان خود را شناسایی و برای برآورده ساختن و ارضای آ ن نیازها و خواسته ها، محصولاتی را ایجاد کنند که منجربه یک تجربه مثبت دراستفاده کننده شود. مطابق با بررسیهای صورت گرفته به طور متوسط استفاده کنندگان بر خط، دوازده نفر دیگر را از تجربه خرید خود آگاه می‌کنند و این پویایی، قدرت بازاریابی ویروسی است.

●مشکلات بازاریابی ویروسی

در اینجا لازم است تا به مشکلات اساسی و کلیدی که در بازاریابی ویروسی مطرح می شود، نیز اشاره ای داشته باشیم :

-1 کنترل نام و نشان تجاری: یکی از مشکلاتی که در بازاریابی ویروسی وجود دارد این است که شرکت کنترلی بر روی نام و نشان تجاری خود ندارد. شرکت نمی‌داند که در آینده چه کسی قصد برقراری ارتباط را دارد. در نتیجه، بسیاری از پیامها ممکن است توسط افرادی غیر از مخاطبان هدف به پایان برسد.علاوه بر این، در بعضی موارد افراد ممکن است، پیام را تعدیل یا چیزی را به آن اضافه كنند که این باعث ادراک متفاوت افراد از نام ونشان تجاری شرکت شود، چیزی که مورد نظر شرکت نبوده است .

-2 رشد بدون نمودار (نگاره) :بازاریابی ویروسی می تواند به مسیرهای رشد غیر قابل پیش بینی منجر شود. برای مثال، درسالهای اخیر هات میل یکی از تهیه کنندگان پیشروی پست الکترونیک در هندوستان است. این موضوع که چنین رشدی مورد انتظار شرکت بوده یاخیرواینکه حتی اصلا شرکت خواستار این رشد بوده یا نه، بدرستی مشخص نمی شود. به‌هر حال بسیاری از افراد در هندوستان ارسال پست الکترونیک را به دوستان خود شروع کرده‌اند‌. چنین مسیرهای رشدی ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در مسیر استراتژیک شرکت شود که می تواند به صورت معمایی حل نشده در آید.

-3 فقدان سنجش و اندازه گیری: شرکت همیشه نمی تواند فردی را که پست های الکترونیک را دریافت می‌كند و آنچه را که وی انجام می دهد، پیگیری کند. در بسیاری از موارد مشخص کردن اینکه چه افرادی خدمات شرکت را انتخاب کرده‌اند، از طریق تکنیک‌های بازاریابی ویروسی امکان‌پذیر نیست. بنابراین پیگیری و اندازه گیری این موضوع دشوار است.

-4 تهدید روابط شخصی: اگراین نوع بازاریابی به صورت ضعیفی عمل کند، این نوع بازار یابی می تواند درابعاد وسیع باعث خدشه دار كردن موقعیت بازاریاب شود. دریافت یک پست الکترونیک تجاری توسط یک دوست به طور نا خواسته، می‌تواند روابط فرد را با شخصی که این نامه را برایش ارسال کرده است، تضعیف كند که این موضوع ممکن است باعث از دست دادن یک دوست و عصبانیت از بازاریاب شود که این پیام نا خواسته را برای فرد ارسال كرده است.

شرکتهایی كه قصد اجرای برنامه های بازاریابی ویروسی را دارند، بایستی این مشکلات را در نظر داشته باشند و برنامه هایی را برای غلبه بر آنها طراحی كنند. برخی از راهکار های غلبه بر این مشکلات درزیر آمده است:

-1 ایجاد نام و نشان تجاری بسیار قوی که تحمل تعبیر و تفسیر ها را داشته باشد و یا ابداع رهیافت و راهکاری که فاقد نام ونشان تجاری باشد.

-2 ا نتخاب و استفاده کردن از ویروسی که دارای ارزش زیادی است و محدود ساختن روابط.

-3 آشنایی و شناخت قوانین و مقررات وآموزش طرفداران شرکت.

-4 گسترش، تنظیم و هدف گیری در مورد ویروس هایی که دارای ارزش هستند.

آنچه مسلم است بازاریابی ویروسی یک هدف نیست، بلکه بخشی از استراتژی جامع بازاریا بی شرکت است. در واقع، اگر هدف عمده فعالیتهای پست ا لکترونیک، ایجاد نام و نشان تجاری است به منظور تحقق این هدف، می توان از بازاریابی ویروسی استفاده كرد.

●نتیجه گیری

سخن آخر، درک این موضوع ضروری است که اگر چه ممکن است شرکتی مهارت و زبردستی خاصی در ارائه پیامهای مهم را داشته باشد و همه قوانین ومقررات مربوط به پست الکترونیک را نیز در نظر داشته باشد، ولی مهمترین مسئله این است که اگر مصرف کننده از سایت بازدید کند و چیزی کمتر از انتظار خود را مشاهده کند، شرکت در امر بازاریابی ویروسی موفق نخواهد شد و بایستی جدی تر به این قضیه نگاه کند. در واقع، شناسایی و بر آورده ساختن خواست مصرف کننده به عنوان مهمترین عامل موفقیت در این نوع بازاریابی محسوب می‌شود.

 

مآخذ:


1-Brooks,kim, Viral marketing : pitfall or windfall?february 24, 2000.

2-Graham, Novembe, What does viral marketing really mean? October 11, 1999.

3- Hespos, tom, Leveraging the power of viral marketing , November 2, 2000.

4- Heyman, Darian, The basics of viral marketing ,November 19, 1999.

5-Kirby, Novemb, Online viral marketing : The strategic synthesis in peer- to- peer brand

arketing , Brand channel white paper , july ,2004.

6- Krishnamurthy, sandeep, is viral marketing all it, s cracked up to be? May 9, 2000.

7- Riley, November, What makes it viral ? july 6, 2000.

8- Rohrbacher, Blake, The power of viral marketing , November 8 , 2000.

9-http://www.tailwood-it.com .

10


 • آخرین ویرایش:-
یکشنبه 20 دی 1388  10:53 ب.ظ
نوع مطلب: (سایتهای‌مرتبط ،) توسط: گروه 2

وبسایت زیر تعدادی کتب خلاصه مدیریتی و بازاریابی ارائه داده است.

http://newopinion.blogfa.com/page/library-0.aspx


 • آخرین ویرایش:-

به زودی زمانی خواهد رسید که مفهوم بازاریابی منسوخ می‌شود و مفهوم «برند» جایگزین آن خواهد شد.این پیشگویی جسارت‌آمیز هرگز به صراحت در کنفرانس بین‌المللی برند عنوان نشد، چراکه پیشگویان شجاع آن در زمره این کنفرانس نبودند. اگر فرصتهای کوتاه سخنرانان صاحبنظر کنفرانس برند، لحظاتی دیگر ادامه می‌یافت، حاضران در کنفرانس به احتمال، همسو با پیشگویان پرشهامت در‌می‌یافتند: مفهوم برند جایگزین بازاریابی خواهد شد. چه خوب است‏، شهامت ستودنی پیشگویان جسور را با نیک نظری در عالم اندیشه و دنیای کسب و کارهای پررقابت دنبال کرد تا دریافت کی و تا چه حد این پیش‌بینی به وقوع خواهد پیوست. تا آن زمان، شایسته است نام این پیشگویان را بدانیم که این چنین متهورانه خود را در معرض ارزیابی بزرگان بازاریابی قرار دادند.
«ال رایس» و «لورا رایس» همان پیشگویان پر شهامت و فکورند که سالها پیش پیشگویی خود را در پیش‌گفتار کم حجم، اما پرمغز «۲۲ قانون تغییرناپذیر برای برند» به رشته تحریر درآوردند تا نقادی‌های عالمانه، اما پر طعنه را به جان بخرند.

برگزارکنندگان کنفرانس بین‌المللی برند در تهران نیز به احتمال با چنین نگرشی توانستند در کوششی پرصلابت، و هوشمندانه اما در فضایی گاه طعن‌آمیز کنفرانسی را به اجرا درآورند تا پرشتاب، منزلت این مفهوم پرنفوذ بازاریابی یعنی» برند «را در میدان آرا و دیدگاههای پرچالش یادآور شوند.

این کنفرانس بین‌المللی با حضور استادان داخلی و خارجی طی دو روز پذیرای ۵۰۰ شرکت‌کننده مشتاق بود تا عطش دانشی و بینشی آنان را درباره این مفهوم پرکشش بازاریابی- برند- سیراب کند.

● چرا باید برند داشت؟

همان پرسش ساده بود که پاسخگویی به آن هنوز سخت و دشوار است. پاسخی که دبیر علمی این کنفرانس به آن داد به صورت خلاصه حاوی چنین نکته‌هایی بود:

ـ برند بایستی سهولت سفارش‌دهی مشتریان را درپی داشته باشد.

ـ از تردید رقبا جلوگیری کند.

ـ مجموعه‌ای از مشتریان وفادار را جذب شرکت کند.

ـ برند به شرکت، در بخش‌بندی بازار کمک کند.

ـ شرکتها از طریق برند، کسب اعتبار می‌کنند.

ـ و مهمترین فایده یک برند آن است که تولید ثروت می‌کند.

● فایده برند در تولید ثروت و خواب سنگین غفلت ما.

امروزه ۳۳ درصد ثروت جهانی، مربوط به برند است. برپایه فهرست انتشار یافته PTSE، در اواخر دهه ۱۹۸۰، نسبت دارایی‌های نامشهود به کل دارایی‌ها در حدود ۴۰ درصد بود. این نسبت در سال ۲۰۰۲، به ۷۰ درصد رسیده است.

چه مقدار از این ثروت جهانی متعلق به شرکتهای ایرانی است؟ برای به‌دست آوردن سهمی از این ثروت جهانی چه برنامه‌ریزی خاصی انجام داده‌ایم؟تاکنون استراتژی مدونی در بخش خصوصی و در بخش دولتی درباره موضوع برند و برندسازی داشته‌ایم. دنیا با سرعتی فوق تصور در جهت برندسازی است، اما در ایران دچار غفلتی بزرگ شده‌ایم.

●برند چگونه باعث تولید ثروت می‌شود؟

▪ این وفاداری مشتری است که باعث تولید ثروت می‌شود.

▪ با برند، تسهیل مالی شرکتها صورت‌ می‌گیرد.

▪ ثبات درکسب درآمدها پدید می‌آید.

▪ ارزش سهام دربورس بالامی‌رود.

●آیا توسعه وارتقای یک برند کارسختی است؟

شاید سختی توسعه و ارتقای یک برند، به‌همان سختی تربیت و بزرگ‌کردن بچه‌های‌مان باشد. البته تولیدفرزند، چندان سخت نیست. همان‌طور که بچه‌ به ‌نام مناسب، پرورش، تربیت وفرهنگ مناسب نیازدارد، برند نیز به‌نام و ترویج و فرهنگ‌سازی نیاز دارد. همه ما بهترین آرزوها را برای کودکان‌مان داریم، ازمدتها قبل‌از به‌دنیا آمدن‌شان، درمورد آنها فکرمی‌کنیم و بعدها همچنان تا مدتها این اندیشه تداوم می‌یابد. بنابراین داستان هر برند مانند داستان فرزند است و با این توجه که تعداد کمی از والدین می‌توانند مطابق برنامه، بچه‌های خودرا به منزل مقصود برسانند تاکنون استراتژی مدونی در بخش خصوصی و در بخش دولتی درباره موضوع برند و برندسازی نداشته‌ایم.

دنیا با سرعتی فوق تصور در جهت برندسازی است، اما در ایران دچار غفلتی بزرگ شده‌ایم.

»دیوید اگیلوی» صاحب‌نام برجسته تبلیغات جهانی  می‌گوید: خلق یک برند، به نبوغ، ایمان وپشتکار نیازدارد.

۱-توسعه وترویج داشن مدیریت برند.

۲-آشنایی بااهمیت ونقش برند در توسعه سازمانی (برای کسب بازار، برای تولید ثروت و برای کسب اعتبار درسطح بنگاه و در سطح کشور).

۳- ترغیب سازمان به تدوین استراتژی‌های مدیریت برند.

۴-جلب توجه قانون‌گذاران و بخشهای مختلف دولت به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارتقای برندهای ایرانی.

کوین کلر از آمریکا، برندیست معروف دنیا، با طرح «شخصیت‌شناسی» برند در تشریح آن گفت:

خصیت برند؛ یعنی چقدر برند تهاجمی است و برای افراد چه اهمیتی دارد. در طرح‌واره کوین کلر، برندهای قوی و موفق دارای دو وجه شاخص انسانی هستند. قلب و عقل. برندهای قوی و موفق قادرند قلب و عقل مردم یا مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر خود قرار دهند. دکتر اریک یواخیم اشتالر از آلمان، مؤلف کتاب رهبری برند،  با صدای محکم و بلند فریاد زد در بازار شلوغ امروز، احمق‌ها روی قیمت رقابت می‌کنند، اما برندگان حقیقی بر روی ارزش‌ پایدار در ذهن مشتری رقابت می‌کنند.

اشتالر نیز به مثال تاریخی فروید اشاره کرد: یعنی یک کوه یخ شناور دارای لایه زیرین است که بسیار بزرگتر از یخ شناور است، با این تفاوت که بخش پنهان کوه یخ قابل رویت نیست، اما اهمیت آن به مراتب بیش از بخش آشکار کوه یخ است. وی در تشریح مثالش افزود، بخش ظاهری برند، لوگو، نام برند، تبلیغات مهم هستند، اما اهمیت آن به اندازه همان سطح قابل مشهود کوه یخ شناور است. ضروری است توجه و تمرکز بنگاهها و مؤسسات به بخش‌های مهم و البته پنهان برند معطوف شود.
اشتالر ۴ اصل برای برندسازی را تشریح کرد:

1- به دنبال هویت برند باشید، در پی تصویر برند نباشید. این هویت برند است که تعریف می‌کند کار شما چیست.

2-به برند انفرادی نیندیشید، به سبد برند بیندیشید. امروز داشتن برند انفرادی سودمند نیست، باید سبدی از برندها داشته باشید.

3-به سازماندهی برند (Brand Organization) فکر کنید، آراستن ظاهری برند، کم منفعت است.
4-درپی ایجاد برنامه‌ای مدون برای برند باشید، برای ساخت برند براساس تبلیغات فکر نکنید، برندسازی مستلزم تلاشی فراتر از تبلیغات است.

هویت برند، مهمترین بخش برندسازی است. این هویت برند است که فلسفه وجودی را برای مصرف کننده مهیا می‌سازد. اشتالر با صدایی رسا و البته پرقدرت، بزرگترین مخاطره را در برندسازی چنین عنوان کرد: بزرگترین خطر برای بیشتر ما این نیست که به هدف بالا نمی‌رسیم بلکه، هدفهای پائین می‌گذاریم و به آن می‌رسیم.

● کوین کلر، مؤلف کتاب پرآوازه جهانی با نام مدیریت استراتژیک برند:

برندهای قوی و موفق دارای دو وجه شاخص انسانی هستند. این دو وجه عبارتند از «قلب و عقل»
برندهای قوی و موفق قادرند قلب و عقل مردم با مصرف‌‌کنندگان را تحت تاثیر خود قرار دهند.

هویت برند؛ یعنی گذاشتن یک آرزو یا یک هدف والا، یعنی هدفی دور و بالاتر از دسترسی بگذاریم و به آن برسیم. این تمایز بین هویت و تصویر برند است. تصویر برند؛ یعنی همین تصویر نزدیک، هدف پائین و قابل دسترسی که به سادگی به آن می‌رسیم.

●اما هویت برند تحت تأثیر چیست؟

 پرسشی بود که پاسخ آن را اشتالر چنین توضیح داد: هویت برند تحت تأثیر عملکرد، رهبری محیط زیست، نوآوری و ایده‌های در حال پیشرفت است.

دستور العمل‌های اشتالر چه بود؟

1- از تله تصویر برند دور شوید. استالر در توضیح این نکته کوشید راه‌دوری نرود. از خود و کشورش آلمان گفت. از شرکت‌کنندگان درخواست کرد تصویری از آلمان ارائه دهند. این تصویر عبارت بود از سخت و خشک، خسته کننده، اهل فناوری صنعتی، سرد، تهاجمی، منطقی.وی افزود با چنین تصویری آیا می‌توان با تبلیغ و ترویج، تصویری متفاوت از آنچه آلمان و آلمانی است، برای دیگران آفرید. این یک تله بسیار بزرگ است که برای برندسازی نباید در دام آن قرار گرفت.

2-در تله ویژگیهای برند نیفتید.

3-در تله ساده سازی گرفتار نشوید. این تله، تله‌ای است که بسیاری از شرکتهای برتر با همه دانایی و هوشمندی در آن می‌غلتند. برای مثال شرکتی برجسته در زمینه خدمات ارتباطات راه دور با نام موبایل پس از دو سال تحقیق برای سه عامل کلیدی دریافت این سه عامل عبارتند از رهبری، شرکت، اعتماد. به نظر شما آیا شرکتی هست که این سه عامل را نداشته باشد؟

4- از برندسازی فقط به خاطر ایجاد برند، جلوگیری کنید.

توصیه اشتالر این بود که برندسازی کار سختی است. برندسازی؛ یعنی نوآوری و رشد. وی همچنین برای آنکه نشان دهد برندسازی با «تبلیغات» شدنی نیست به داستان و تاریخچه قهوه استارباکز پرداخت. کالایی که قبلاً در پمپ‌ بنزین‌ها به صورت مجانی داده می‌شد و اکنون برای آن حاضرند در صف طویل بایستند تا با پرداخت ۳ دلار و ۸۵ سنت با لذت آن را بنوشند. استارباکز هرگز تبلیغاتی نداشت، اما برندی بسیار موفق است.

من شخصاً وقتی به ایران فکر می‌کنم دوست ندارم تنها به نفت و پتروشیمی فکر کنم. می‌خواهم به عناصر کیفی خاص یک کشور بزرگ فکر کنم که به‌طور حتم با کشورهایی نظیر برزیل و چین متفاوت است، باید شروع کنید، فکر کنید، عناصر را بیابید و بر روی آنها متمرکز شوید. برندسازی قطعاً جواب می‌هد و سودآور است.عبارت رعب‌آور و ترس‌انگیز اشتالر، حاضران در کنفرانس را مبهوت کرد که با صدایی محکم گفت: یک برند بسازید یا در جهنم کالاهای مصرفی به سربرید.

●مارتین رول مؤلف کتاب استراتژی برند آسیایی:

برندها؛ یعنی آینده کسب و کارها، از این‌رو برندها باید در هیأت مدیره‌ها «مدیریت» شوند. کلیدی ‌ترین فعالیت‌ هیأت مدیره‌ها و مدیران ارشد مدیریت، برندها هستند.این عبارت ساده برای بازرگانانی است که می‌خواهند محصول خود را در بازارهایی فراتر از کشور خود عرضه کنند. با پذیرش شاخصی که شروورز به سادگی بیان کرد، می‌توان دریافت کدام محصولات با چه برندی قادرند فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورشان سفر کنند.دکتر اندرو گوستاوسون، تأکید به‌جای او این بود: «برندها باید تصور اخلاقی پدید آورند». گوستاوسون در پرتو آمارها نشان داد رفتارهای غیراخلاقی برای شرکتها هزینه‌زا است، تا جایی‌که شرکتهایی مثل «انرون» را در گرداب بد اخلاقی‌ها به انحلال کشند.

1-برندینگ مثل کاشت یک دانه گردوست که سالها باید در انتظار تناوری درخت و ثمردهی آن بود. مستلزم سالها گذر زمان است تا به بار بنشیند. از این‌رو برندینگ کاری است بلند مدت.
2-برای رسیدن به قلل مرتفع و صعود به اورست، مدتها زمان نیاز دارید، درحالی‌که سقوط آن در چند ثانیه رخ خواهد داد. سالها طول می‌کشد تا برندی ساخته شود، اما لطمه خوردن به برند، در عرض چند ثانیه طول می‌کشد. از این‌رو برای مراقبت از برند، باید بسیار کار کنیم.

هرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود     رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

منبع :

 

ماهنامه تدبیر


 • آخرین ویرایش:-
یکشنبه 20 دی 1388  10:41 ب.ظ

از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است.همانند تولید کنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود . بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند . البته، گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرآیندها، اعضا و نیز ویژگیهای سازمان با تکنولوژیهای پیشرفته به نظر آید. این مقاله درصدد است تا با مرور مختصر ادبیات موضوع، یک مدل چابکی را بر مبنای عرضه‌کنندگان، کارکنان سازمان و مشتریان ارائه دهد. فرض بر این است که ارتباطات بر یک بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های پاداش کارکنان استوار است که میان افراد و تکنولوژی ارتباط ایجاد می‌کند. این ارتباطات عبارتند از مشغولیت افراد در تصمیم‌گیری، ارائه فرآیند و محصول با کیفیت از طریق غنی‌سازی مشاغل، آموزش در زمینه فناوری، و ایجاد یک سیستم پاداش که نیروهای سوق دهنده چابکی را تقویت می‌کند.

●مقدمه

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد. محققان بسیاری در این زمینه فعالیت و هر کدام تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در زیر تعدادی از آنها آورده می شود :

●تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی .

●پاسخ پیش کنشی به تغییرات .

● سودآوری از محیط .

● قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد سریع .

●بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته .

● ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار .

● توانایی پاسخگویی موثر به مشتری .

● توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی .

چابکی در واقع برای مهندسی بنگاههای رقابتی یک پارادایم جدید شده است. نیاز به این پارادایم جدید، مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در محیطی است که بنگاهها را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییرات می‌کند. بازار‌ها و مشتریان خواهان محصولات ارزان، متناسب با سلائق خود و دسترسی سریع به آنها هستند. چابکی به دنبال پیروزی و موفقیت در سود، سهم بازار، و به‌دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است و چون این بازارها متلاطم و آشفته هستند، سازمانها از ورود به آنها هراسانند. چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات، و تغییر دائم در زمینه فرصتهای حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای رویارویی با تغییرات بنیادی و سطحی است و سازمانهای چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصتهای جدید می‌شود، آماده اند .

مفاهیم ضمنی رقابت چابک، وابسته به زمینه های رقابتی است که در داخل یک سازمان به طور خاصی عمل می کنند. برای رقبای چابک. تغییر و عدم اطمینان منبع احیای فرصتها از روشهای موفق دائمی است. بنابراین برای رویارویی با تغییرات بدون سابقه قبلی، چابکی متکی به ابتکار، مهارت، دانش انسانی، و دسترسی افراد به اطلاعات است. یک سازمان چابک دارای فرایندهای اداری و نوعی از ساختار سازمانی است که قادر به انتقال سریع و روان این ابتکارات در اغنای فعالیتهای تجاری مشتری است و در ایجاد فرصت برای سود و رشد به صورت تهاجمی عمل می کند. اگر چه چابکی به سازمان اجازه می دهد تا خیلی سریعتر از گذشته واکنش نشان دهند، ولی نقطه قوت رقبای چابک در پیش بینی نیازهای مشتریان و رهبری در ایجاد بازارهای جدید از طریق نوآوری دائم است. در واقع، چابکی یک توانایی اساسی ایجاب می کند تا سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس، دریافت، ملاحظه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند. بدین ترتیب، تولیدکننده چابک، سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین جهان تجارت دارد و با تواناییها و توانمندیهای معدود خود به مقابله با آشفتگیها می پردازد و جنبه های مزیتی جریانات تغییر را تسخیر می کند. لنگیال بیان می کند که چابکی توانایی یک بنگاه برای بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی است که تغییر در آن به صورت مداوم و پیش بینی نشده بوده و نیز پاسخ سریع به تغییرات سریع بازارها که ناشی از ارزش گذاری مشتری روی محصولات و خدمات است. چابکی به عنوان یک فلسفه تولیدی(نسل آینده سیستم های تولید) به سازمانهایی که در همه بخشهای اقتصادی رقابت می‌کنند، خوش آمد می‌گوید .

سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت به‌خاطر نوآوریها و شایستگیهای خود هستند. سازمانهای چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه‌ای دیگر می اندیشند. این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به‌فروش می رسانند. این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزشهای دریافتی مشتریان از محصول و یا ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند. این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمانهای چابک برای رقبا می شود. علاوه بر این، سازمانهای چابک بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می شوند که به‌طور ویژه، به نیازهای منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی موثر و سریع بدین معناست که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است .

ادبیات موضوع، انشعابات و چند گانگی زیادی را در زمینه‌های تخصصی‌سازی منعکس می‌کند. مثلا، بعد مدیریت تولید و عملیات بر کسب چابکی از طریق عواملی چون زنجیره‌های تامین مشتری، کاهش زمان انتظار، قابلیت دسترسی سریع به موجودی انبار و مدلهای ریاضی (همراه با تاکید بر فناوری اطلاعات) توجه و تمرکز دارند. در حالی که با شناخت نقش مدیریت در حرکت به سمت فرهنگ چابکی، از فرآیندهای مدیریت که چابکی را ایجاد و حفظ می‌کنند، آگاهی محدودی وجود داشته است. به علاوه، بر نقش کارکنان و موضوعات انگیزش و پاداش در اجرا و پیاده‌سازی چنین تغییری توجه اندکی شده است. همچنین عوامل چارچوب سازمانی نظیر فرهنگ، ارتباطات و رهبری نیز مورد غفلت و سهل‌انگاری واقع شده است .

نظریه‌پردازان مدیریت عمومی بر بعد انسانی چابکی در قالب مدیریت کیفیت جامع ( اغلب بدون بررسی جنبه‌های محاسباتی فنی -انسانی چابکی ) توجه دارند. مناسب‌ترین مجموعه ادبیات مربوط به ارتباط میان انسانها، سازمانها و تکنولوژی همان رویکرد فنی – اجتماعی است. تقریباً پنجاه سال پیش، نقش سیستم‌های فنی در ابتدا در مطالعات مؤسسه تاوی استوک توصیف شد که به روشنی نقش و ارزش انسانها در سیستم‌های تولیدی را نشان داد. اثر و کار بعدی، نحوه تاثیرگذاری فناوری بر ساختار، روابط تفویضی و طراحی مشاغل را تشریح کرد .

چابکی برای کسب کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت

درباره اینکه آیا تولید چابک یک واکنش رقابتی است یا خیر، اشلی دو ویژگی را برای تولیدکنندگان بیان می کند: یکی توزیع گسترده جغرافیایی اقدامات و دیگری یکپارچگی تسهیلات و منابع در محدوده های نا مشهود. نیاز به اشتراک اطلاعات سازمان، تصمیم گیری و مسئولیت پذیری در میان اعضای تیم پروژه، گزاره جدیدی را برای آگاهی از نحوه جریان اطلاعات و روابط شخصی نیاز دارد. تکنولوژی به تیمهای مجازی کمک می کند تا ارتباط برقرار کرده، نقل و انتقال زیر بنایی را هموار کرده، مدل‌سازی کامپیوتری را تسهیل و به عنو ان یک پشتیبان طراحی، عمل کنند . تمامی این مشابهت‌ها موجب چالاکی و چابکی می شوند و یک مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند . روابط میان فردی و کاری از طریق تکنولوژی هموار می شوند تا منافع داده ها و الکترونیک ادغام شود .

مشتری مداری و کیفیت جامع عرصه هایی هستند که در آنها، محققان مدیریت تولید و عمومی می توانند به دنبال تدوین دیدگاهی جامع از محتوا و فرایند کیفیت آفرینی باشند که به وسیله آنها، سازمان به مزیت رقابتی دست می یابد. در جهت این یکپارچه سازی، یک مدل کاربردی توسط یوسف ارائه شده است. وی فرض می کند که سه بخش تکنولوژی، تامین کنندگان و مشتریان ، بر اساس سرعت، کیفیت و حداقل سازی هزینه در پارامترهای پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، موجب چابکی می شوند. ما این مدل را کمی بسط داده و ابعاد انسانی و سازمانی مشارکت کارکنان در شبکه های تامین کنندگان و مشتریان را وارد می کنیم .

همچنین برای اجرای چابکی، چهار اصل زیربنایی بیان شده است که عبارتند از :

1-تحویل ارزش به مشتری

۲ - آمادگی رویارویی با تغییرات

۳ - ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی

۴ - تشکیل دادن مشارکت مجازی

و یک سازمان، زمانی چابک خواهد بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری (داخلی و با دیگر سازمانها) قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق، تولید و پشتیبانی کند. بنابراین، سازمان باید :

-اطلاعات حساس را با تامین کنندگان، شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارد

-تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کند

-با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد

-توانایی انسجام افراد، فرایندها، و دانش و مهارتها را داشته باشد که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکتهای تامین کننده، شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت .

-مدل چابکی سازمانی :

●اجزای این مدل در زیر به تشریح آورده می شود :

- رهبری: شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنندگان است. . این کار می‌تواند توانایی درکنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد. شریف و ژنگ این کار را توانمندی یا تولید چابک می‌نامند در حالی که یوسف و بقیه دیدگاهی کلی از تولید معرفی می‌کنند که در آن وضعیت رقابتی از طریق همیاری فناوری، ماشین آلات، عملیات، استراتژی، افراد و مدیریت حاصل می‌شود. ما پا را یک گام فراتر گذاشته و این کار را مدیریت چابک می‌نامیم. ما معتقدیم علاوه بر توانایی در بازار و دانش محیطی، چابکی به توانایی رهبری در ایجاد چشم‌انداز و مأموریت چابک نیز بستگی دارد. این عامل با پاداشهای سازمانی برای کنترل و پذیرش تغییر و سازگاری فوری با آن یا حتی ایجاد تغییر در شرایط بازاری برای کسب مزیت، حمایت و پشتیبانی می‌شود. همچنین، رهبران در پیشبرد سازمان یادگیرنده و پذیرش تحول ضروری و حائز اهمیت هستند.

-فرهنگ: فرهنگ از تاریخچه تصمیمات، اقدامات، نمادها و فلسفه سازمان نشأت می‌گیرد. فرهنگ، یادگیری سازمانی را با گذشت زمان نشان می‌دهد. رهبر استراتژیک کسی است که می‌تواند فرهنگی را به منظور ایجاد مزیت رقابتی شکل دهد. نماد فرهنگ سازمان نحوه کنترل تغییرات لازم برای اقتدار و ارتباطات به هنگام اجرای نوآوریها توسط مدیریت است. برای مثال، تکنولوژیهای پیشرفته تولید، اغلب نیاز به واسطه‌ها (یعنی عمده فروشان یا نمایندگان) را با تولید کنندگان که مستقیماً در تعامل با مشتریان هستند، از میان برمی دارد . مدیریت باید آماده آموزش مجدد کارکنان، شامل آموزش فنی و درون فردی، برای رسیدگی موفق به گونه‌های مختلف مشتریان باشد. فرهنگ بیان می‌کند که با تغییر ماهیت برخی مشاغل، هم مدیران و هم دیگران مجبورند که بیشتر سبک تصمیم‌گیری مشارکتی را بپذیرند .

-سیستم‌های پاداش: برای اینکه فرهنگ نوآوری در سازمان پذیرفته شود، افراد باید باور کنند که ساخت نظام پاداش سازمان و سیستم‌های پشتیبان به بهبود مستمر آنها کمک می‌کند. یکی از مسئولیتهای رهبری تعیین یک جو اخلاقی برای سازمان و انتظار یکپارچگی از اعضای آن است. یک نشانه از این مسئولیت، آزمون ارتباطات فردی – سازمانی و قرارداد اخلاقی است. سیستم بررسی آموزش، دستمزد و پاداش که کارکنان را محترم و توانمند می کند و آنها را قادر می‌سازد تا بهتر در شبکه‌های فراسازمانی کار کنند. به همین علت، بررسی چند هزار تولید کننده نشان داد که سازگاری با فناوریهای پیشرفته خصوصاً با استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای موجب دستمزد بالاتر، رشد شغلی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود. مشارکت با مشتریان و تامین کنندگان تنها زمانی روی می‌دهد که اعضای سازمان برای انجام نوآوریهایی مثل فناوری پیشرفته، از طریق سیستم‌های پاداش برای یادگیری انگیخته شده و برای تحول سازمانی آماده و حاضر شوند .

-عضویتهای سازمانی: برای تغییر و تحول، لازم است که مشتریان، عرضه کنندگان، کارکنان و مقامات سازمان همه با هم همگام و یکصدا شوند. اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی افراد مایل به مشارکت در بهبود مستمر محصولات یا خدمات سازمان نیستند. عضویت‌های سازمانی یکی از بخشهای مهم چابکی سازمانی است. رویکرد کار گروهی‌ حد ومرز میان مدیران و کارکنان در محورهای کاربردی تخصصی‌سازی را درهم می‌شکند. به وسیله کار گروهی، حس یگانگی و وحدت به افراد دست داده و آنها، خود را در تمامی امور سازمان مسئول و موظف می‌دانند، از شکستها عبرت گرفته و برای موفقیت سازمان از هیچ کوشش دریغ نمی کنند. به عبارت دیگر، تعلق سازمانی موجب می شود که کارکنان برای نیل به اهداف فردی و سازمانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و درجهت تامین نیازهای مشتری بکوشند تا سازمان به یک مزیت رقابتی دست یابد. لذا می بایست حلقه های وفاداری و همیاری را در سازمان مستحکم کرد .

-تامین کنندگان: بحث اصلی در این قسمت از مدل، پیرامون ارتباط میان عرضه کنندگان و اعضای سازمان است. این قسمت به بازاریابی و استراتژی سازمان اشاره دارد. عرضه کنندگان مجبورند که مرتباً مشتریان جدیدی را به زنجیره مشتریان اضافه کنند. تامین کنندگان اطلاعات سازمانی را اخذ نموده و به موقع پردازش سفارشات و محصولات سازمان را انجام داده و سازمان را در جهت رفع بهینه نیازها و خواسته‌های مشتریان،‌ یاری می‌دهند .

-مشتریان: این بعد پیرامون نحوه برخورد و رفتار با مشتری است. علاوه بر شناخت مشتریان و ایجاد یک پایگاه بلند مدت برای مشتری، می‌بایست به ابعاد میان فردی روابط مشتری و سازمان توجه کرد. گام برداشتن در جهت شناخت مشتری و نیز آگاهی از نیازهای وی و کوشش در جهت تامین با کیفیت نیازها و خواسته‌های او، موجب می‌شود که مشتری به سازمان وفادار شده و روابط بلند مدت و سودآوری را باسازمان داشته باشد. به عبارت دیگر، مشتریانی که از نحوه تامین نیازهای خود راضی باشند، روابط خود با سازمان را گسترش و خریدهای بیشتری را از سازمان انجام خواهند داد .
- فناوری اطلاعات: سیستم‌ دوستانه و سازگار فناوری اطلاعاتی نیز یک بخش اساسی در مشارکت موثر اعضای سازمان در شبکه‌های مشتریان و تامین کنندگان است. اعضای سازمان در تهیه داده‌ها، طراحی و دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری پیشرفته سازمان مهم هستند . وجود پایگاه اطلاعاتی آزاد(گشوده) و دقیق به اعضا اجازه می‌دهد که اطلاعات درست و واقعی را برای مشتریان مهیا سازند. ارتباط فرد با دیگران از طریق اشکال الکترونیک ارتباطات، نوعی از محیط کاری کنونی است. در حالی که فناوری می‌تواند در انجام و طراحی برخی مشاغل صرفه‌جویی زمانی داشته باشد، مهارتهای شخصی نیز در اکتساب و توزیع اطلاعات، پیش‌بینی و کنترل مشکلات و تسهیل ارتباطات اثربخش با اهمیت هستند .

●نتیجه گیری :

در مدلی که مورد نظر ما است، فرض می شود که ابعاد نرم و سخت سازمانها برای رقابت بهتر به سمت فناوریهای پیشرفته سوق داده می شوند. در هدایت سازمان به سمت فناوریهای پیشرفته، بسترسازی از طریق انگیزش، رهبری مؤثر، سیستم‌های پاداش و غیره حائز اهمیت است. از طرفی، توسل به قدرت مهارت و خلاقیت ذی‌نفعان سازمانی و استفاده درست و به موقع از فناوریها موجب افزایش انعطاف پذیری و میزان پاسخگویی سازمان می شود. در این حالت است که سازمان می تواند با ایجاد ارتباط موثر با تامین کنندگان، به موقع محصولات و خدمات و یا به عبارتی نیازها و خواسته های مشتریان را پاسخ گفته و به چابکی تولیدی دست یابد. حال اگر سازمان، سه مؤلفه هزینه، سرعت و کیفیت را مدنظر قرار داده و در بهبود وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد، به چابکی سازمانی دست خواهد یافت. بنابراین، می‌توان گفت که چابکی سازمانی بر پایه سه مولفه کیفیت، سرعت، و هزینه سنجیده می شود و سازمانها می بایست برای نیل به چابکی سازمانی این سه مقوله را به سطح عالیه برسانند .

منبع:

بهنام شهایی

برگرفته از : روزنامه تفاهم


 • آخرین ویرایش:-

 

پوستر خلاقه، دومعنایی ، زیبا و گویای ولا استریت برای معرفی رنگ موهایش

یکی از تکنیک های مهم در اجرای طرح تبلیغاتی ایجاد ایهام و دو معنایی کردن طرح در آگهی ارائه شده است ، انسانها ذاتاً و عموماً کنجکاو هستند و به دنبال کشف روابط و یا منبع هر چیز که با درگیر کردن همین حس شما توانسته اید به خوبی پیام خود را انتقال دهید و مخاطب را با طرح درگیر .
مطمئناً شیرینی کشف مسأله و پی بردن به راز استفاده شده در یک طرح دو معنایی آنقدر هست که نام بِرند شما که در دومین مرحله به چشم مخاطب برخورد کرده است ، جای مناسبی را در ذهن بگیرد و تا مدت ها به هنگام خرید جلوی ذهن او پدیدار شود.
دنیای امروز ، دنیای اشباع شده از تبلیغات است ، در آفریقا و یا حتی در عراق در حین جنگ پپسی کولا ضمن حضور در بازار هرزگاهی تبلیغ هم داشته است!
همه به خوبی با تبلیغات آشنا هستند و در بسیاری جوامع مردم تبلیغ زده شدند ، در واقع به خاطر حجم زیاد تبلیغاتی که در خیابانها و مکانهای عمومی ، رسانه های عمومی ، مکانهای خرید و ... به سوی افراد حمله ور می شوند ابزار آزردگی را برای آنها فراهم می کنند...

حال در این هیاهو و هجوم تبلیغات مسلماً شما با ایجاد یک تصویر جذاب ( جذابیت ابعاد مختلفی دارد که در پست دیگری به بررسی آن می پردازم ) می توانید با رضایتمندی کامل وقت اندکی از مخاطب خود بگیرید و ضمن ایجاد لحظاتی شیرین برای او ،پیام خود را برای طولانی ترین زمان یاددآوری، به او انتقال دهید.
و حال به پوستر رنگ موی ولا می رسیم ، مطمئناً شما هم در نگاه اول تصویر را به مثابه ی لب انسان فرض کرده اید ولی با کمی دقت متوجه می شوید که نمای بالایی سر یک زن در مقابل شماست که موهای آن از وسط به دو قسمت تقسیم شده و این جلوه را یک مدیر هنری و تیم اجرایی حرفه ایی به زیبایی ایجاد نموده .
دقیقاٌ متوجه شدن این مسئله و در واقع این ابهام چند لحظه ایی و کشف اصل موضوع، رضایت درونی خوبی را برای شما ایجاد کرده است و شاید لبخند ضعیفی را هم در چهره شما پدیدار نماید.
فراموش نکنیم که شما در ابتدا باید بدانید در کدام قسمت منحنی حرکت خودر در مسیر تبلیغات هستید ( جایگاه بِرند و محصول در بازار ) و سپس دست به انتشار پوسترهای زیبای اینچنینی بزنید ، مطمئناٌ همه می دانیم که این مدل تبلیغات در حالتی انجام می شود که بٍرند شما به اندازه کافی در حوزه ی کاری خود شناخته شده و جایگاه محکمی را در بین مخاطبان خود یافته است.
البته انجام کارهای خلاقه هیچ محدودیتی ندارند و با در نظر گرفتن شرایط ، محیط ، مخاطب ، محصول ، کاربرد و دوره ی مصرف و ... شما می توانید در ابتدا هم کارهای ازاین دست را اجرا نمائید و به نتیجه مطلوب برسید.


 • آخرین ویرایش:-
یکشنبه 20 دی 1388  10:36 ب.ظ

راستی در بین این همه نشریه چاپی رنگارنگ، کدام نشریه تاریخ مصرف ندارد؟
نه، ربطی به روزنامه و هفته نامه بودن ندارد. مهم این است که چه محتوائی دارد.
نشریات با توجه به نوع محتوی به تاریخ انتشار وابسته هستند و با چاپ شماره جدید، شماره قبلی به آرشیو می پیوندد.
مجلات سرگرمی کمترین وابستگی را به تاریخ دارند. تنهای چیزی که می تواند در تاریخ انتشار مجلات سرگرمی موثر باشد، شرکت در برنامه های قرعه کشی جوایز آن است که مدت زمان مشخصی دارد.

به همین دلیل نشریات سرگرمی بعد از تاریخ انتشار همچنان مشتری دارند. حتی خریداران هم بعد از گذشت زمان، این محلات را به سمت انباری یا مصارف دیگر هدایت نمی کنند و تا همه مطالب مورد بهره برداری قرار نگرفته ، همچنان در دسترس افراد خانه یا محل کار قرار دارد.
مجلات جدول جزء نشریات سرگرمی محسوب می شوند. مخاطبین این نشریات عموما، افراد آسوده خاطر و دارای اوقات فراغت در همه سنین هستند.
خانمها، بازنشسته ها، افراد مرفه و کاسب هایی که وقت آزاد زیادی دارند مشتریان پر و پا قرص نشریات جدول بشمار می روند.
این همه مخاطب با کیفیت و رسانه ای با دوام عمر مناسب، قدرت تبلیغاتی خوبی را ایجاد می کند.

جدول هفته

این جدول به صورت دو هفتگی منتشر می شود. یک شماره از آن به جدول شرح در متن اختصاص دارد. شماره دیگر این مجله حاوی جدول های سودوکو می باشد.
جدول هفته در سایز 14.4 در 21 سانتی متر با کاغذ تحریر سفید و جلد گلاسه رنگی چاپ می شود.
آگهی در روی جلد، پشت چلد و داخل جلد مناسبترین جایگاه آگهی است. آگهی در صفهات جدول با توجه به موضوع آگهی و با گقتگو و تعامل دو طرفه به بهترین صورت درج می شود.

هزینه ها:
روی جلد - گوشواره ای - 400 هزار تومان
داخل جلد و داحل پشت جلد - 350 هزار تومان
پشت جلد - 500 هزار تومان
صفخات داخلی - سیاه و سفید - 200 هزار تومان

خانواده و سرگرمی

این نشریه با هدف سرگرمی برای همه اعضای خانواده منتشر می شود.
این نشریه دو هفته نامه است و در سایز 21 در 18 سانتی متر با کاغذ روزنامه و جلد گلاسه رنگی چاپ می شود.
آگهی در روی جلد فقط برای اسپانسر ها (تامین کنندگان جوایز مجله) پذیرش می شود
آگهی در پشت جلد، داخل جلد به صورت رنگی پذیرش می شود.

هزینه ها:
روی جلد - تامین جایزه + 200 هزار تومان
داخل جلد و داحل پشت جلد - 500 هزار تومان
پشت جلد - 700 هزار تومان
صفخات داخلی - سیاه و سفید - 250 هزار تومان


 • آخرین ویرایش:-
 • تعداد کل صفحات :20  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...